Duroxite® 200

Pobierz broszurę

Wybierz język

Get datasheet by email
Zamknij

Get datasheet by email

  Opis produktu

  Duroxite® 200 składa się ze specjalnie opracowanych materiałów ściernych umieszczonych na miękkiej stali i jest odpowiedni dla ekstremalnych środowisk ściernych o wysokiej i umiarkowanej udarności. Materiał napoiny składa się z bogatych w chrom węglików pierwotnych oraz węglików stopowych rozłożonych równomiernie w plastycznej osnowie austenitycznej. Duroxite 200 dostępny jest z pojedynczą i podwójną warstwą.

  Główne zalety

  • Węgliki stopowe są twardsze i drobniejsze od węglików chromu i przeplatają się z węglikami pierwotnymi , by zapewnić lepszą wytrzymałość na ścieranie.
  • Dłuższa trwałość użytkowa i większa wytrzymałość na ścieranie w porównaniu do blachy napawanej z tradycyjnymi węglikami chromu
  • Dwuwarstwowa warstwa napawana potrafi zachować pełną wytrzymałość na ścieranie w temperaturze do 600ºC (1100ºF)

  Typowe zastosowania

  Duroxite® 200 jest powszechnie używany w wielu gałęziach przemysłu, takich jak górnictwo, produkcja cementu i stali. Przykładowe zastosowania obejmują:

  Ukryj/pokaż konkretne kolumny Edytuj
  Wybierz kolumny do wyświetlenia
   Górnictwo Zsypy, okładziny, burty przenośników, skipy
   Cementownie Elementy pieców cementowych, spiekalni, śmigła wentylatorów, łopaty i osłony wirników, płaszcze kruszarek żyratorowych, walce do mielenia węgla i cementu, elementy kruszarek, panele formierskie
   Stal Spiekalnie, kruszarki, przesiewacze, zasobniki pieców hutniczych, gardziele, piece
   Porównaj parametry

   Wybierz jeden parametr do porównania

   Porównanie

    Górnictwo
    Zsypy, okładziny, burty przenośników, skipy
    Cementownie
    Elementy pieców cementowych, spiekalni, śmigła wentylatorów, łopaty i osłony wirników, płaszcze kruszarek żyratorowych, walce do mielenia węgla i cementu, elementy kruszarek, panele formierskie
    Stal
    Spiekalnie, kruszarki, przesiewacze, zasobniki pieców hutniczych, gardziele, piece

    Więcej informacji o zastosowaniach można znaleźć w broszurze produktowej Duroxite®.

    Dostępny wymiar

    Ukryj/pokaż konkretne kolumny Edytuj
    Wybierz kolumny do wyświetlenia
     Standardowe grubości napoiny
     Pojedyńcza warstwa Wiele warstw
     Jednostka metryczna Jednostka metryczna
     3 mm na 6 mm 6 mm na 6 mm
     6 mm na 10 mm
     10 mm na 10 mm
     Porównaj parametry

     Wybierz jeden parametr do porównania

     Porównanie

      Standardowe grubości napoiny
      Pojedyńcza warstwa
      Jednostka metryczna
      3 mm na 6 mm
      Standardowe grubości napoiny
      Wiele warstw
      Jednostka metryczna
      6 mm na 6 mm
      Standardowe grubości napoiny
      Pojedyńcza warstwa
      Jednostka metryczna
      Standardowe grubości napoiny
      Wiele warstw
      Jednostka metryczna
      6 mm na 10 mm
      Standardowe grubości napoiny
      Pojedyńcza warstwa
      Jednostka metryczna
      Standardowe grubości napoiny
      Wiele warstw
      Jednostka metryczna
      10 mm na 10 mm

      Inne rozmiary płyt i niestandardowe grubości mogą być produkowane na życzenie.

      Standardowe wymiary blach

      Ukryj/pokaż konkretne kolumny Edytuj
      Wybierz kolumny do wyświetlenia
       Jednostka metryczna Jednostka imperialna
       1.2 m x 2.4 m 4' x 8'
       1.4 m x 3.0 m 4.6' x 10'
       1.5 m x 3.0 m 5' x 10'
       1.8 m x 3.0 m 6' x 10'
       2.4 m x 3.0 m 8'x 10'
       Porównaj parametry

       Wybierz jeden parametr do porównania

       Porównanie

        Jednostka metryczna
        1.2 m x 2.4 m
        Jednostka imperialna
        4' x 8'
        Jednostka metryczna
        1.4 m x 3.0 m
        Jednostka imperialna
        4.6' x 10'
        Jednostka metryczna
        1.5 m x 3.0 m
        Jednostka imperialna
        5' x 10'
        Jednostka metryczna
        1.8 m x 3.0 m
        Jednostka imperialna
        6' x 10'
        Jednostka metryczna
        2.4 m x 3.0 m
        Jednostka imperialna
        8'x 10'

        Inne rozmiary płyt i niestandardowe grubości mogą być produkowane na życzenie.

        Własności mechaniczne

        Ukryj/pokaż konkretne kolumny Edytuj
        Wybierz kolumny do wyświetlenia
         Własności
         ASTM G65 – Procedura A utraty masy 2)
         Odporność na ścieranie Typowa twardość powierzchni1)

         (HRC)
         Typowa twardość powierzchni1)

         (HV)
         Powierzchnia
         (g maksymalnie)
         75% głębokości nakładki 3)
         (g maksymalnie)
         Pojedyńcza 57 - 60 630 - 700 0.19 0.19
         Podwójna 60 - 65 700 - 850 0.12 0.12
         Porównaj parametry

         Wybierz jeden parametr do porównania

         Porównanie

          1) Twardość powierzchni mierzona jest na płaskiej, obrabianej maszynowo powierzchni bezpośrednio pod powierzchnią napoiny.

          2) ASTM G65 to norma określająca pomiar odporności na ścieranie ślizgowe przy użyciu urządzenia suchy piasek/tarcza gumowa. ASTM G65-Procedura A to najbardziej surowa metoda badania.

          3) Pomiar ASTM G65 przeprowadzany jest na 75% głębokości materiałów napoiny, aby zapewnić powtarzalnie dobrą odporność na ścieranie od górnej powierzchni do
          75% głębokości napoiny.

          Mikrostruktura

          W skład mikrostruktury Duroxite® 200 wchodzi duża ilość bogatych w chrom węglików oraz węglików stopowych o typowej twardości od 2500 do 3000 HK4) rozłożonych jednorodnie w plastycznej osnowie austenitycznej. Udział objętościowy węglików chromu utrzymywany jest między 30 a 40%, z 7 do 10% wielostopowych węglików złożonych.

          4) HK to mikrotwardość wg Knoopa, stosowana głównie w odniesieniu do bardzo kruchych materiałów lub cienkich arkuszy.

          Tolerancje

          Grubość

          Tolerancje grubości całkowitej oraz warstw są gwarantowane jako ±10% określonej grubości.

          Płaskość

          Tolerancja płaskości blachy jest gwarantowana w zakresie ±3 mm na długości blachy 1.5 m dla blach o wymiarach równych lub mniejszych niż 1.5 m x 3.0 m. Dla blach szerszych niż 1.5 m i dłuższych niż 3.0 m, obowiązują następujące gwarancje płaskości.

          Ukryj/pokaż konkretne kolumny Edytuj
          Wybierz kolumny do wyświetlenia
           Standardowe grubości napoin Tolerancja płaskości na długości blachy 1.5 m (5 ') długość płyty,
           jednostka metryczna (jednostka imperialna)
           Jednostka metryczna 1.8 m x 3.0 m 2.4 m x 3.0 m
           5 mm na 8 mm 25 41
           6 mm na 6 mm 25
           10 mm na 10 mm 12 25
           Porównaj parametry

           Wybierz jeden parametr do porównania

           Porównanie

            Dla innych wymiarów blach, proszę skonsultować tolerancje płaskości z lokalnym przedstawicielem sprzedaży lub centrum Hardox Wearparts.

            Warunki dostawy

            Produkty Duroxite® 200 są zazwyczaj dostarczane w stanie po spawaniu, ale na życzenie klienta mogą być dostarczane po szlifowaniu.

            Zalecenia produkcyjne i inne

            Spawanie, cięcie, formowanie i obróbka maszynowa

            Zalecenia dostępne są w broszurze produktowej Duroxite i u lokalnych przedstawicieli wsparcia technicznego.

            Środki ostrożności

            Podczas spawania lub cięcia produktów Duroxite® generowany jest dym zawierający szkodliwe opary i gazy, które trudno łatwo sklasyfikować ze względu na ich złożoność chemiczną. Głównym składnikiem toksycznym w oparach i gazach jest chrom sześciowartościowy. Zaleca się stosowanie właściwego sprzętu wentylacyjnego oraz palników z odciągiem spalin, jak również odpowiednich środków ochrony osobistej i dróg oddechowych.