Duroxite® 201

Pobierz broszurę

Wybierz język

Get datasheet by email
Zamknij

Get datasheet by email

Na tej stronie

Opis produktu

Duroxite® 201 opracowano do pracy w warunkach silnego ścierania i udarności, wykorzystując specjalnie opracowane materiały ścierne umieszczone na blasze Hardox® 450. Materiał napoiny składa się z bogatych w chrom węglików pierwotnych oraz węglików stopowych rozłożonych jednorodnie w plastycznej osnowie austenitycznej. Dodatkowe węgliki stopowe są twardsze i drobniejsze niż współistniejące węgliki bogate w chrom, które zazębiają się między dużymi węglikami pierwotnymi bogatymi w chrom w osnowie austenitu.

Główne zalety

 • Blacha Hardox® 450 lepiej wytrzymuje odkształcenia plastyczne ze względu na wysoką granicę plastyczności, która umożliwia odgięcie sprężyste po uderzeniu
 • Większa wytrzymałość dzięki wysokiej twardości oraz lepszej przyczepności napoiny ze stalą bazową
 • Oferuje większą odporność na uderzenia niż Duroxite® 200 w temperaturze podwyższonej do 350°C, niemniej jednak udarność jest najlepsza w temperaturze pokojowej

Typowe zastosowania

Duroxite® 201 jest powszechnie używany w wielu gałęziach przemysłu, takich jak górnictwo, produkcja cementu i energetyka. Przykładowe zastosowania obejmują:

Ukryj/pokaż konkretne kolumny Edytuj
Wybierz kolumny do wyświetlenia
  Górnictwo Blachy przesiewaczy, okładziny czerpaków, systemy podajników do młynów kulowych, zsypy węgla, przekładki międzyzębne, okładziny przenośników i skipów
  Cementownie Elementy pieców w cementowniach i spiekalniach, śmigła wentylatorów, łopaty i osłony wirników, płaszcze kruszarek żyratorowych, walce do mielenia węgla i cementu, kruszarki surowców, formy do betonu
  Energetyka Zsypy węgla
  Porównaj parametry

  Wybierz jeden parametr do porównania

  Porównanie

   Górnictwo
   Blachy przesiewaczy, okładziny czerpaków, systemy podajników do młynów kulowych, zsypy węgla, przekładki międzyzębne, okładziny przenośników i skipów
   Cementownie
   Elementy pieców w cementowniach i spiekalniach, śmigła wentylatorów, łopaty i osłony wirników, płaszcze kruszarek żyratorowych, walce do mielenia węgla i cementu, kruszarki surowców, formy do betonu
   Energetyka
   Zsypy węgla

   Więcej informacji o zastosowaniach można znaleźć w broszurze produktowej Duroxite®.

   Standardowe wymiary

   Ukryj/pokaż konkretne kolumny Edytuj
   Wybierz kolumny do wyświetlenia
    Standardowe grubości napoiny
    Jednostka metryczna
    6 mm na 6 mm
    10 mm na 10 mm
    6 mm na 20 mm
    6 mm na 25 mm
    6 mm na 32 mm
    Porównaj parametry

    Wybierz jeden parametr do porównania

    Porównanie

     Standardowe grubości napoiny
     Jednostka metryczna
     6 mm na 6 mm
     Standardowe grubości napoiny
     Jednostka metryczna
     10 mm na 10 mm
     Standardowe grubości napoiny
     Jednostka metryczna
     6 mm na 20 mm
     Standardowe grubości napoiny
     Jednostka metryczna
     6 mm na 25 mm
     Standardowe grubości napoiny
     Jednostka metryczna
     6 mm na 32 mm

     Inne rozmiary płyt i niestandardowe grubości mogą być produkowane na życzenie.

     Standardowe wymiary blach

     Ukryj/pokaż konkretne kolumny Edytuj
     Wybierz kolumny do wyświetlenia
      Jednostka metryczna Jednostka imperialna
      1.85 m x 2.85 m 6.1' x 9.3'
      1.2 m x 2.4 m 4' x 8'
      1.5 m x 3.0 m 5' x 10'
      1.8 m x 3.0 m 6' x 10'
      Porównaj parametry

      Wybierz jeden parametr do porównania

      Porównanie

       Jednostka metryczna
       1.85 m x 2.85 m
       Jednostka imperialna
       6.1' x 9.3'
       Jednostka metryczna
       1.2 m x 2.4 m
       Jednostka imperialna
       4' x 8'
       Jednostka metryczna
       1.5 m x 3.0 m
       Jednostka imperialna
       5' x 10'
       Jednostka metryczna
       1.8 m x 3.0 m
       Jednostka imperialna
       6' x 10'

       Standardowe rozmiary blach dostępne są dla wszystkich standardowych grubości napoiny. Inne wymiary i grubości dostępne na życzenie klienta.

       Własności mechaniczne

       Ukryj/pokaż konkretne kolumny Edytuj
       Wybierz kolumny do wyświetlenia
        Własności
        ASTM G65 – Procedura A utraty masy 2)
        Odporność na ścieranie Typowa twardość powierzchni1)

        (HRC)
        Typowa twardość powierzchni1)

        (HV)
        Powierzchnia
        (g maksymalnie)
        75% głębokości nakładki 3)
        (g maksymalnie)
        Wiele warstw 60 - 65 700 - 850 0.12 0.12
        Porównaj parametry

        Wybierz jeden parametr do porównania

        Porównanie

         1) Twardość powierzchni mierzona jest na płaskiej, obrabianej maszynowo powierzchni bezpośrednio pod powierzchnią napoiny.

         2) ASTM G65 to norma określająca pomiar odporności na ścieranie ślizgowe przy użyciu urządzenia suchy piasek/tarcza gumowa. ASTM G65-Procedura A to najbardziej surowa metoda badania.

         3) Pomiar ASTM G65 przeprowadzany jest na 75% głębokości materiałów napoiny, aby zapewnić powtarzalnie dobrą odporność na ścieranie od górnej powierzchni do
         75% głębokości napoiny.

         Mikrostruktura

         W skład mikrostruktury Duroxite® 201 wchodzi duża ilość bogatych w chrom węglików pierwotnych oraz węglików stopowych o typowej twardości od 2500 do 3000 HK4) rozłożonych równomiernie w plastycznej osnowie austenitycznej. Udział objętościowy węglików chromu utrzymywany jest między 30 a 40%, z 7 do 10% wielostopowych węglików złożonych.

         4) HK to mikrotwardość wg Knoopa, stosowana głównie w odniesieniu do bardzo kruchych materiałów lub cienkich arkuszy.

         Tolerancje

         Grubość

         Tolerancje grubości całkowitej oraz warstw są gwarantowane jako ±10% określonej grubości.

         Płaskość

         Tolerancja płaskości blachy jest gwarantowana w zakresie ±3 mm na długości blachy 1.5 m dla blach o wymiarach równych lub mniejszych niż 1.5 m x 3.0 m. Dla blach szerszych niż 1.5 m i dłuższych niż 3.0 m, obowiązują następujące gwarancje płaskości.

         Ukryj/pokaż konkretne kolumny Edytuj
         Wybierz kolumny do wyświetlenia
          Standardowe grubości napoin Tolerancja płaskości na długości blachy 1.5 m (5 ') długość płyty,
          jednostka metryczna (jednostka imperialna)
          Jednostka metryczna 1.5 m x 3.0 m 1.8 m x 3.0 m 2.4 m x 3.0 m
          5 mm na 8 mm 12 mm 32 mm 38 mm
          6 mm na 6 mm 12 mm 32 mm 38 mm
          10 mm na 10 mm 6 mm 19 mm 25 mm
          Porównaj parametry

          Wybierz jeden parametr do porównania

          Porównanie

           Dla innych wymiarów blach, proszę skonsultować tolerancje płaskości z lokalnym przedstawicielem sprzedaży lub centrum Hardox Wearparts.

           Warunki dostawy

           Produkty Duroxite® 201 są zazwyczaj dostarczane w stanie po spawaniu, ale na życzenie klienta mogą być dostarczane po szlifowaniu.

           Zalecenia produkcyjne i inne

           Spawanie, cięcie, formowanie i obróbka maszynowa

           Zalecenia dostępne są w broszurze produktowej Duroxite i u lokalnych przedstawicieli wsparcia technicznego.

           Środki ostrożności

           Podczas spawania lub cięcia produktów Duroxite® generowany jest dym zawierający szkodliwe opary i gazy, które trudno łatwo sklasyfikować ze względu na ich złożoność chemiczną. Głównym składnikiem toksycznym w oparach i gazach jest chrom sześciowartościowy. Zaleca się stosowanie właściwego sprzętu wentylacyjnego oraz palników z odciągiem spalin, jak również odpowiednich środków ochrony osobistej i dróg oddechowych.