Duroxite® 500

Pobierz broszurę

Wybierz język

Get datasheet by email
Zamknij

Get datasheet by email

Na tej stronie

Opis produktu

Duroxite® 500 to napoina stopu na bazie żelaza nałożona na blachę ze stali miękkiej. Jest to produkt przeznaczony do stosowania w warunkach silnego zużycia ślizgowego i uderzeniowego, zarówno w suchych, jak i mokrych (szlam) środowiskach ściernych. Nadaje się do pracy w temperaturze otoczenia lub podwyższonej do 600°C. Produkt dostępny jest z pojedynczą lub podwójną warstwą napoiny.

Duroxite® 500 składa się ze specjalnie opracowanych materiałów ściernych wykorzystujących jednorodną chemię stopu tworzącego szkło, która umożliwia osiągnięcie wysokiego przechłodzenia. Napoina zawiera nadzwyczaj dużą ilość bardzo drobnych, bogatych w chrom i niob borowęglików o rozdrobnieniu ziarna do 500 nm. Węgliki boru są całkowicie zanurzone w ciągliwej osnowie, zapobiegając przedwczesnemu rozwarstwianiu, wzrostowi pęknięć i mostkowaniu. Skutkuje to produktem o znacznie wydłużonej trwałości użytkowej, który zachowuje wysoką wytrzymałość w warunkach silnego zużycia ślizgowego i uderzeniowego. Duroxite® 500 zapewnia lepsze połączenie odporności na ścieranie i uderzenia niż tradycyjna napoina z węglikami chromu.

Główne zalety

 • Blachę Duroxite® 500 opracowano przede wszystkim do zastosowań wymagających odporności na zużycie ścierne i uderzeniowe.
 • Duroxite® 500 zawiera bardzo drobne borowęgliki złożone o wielkości ziarna 200 razy mniejszej niż węgliki pierwotne w tradycyjnych napoinach z węglikami chromu (Duroxite® 100).
 • Wytrzymałość na ścieranie blachy Duroxite® 500 jest porównywalna z Duroxite® 100 z utratą masy w teście ASTM G65 – Procedura A maks. 0.18 g. Duroxite® 500 utrzymuje również stałą wytrzymałość na ścieranie od powierzchni do 75% warstwy napawanej.
 • Udarność blachy Duroxite® 500 jest sześć razy lepsza od Duroxite® 100 w badaniach laboratoryjnych.
 • Twardość na całej grubości jest jednolita i wynosi od 67 do 70 HRC dla napoiny jedno- i wielowarstwowej. Utrzymuje wysoką twardość około 60 HRC po wystawieniu na działanie wysokich temperatur do 1100°F (600°C).

Typowe zastosowania

Blacha Duroxite® 500 jest odpowiednia do zastosowań w górnictwie, energetyce, produkcji cementu, przerobie piasku bitumicznego, produkcji stali, gospodarce odpadami, produkcji celulozy i papieru. Przykładowe zastosowania obejmują:

Ukryj/pokaż konkretne kolumny Edytuj
Wybierz kolumny do wyświetlenia
  Górnictwo Sprzęt do robót ziemnych, kruszarki, sprzęt górniczy, czerpaki, okładziny kubłów skipowych, pompy szlamowe, przenośniki łańcuchowe, blachy okładzinowe do podajników, lemiesze ładowarek, hardbanding
  Cementownie Ślimaki, lemiesze zgarniaczy, opony Muller, opony betoniarek, matryce do cegieł, stopy ubijające, narzędzia do wzruszania gleby, pługi dłutowe
  Piaski roponośne Bębny wyrównawcze, rynny zasypowe, rury szlamowe, pompy szlamowe
  Roboty wiertnicze Rury szlamowe
  Energetyka Płytki okładzinowe łyżek, okładziny urządzeń do transportu popiołu
  Rolnictwo Noże do trzciny cukrowej i niszczarki
  Porównaj parametry

  Wybierz jeden parametr do porównania

  Porównanie

   Górnictwo
   Sprzęt do robót ziemnych, kruszarki, sprzęt górniczy, czerpaki, okładziny kubłów skipowych, pompy szlamowe, przenośniki łańcuchowe, blachy okładzinowe do podajników, lemiesze ładowarek, hardbanding
   Cementownie
   Ślimaki, lemiesze zgarniaczy, opony Muller, opony betoniarek, matryce do cegieł, stopy ubijające, narzędzia do wzruszania gleby, pługi dłutowe
   Piaski roponośne
   Bębny wyrównawcze, rynny zasypowe, rury szlamowe, pompy szlamowe
   Roboty wiertnicze
   Rury szlamowe
   Energetyka
   Płytki okładzinowe łyżek, okładziny urządzeń do transportu popiołu
   Rolnictwo
   Noże do trzciny cukrowej i niszczarki

   Więcej informacji o zastosowaniach można znaleźć w broszurze produktowej Duroxite®.

   Standardowe wymiary

   Ukryj/pokaż konkretne kolumny Edytuj
   Wybierz kolumny do wyświetlenia
    Standardowe grubości napoiny
    Pojedyńcza warstwa Wiele warstw
    Jednostka metryczna Jednostka metryczna
    3 mm na 6 mm 6 mm na 6 mm
    6 mm na 8 mm
    6 mm na 10 mm
    6 mm na 12 mm
    Porównaj parametry

    Wybierz jeden parametr do porównania

    Porównanie

     Standardowe grubości napoiny
     Pojedyńcza warstwa
     Jednostka metryczna
     3 mm na 6 mm
     Standardowe grubości napoiny
     Wiele warstw
     Jednostka metryczna
     6 mm na 6 mm
     Standardowe grubości napoiny
     Pojedyńcza warstwa
     Jednostka metryczna
     Standardowe grubości napoiny
     Wiele warstw
     Jednostka metryczna
     6 mm na 8 mm
     Standardowe grubości napoiny
     Pojedyńcza warstwa
     Jednostka metryczna
     Standardowe grubości napoiny
     Wiele warstw
     Jednostka metryczna
     6 mm na 10 mm
     Standardowe grubości napoiny
     Pojedyńcza warstwa
     Jednostka metryczna
     Standardowe grubości napoiny
     Wiele warstw
     Jednostka metryczna
     6 mm na 12 mm

     Inne rozmiary płyt i niestandardowe grubości mogą być produkowane na życzenie.

     Standardowe wymiary blach

     Ukryj/pokaż konkretne kolumny Edytuj
     Wybierz kolumny do wyświetlenia
      Jednostka metryczna Jednostka imperialna
      1.2 m x 2.4 m 4' x 8'
      1.5 m x 3.0 m 5' x 10'
      1.8 m x 3.0 m 6' x 10'
      Porównaj parametry

      Wybierz jeden parametr do porównania

      Porównanie

       Jednostka metryczna
       1.2 m x 2.4 m
       Jednostka imperialna
       4' x 8'
       Jednostka metryczna
       1.5 m x 3.0 m
       Jednostka imperialna
       5' x 10'
       Jednostka metryczna
       1.8 m x 3.0 m
       Jednostka imperialna
       6' x 10'

       Inne rozmiary płyt i niestandardowe grubości mogą być produkowane na życzenie.

       Własności mechaniczne

       Ukryj/pokaż konkretne kolumny Edytuj
       Wybierz kolumny do wyświetlenia
        Własności
        ASTM G65 – Procedura A utraty masy 2)
        Odporność na ścieranie Typowa twardość powierzchni1)

        (HRC)
        Typowa twardość powierzchni1)

        (HV)
        Powierzchnia
        (g maksymalnie)
        75% głębokości nakładki 3)
        (g maksymalnie)
        Pojedyńcza 67 - 70 925 - 1075 0.25 0.25
        Podwójna 67 - 70 925 - 1075 0.18 0.18
        Porównaj parametry

        Wybierz jeden parametr do porównania

        Porównanie

         1) Twardość powierzchni mierzona jest na płaskiej, obrabianej maszynowo powierzchni bezpośrednio pod powierzchnią napoiny.

         2) ASTM G65 to norma określająca pomiar odporności na ścieranie ślizgowe przy użyciu urządzenia suchy piasek/tarcza gumowa. ASTM G65-Procedura A to najbardziej surowa metoda badania.

         3) Pomiar ASTM G65 przeprowadzany jest na 75% głębokości materiałów napoiny, aby zapewnić powtarzalnie dobrą odporność na ścieranie od górnej powierzchni do
         75% głębokości napoiny.

         Mikrostruktura

         Warstwa napawana Duroxite® 500 zawiera fazę bardzo drobnych borowęglików złożonych o rozdrobnieniu ziarna do około 500 nm na plastycznym podłożu. Typowy udział objętościowy borowęglików utrzymuje się na poziomie od 60 do 70%, tworząc jednolite twarde podłoże. Analiza SEM (skaningowym mikroskopem elektronowym) / EDS (spektrometria z dyspersją energii) warstwy napawanej Duroxite® 500 potwierdza, że rozdrobnione węgliki boru są bogatymi w niob węglikami boru oraz bogatymi w chrom węglikami boru rozłożonymi w osnowie żelaza. Ultradrobne węgliki boru są około 200 razy drobniejsze niż tradycyjne węgliki chromu.

         Tolerancje

         Grubość

         Tolerancje grubości całkowitej oraz warstw są gwarantowane jako ±10% określonej grubości.

         Płaskość

         Tolerancja płaskości blachy jest gwarantowana w zakresie ±3 mm na długości blachy 1.5 m dla blach o wymiarach równych lub mniejszych niż 1.5 m x 3.0 m. Dla blach szerszych niż 1.5 m i dłuższych niż 3.0 m, obowiązują następujące gwarancje płaskości.

         Ukryj/pokaż konkretne kolumny Edytuj
         Wybierz kolumny do wyświetlenia
          Standardowe grubości napoin Tolerancja płaskości na długości blachy 1.5 m (5 ') długość płyty,
          jednostka metryczna (jednostka imperialna)
          Jednostka metryczna 1.5 m x 3.0 m
          8 mm na 5 mm 12 mm
          6 mm na 6 mm 12 mm
          10 mm na 10 mm 6 mm
          Porównaj parametry

          Wybierz jeden parametr do porównania

          Porównanie

           Standardowe grubości napoin
           Jednostka metryczna
           8 mm na 5 mm
           Tolerancja płaskości na długości blachy 1.5 m (5 ') długość płyty,
           jednostka metryczna (jednostka imperialna)
           1.5 m x 3.0 m
           12 mm
           Standardowe grubości napoin
           Jednostka metryczna
           6 mm na 6 mm
           Tolerancja płaskości na długości blachy 1.5 m (5 ') długość płyty,
           jednostka metryczna (jednostka imperialna)
           1.5 m x 3.0 m
           12 mm
           Standardowe grubości napoin
           Jednostka metryczna
           10 mm na 10 mm
           Tolerancja płaskości na długości blachy 1.5 m (5 ') długość płyty,
           jednostka metryczna (jednostka imperialna)
           1.5 m x 3.0 m
           6 mm

           Dla innych wymiarów blach, proszę skonsultować tolerancje płaskości z lokalnym przedstawicielem sprzedaży lub centrum Hardox Wearparts.

           Warunki dostawy

           Blacha Duroxite® 500 jest dostarczana w stanie po spawaniu.

           Zalecenia produkcyjne i inne

           Spawanie, cięcie, formowanie i obróbka maszynowa

           Zalecenia można znaleźć w broszurze produktowej Duroxite®. Można też skonsultować się z lokalnym przedstawicielem wsparcia technicznego w celu uzyskania dodatkowych informacji.

           Środki ostrożności

           Podczas spawania lub cięcia produktów Duroxite® generowany jest dym zawierający szkodliwe opary i gazy, które trudno łatwo sklasyfikować ze względu na ich złożoność chemiczną. Głównym składnikiem toksycznym w oparach i gazach jest chrom sześciowartościowy. Zaleca się stosowanie właściwego sprzętu wentylacyjnego oraz palników z odciągiem spalin, jak również odpowiednich środków ochrony osobistej i dróg oddechowych.