DRUT Duroxite® 100

Pobierz broszurę

Wybierz język

Get datasheet by email
Zamknij

Get datasheet by email

Na tej stronie

Opis produktu

Drut Duroxite® 100 to drut do napawania komponentów narażonych na różnorodne zużycie ślizgowe i uderzenia o niskim i średnim natężeniu, z wykorzystaniem procesów spawania bez gazu osłonowego. Napoina zawiera materiały odporne na ścieranie o wysokiej zawartości wyjątkowo twardych, bogatych w chrom węglików pierwotnych M7C3. Węgliki o twardości 1700 HK *) rozłożone są równomiernie w plastycznej osnowie austenitycznej. W naturalny sposób odsłania pęknięcia na skutek odprężania po spawaniu. Drut Duroxite® 100 Wire jest odpowiedni do napawania pojedynczych lub wielu warstw, maksymalnie trzech.

*) HK to mikrotwardość wg Knoopa, stosowana głównie w odniesieniu do bardzo kruchych materiałów.

Główne zalety

 • Taka sama wytrzymałość na ścieranie gwarantowana jest od powierzchni do 75% grubości warstwy napawanej osadzonej w formie wielu warstw.
 • Optymalny skład chemiczny stopu, który tworzą węgliki złożone, zapewnia dobre połączenie wytrzymałości na ścieranie oraz jednorodnego spajania.

Typowe zastosowania

Drut Duroxite® 100 jest przeznaczony głównie do produkcji napawanych elementów trudnościeralnych narażonych na ścieranie w wyniku kontaktu z ziemią, piaskiem i materiałami ściernymi, aż do 350ºC. Przykłady typowych zastosowań: Młoty kruszarek, stożki i osłony kruszarek stożkowych, pompy czerpaka pogłębiarki, rury szlamowe, wyłożenia koparek zgarniakowych, walce młynów węglowych, młoty koksownicze, elementy pogłębiarek piasku, komponenty wykorzystywane w górnictwie i robotach ziemnych oraz sita sortujące.

Standardowe wymiary

Ukryj/pokaż konkretne kolumny Edytuj
Wybierz kolumny do wyświetlenia
  Jednostka metryczna
  1.2 mm
  1.6 mm
  2.8 mm
  Porównaj parametry

  Wybierz jeden parametr do porównania

  Porównanie

   Jednostka metryczna
   1.2 mm
   Jednostka metryczna
   1.6 mm
   Jednostka metryczna
   2.8 mm

   Własności mechaniczne

   Ukryj/pokaż konkretne kolumny Edytuj
   Wybierz kolumny do wyświetlenia

    ASTM G65 – Procedura A utraty masy2)

    Typowa twardość powierzchni metalu całkowicie spawanego 1)
    Odporność na ścieranie Klasyfikacje Powierzchnia
    (g maksymalnie)
    75% głębokości nakładki 3)
    (g maksymalnie)
    Dwuwarstwowa powłoka na stali miękkiej Trójwarstwowa powłoka na stali miękkiej
    Wiele warstw DIN 14700 T Fe15 g
    DIN 8555 MF 10 GF 60 G
    0.18 0.18 58 - 65 HRC 60 - 65 HRC
    Porównaj parametry

    Wybierz jeden parametr do porównania

    Porównanie

     1) Twardość powierzchni mierzona jest na płaskiej, obrabianej maszynowo powierzchni bezpośrednio pod powierzchnią napoiny.

     2) ASTM G65 to norma określająca pomiar odporności na ścieranie ślizgowe przy zastosowaniu urządzenia z suchym piaskiem i gumowym kołem. ASTM G65-Procedura A to najbardziej rygorystyczna metoda badania.

     3) Pomiar ASTM G65 przeprowadzany jest na poziomie 75% głębokości napoiny, aby zapewnić powtarzalnie dobrą wytrzymałość na ścieranie od górnej powierzchni do 75% głębokości warstwy napawanej.

     Wyniki badań właściwości mechanicznych

     Wyniki badań właściwości mechanicznych, składu chemicznego warstwy napawanej, twardości powierzchni i ubytku masy ASTM G65-A uzyskano z napoiny wykonanej i przetestowanej zgodnie z określonymi normami i nie należy oczekiwać ich w konkretnym zastosowaniu lub konstrukcji spawanej. Rzeczywiste wyniki będą się różnić w zależności od wielu czynników, w tym między innymi procedury spawania, chemii podłoża i temperatury roboczej, projektu konstrukcji spawanej i metod wytwarzania. Użytkownicy powinni za pomocą testów kwalifikacyjnych lub innych odpowiednich środków potwierdzić przydatność wszelkich materiałów i procedur spawalniczych przed użyciem w zamierzonych zastosowaniach.

     Skład chemiczny

     Ukryj/pokaż konkretne kolumny Edytuj
     Wybierz kolumny do wyświetlenia
      Standardowa średnica
      Typowy skład chemiczny metalu całkowicie spawanego (% wag.)
      Metryczne C
      (%)
      Mn
      (%)
      Si
      (%)
      Cr
      (%)
      Fe
      1.2 mm0.04688 mm 0.045" 4.7 0.2 0.6 27 Wynikowo
      1.6 mm0.06250 mm 5.5 0.2 0.6 29 Wynikowo
      2.8 mm0.1094 mm 5.5 0.2 0.6 29 Wynikowo
      Porównaj parametry

      Wybierz jeden parametr do porównania

      Porównanie

       Zalecenia dotyczące spawania

       Ukryj/pokaż konkretne kolumny Edytuj
       Wybierz kolumny do wyświetlenia
        Warunki spawania
        Typ prądu Gaz osłonowy Pozycje spawania
        DCEP (Biegunowość dodatnia prądu stałego) Brak (samoosłanianie) Płaska, połowa do góry, połowa w dół
        Porównaj parametry

        Wybierz jeden parametr do porównania

        Porównanie

         Zalecenia dotyczące parametrów spawania

         Ukryj/pokaż konkretne kolumny Edytuj
         Wybierz kolumny do wyświetlenia
          Średnica
          Natężenie prądu (A)
          Napięcie (V)
          Wysunięcie
          Metryczne Zakres Optymalnie Zakres Optymalnie Zakres Optymalnie
          1.2 mm0.04688 mm 0.045" 110 - 250 190 24 - 30 28 20 mm - 45 mm 25 mm
          1.6 mm0.06250 mm 150 - 270 200 25 - 30 28 20 mm - 45 mm 25 mm
          2.8 mm0.1094 mm 250 - 450 300 28 - 32 30 20 mm - 45 mm 25 mm
          Porównaj parametry

          Wybierz jeden parametr do porównania

          Porównanie

           Odzyskiwanie: 90%

           Warunki dostawy

           Ukryj/pokaż konkretne kolumny Edytuj
           Wybierz kolumny do wyświetlenia
            Pakiet standardowy
            Średnica
            Masa
            Typ Metryczne Metryczne
            Szpula 1.2 mm0.04688 mm 0.045" 15 kg
            Szpula 1.6 mm0.06250 mm 15 kg
            Szpula 2.8 mm0.1094 mm 25 kg
            Porównaj parametry

            Wybierz jeden parametr do porównania

            Porównanie

             Zalecenia produkcyjne i inne

             Komponenty napawane można poddawać obróbce poprzez spawanie, cięcie, formowanie i skrawanie. Konkretne zalecenia znaleźć można w broszurze produktowej Duroxite® lub kontaktując się z lokalnym przedstawicielem wsparcia technicznego.

             Środki ostrożności

             Podczas spawania lub cięcia produktów Duroxite® generowany jest dym zawierający szkodliwe opary i gazy, które trudno łatwo sklasyfikować ze względu na ich złożoność chemiczną. Głównym składnikiem toksycznym w oparach i gazach jest chrom sześciowartościowy. Zaleca się stosowanie właściwego sprzętu wentylacyjnego oraz palników z odciągiem spalin, jak również odpowiednich środków ochrony osobistej i dróg oddechowych.