Duroxite® 300

Pobierz broszurę

Wybierz język

Get datasheet by email
Zamknij

Get datasheet by email

  Opis produktu

  Duroxite® 300 to napoina ze stali stopowej nałożona na blachę ze stali miękkiej. Jest to produkt przeznaczony do stosowania w warunkach ekstremalnie silnego zużycia ślizgowego, zarówno w suchych, jak i mokrych (szlam) środowiskach ściernych. Nadaje się do pracy w temperaturze otoczenia lub podwyższonej do 600°C. Produkt dostępny jest z pojedynczą lub podwójną warstwą napoiny.

  Duroxite® 300 składa się ze specjalnie opracowanych materiałów ściernych wykorzystujących jednorodną chemię stopu tworzącego szkło, która umożliwia osiągnięcie wysokiego przechłodzenia. Napoina zawiera nadzwyczaj dużą ilość bardzo drobnych, stopowych węglików boru złożonych z wolframu, niobu i molibdenu, o rozdrobnieniu ziarna do 500 nm. Węgliki boru są całkowicie zanurzone w ciągliwej osnowie, zapobiegając przedwczesnemu rozwarstwianiu, wzrostowi pęknięć i mostkowaniu. Skutkuje to produktem o znacznie wydłużonej trwałości użytkowej, który zachowuje wysoką wytrzymałość w warunkach silnego zużycia ślizgowego. Duroxite® 300 to doskonała alternatywa dla napoiny z węglika wolframu.

  Główne zalety

  • Ekstremalna odporność na zużycie w suchych i mokrych środowiskach ściernych o wysokim stopniu udarności.
  • Ekonomiczna alternatywa dla węglika wolframu o równoważnej trwałości użytkowej i lepszej odporności na uderzenia.
  • Grubość napoiny jest mniejsza w porównaniu z tradycyjnymi warstwami napawanymi, co skutkuje lżejszym produktem przy jednoczesnym zwiększeniu trwałości użytkowej.
  • Pochłania o 25% więcej energii uderzenia niż tradycyjna blacha napawana węglikami chromu, co zmierzono w ciągłym teście laboratoryjnym wysokiej udarności.
  • Twardość na całej grubości jest jednolita i wynosi od 67 do 70 HRC dla napoiny jedno- i wielowarstwowej. Utrzymuje wysoką twardość około 60 HRC po wystawieniu na działanie wysokich temperatur 600°C.
  • Utrzymuje stałą odporność na ścieranie od powierzchni do 75% warstwy napawanej.

  Typowe zastosowania

  Duroxite® 300 nadaje się do stosowania w górnictwie, przemyśle cementowym, przetwórstwie piasków bitumicznych, produkcji stali, energetyce, rolnictwie, przemyśle naftowym i gazowym oraz budownictwie. Niektóre typowe zastosowania:

  Ukryj/pokaż konkretne kolumny Edytuj
  Wybierz kolumny do wyświetlenia
   Górnictwo Blachy przesiewaczy, okładziny czerpaków, systemy podajników do młynów kulowych, zsypy węgla, przekładki międzyzębne, okładziny przenośników i skipów
   Cementownie Elementy pieców cementowych, spiekalni, śmigła wentylatorów, łopaty i osłony wirników, płaszcze kruszarek żyratorowych, walce do mielenia węgla i cementu, kruszarki surowców, formy
   Piaski roponośne Bębny wyrównawcze, rynny zasypowe, rury szlamowe, pompy szlamowe
   Stal Zsypy rudy
   Energetyka Ślimaki, blachy okładzinowe, okładziny urządzeń do przeładunku popiołu
   Rolnictwo Młoty do rozdrabniania ziarna, noże do młynów cukrowych, zamiatarki do upraw rzędowych
   Olej i gaz Pompy do szczelinowania
   Budowa Pługi śnieżne, narzędzia wyburzeniowe
   Porównaj parametry

   Wybierz jeden parametr do porównania

   Porównanie

    Górnictwo
    Blachy przesiewaczy, okładziny czerpaków, systemy podajników do młynów kulowych, zsypy węgla, przekładki międzyzębne, okładziny przenośników i skipów
    Cementownie
    Elementy pieców cementowych, spiekalni, śmigła wentylatorów, łopaty i osłony wirników, płaszcze kruszarek żyratorowych, walce do mielenia węgla i cementu, kruszarki surowców, formy
    Piaski roponośne
    Bębny wyrównawcze, rynny zasypowe, rury szlamowe, pompy szlamowe
    Stal
    Zsypy rudy
    Energetyka
    Ślimaki, blachy okładzinowe, okładziny urządzeń do przeładunku popiołu
    Rolnictwo
    Młoty do rozdrabniania ziarna, noże do młynów cukrowych, zamiatarki do upraw rzędowych
    Olej i gaz
    Pompy do szczelinowania
    Budowa
    Pługi śnieżne, narzędzia wyburzeniowe

    Więcej informacji o zastosowaniach można znaleźć w broszurze produktowej Duroxite®.

    Dostępny wymiar

    Ukryj/pokaż konkretne kolumny Edytuj
    Wybierz kolumny do wyświetlenia
     Standardowe grubości napoiny
     Pojedyńcza warstwa
     Podwójna warstw
     Jednostka metryczna Jednostka metryczna
     3 mm na 6 mm 6 mm na 6 mm
     6 mm na 8 mm
     6 mm na 10 mm
     6 mm na 12 mm
     Porównaj parametry

     Wybierz jeden parametr do porównania

     Porównanie

      Standardowe grubości napoiny
      Pojedyńcza warstwa

      Jednostka metryczna
      3 mm na 6 mm
      Standardowe grubości napoiny
      Podwójna warstw

      Jednostka metryczna
      6 mm na 6 mm
      Standardowe grubości napoiny
      Pojedyńcza warstwa

      Jednostka metryczna
      Standardowe grubości napoiny
      Podwójna warstw

      Jednostka metryczna
      6 mm na 8 mm
      Standardowe grubości napoiny
      Pojedyńcza warstwa

      Jednostka metryczna
      Standardowe grubości napoiny
      Podwójna warstw

      Jednostka metryczna
      6 mm na 10 mm
      Standardowe grubości napoiny
      Pojedyńcza warstwa

      Jednostka metryczna
      Standardowe grubości napoiny
      Podwójna warstw

      Jednostka metryczna
      6 mm na 12 mm

      Inne rozmiary płyt i niestandardowe grubości mogą być produkowane na życzenie.

      Standardowe wymiary blach

      Ukryj/pokaż konkretne kolumny Edytuj
      Wybierz kolumny do wyświetlenia
       Jednostka metryczna Jednostka anglosaska
       1.2 m x 2.4 m 4' x 8'
       1.5 m x 3.0 m 5' x 10'
       1.8 m x 3.0 m 6' x 10'
       Porównaj parametry

       Wybierz jeden parametr do porównania

       Porównanie

        Jednostka metryczna
        1.2 m x 2.4 m
        Jednostka anglosaska
        4' x 8'
        Jednostka metryczna
        1.5 m x 3.0 m
        Jednostka anglosaska
        5' x 10'
        Jednostka metryczna
        1.8 m x 3.0 m
        Jednostka anglosaska
        6' x 10'

        Inne rozmiary płyt i niestandardowe grubości mogą być produkowane na życzenie.

        Własności mechaniczne

        Ukryj/pokaż konkretne kolumny Edytuj
        Wybierz kolumny do wyświetlenia
         Własności
         ASTM G65 – Procedura A utraty masy 2)
         Odporność na ścieranie Typowa twardość powierzchni1)

         (HRC)
         Typowa twardość powierzchni1)

         (HV)
         Powierzchnia
         (g maksymalnie)
         75% głębokości nakładki 3)
         (g maksymalnie)
         Pojedyńcza 67 - 70 925 - 1075 0.10 0.10
         Podwójna 67 - 70 925 - 1075 0.07 0.07
         Porównaj parametry

         Wybierz jeden parametr do porównania

         Porównanie

          1) Twardość powierzchni mierzona jest na płaskiej, obrabianej maszynowo powierzchni bezpośrednio pod powierzchnią napoiny.

          2) ASTM G65 to norma określająca pomiar odporności na ścieranie ślizgowe przy użyciu urządzenia suchy piasek/tarcza gumowa. ASTM G65-Procedura A to najbardziej surowa metoda badania.

          3) Pomiar ASTM G65 przeprowadzany jest na 75% głębokości materiałów napoiny, aby zapewnić powtarzalnie dobrą odporność na ścieranie od górnej powierzchni do
          75% głębokości napoiny.

          Mikrostruktura

          Warstwa napawana Duroxite® 300 składa się z ultra drobnych węglików stopowych boru i wielkości około 500 nm w ciągliwej osnowie. Typowy udział objętościowy węglików boru utrzymuje się na poziomie od 60 do 70%, tworząc jednorodne i twarde podłoże. Analiza SEM (skaningowym mikroskopem elektronowym) / EDS (spektrometria z dyspersją energii) warstwy napawanej Duroxite® 300 potwierdza, że rozdrobnione węgliki boru są węglikami stopowymi boru bogatymi w wolfram, niob i molibden oraz bogatymi w chrom węglikami boru rozłożonymi w osnowie żelaza. Ultradrobne węgliki boru są około 200 razy drobniejsze niż tradycyjne węgliki chromu.

          Tolerancje

          Grubość

          Tolerancje grubości całkowitej oraz warstw są gwarantowane jako ±10% określonej grubości.

          Płaskość

          Tolerancja płaskości blachy jest gwarantowana w zakresie ±3 mm na długości blachy 1.5 m dla blach o wymiarach równych lub mniejszych niż 1.5 m x 3.0 m. Dla blach szerszych niż 1.5 m i dłuższych niż 3.0 m, płaskość jest gwarantowana w zakresie tolerancji ±25 mm.

          Warunki dostawy

          Duroxite® 300 jest dostarczany w stanie po spawaniu.

          Zalecenia produkcyjne i inne

          Spawanie, cięcie, formowanie i obróbka maszynowa

          Zalecenia dostępne są w broszurze produktowej Duroxite i u lokalnych przedstawicieli wsparcia technicznego.

          Środki ostrożności

          Podczas spawania lub cięcia produktów Duroxite® generowany jest dym zawierający szkodliwe opary i gazy, które trudno łatwo sklasyfikować ze względu na ich złożoność chemiczną. Głównym składnikiem toksycznym w oparach i gazach jest chrom sześciowartościowy. Zaleca się stosowanie właściwego sprzętu wentylacyjnego oraz palników z odciągiem spalin, jak również odpowiednich środków ochrony osobistej i dróg oddechowych.