Duroxite® 101

Pobierz broszurę

Wybierz język

Get datasheet by email
Zamknij

Get datasheet by email

  Opis produktu

  Duroxite® 101 produkowany jest przez naniesienie napoiny z węglików bogatych w chrom na blasze Hardox 450. Blacha napawana jest odpowiednia do pracy w warunkach silnego ścierania i udarności. Dzięki optymalnej koncentracji węglików, jednorodnej odporności na ścieranie od powierzchni do 75% głębokości napoiny oraz blasze Hardox, Duroxite® 101 zapewnia lepsze połączenie odporności na ścieranie i uderzenia w porównaniu do tradycyjnej blachy napawanej.

  Główne zalety

  • Zaprojektowana w celu uzyskania większej odporności na odkształcenia plastyczne dzięki wysokiej granicy plastyczności, która umożliwia odgięcie sprężyste po uderzeniu
  • Większa wytrzymałość dzięki dużej twardości Hardox oraz lepszemu połączeniu napoiny ze stalą bazową
  • Blacha Hardox® 450 będzie zużywać się w mniejszym stopniu niż stal miękka, oferując większy margines bezpieczeństwa
  • Oferuje większą odporność na uderzenia niż Duroxite® 100 w podwyższonej temperaturze do 350°C, niemniej jednak udarność jest najlepsza w temperaturze pokojowej

  Typowe zastosowania

  Duroxite® 101 jest powszechnie używany w górnictwie, cementowniach i energetyce. Przykładowe zastosowania obejmują:

  Ukryj/pokaż konkretne kolumny Edytuj
  Wybierz kolumny do wyświetlenia
   Górnictwo Okładziny ładowarek, przekładki międzyzębne, osprzęt do łyżek
   Cementownie Wykładziny i przenośniki odwadniające
   Energetyka Zsypy i leje do węgla
   Porównaj parametry

   Wybierz jeden parametr do porównania

   Porównanie

    Górnictwo
    Okładziny ładowarek, przekładki międzyzębne, osprzęt do łyżek
    Cementownie
    Wykładziny i przenośniki odwadniające
    Energetyka
    Zsypy i leje do węgla

    Więcej informacji o zastosowaniach można znaleźć w broszurze produktowej Duroxite®.

    Dostępny wymiar

    Ukryj/pokaż konkretne kolumny Edytuj
    Wybierz kolumny do wyświetlenia
     Standardowe grubości napoiny
     Jednostka metryczna
     6 mm na 6 mm
     10 mm na 10 mm
     12 mm na 12 mm
     6 mm na 20 mm
     6 mm na 25 mm
     6 mm na 32 mm
     Porównaj parametry

     Wybierz jeden parametr do porównania

     Porównanie

      Standardowe grubości napoiny
      Jednostka metryczna
      6 mm na 6 mm
      Standardowe grubości napoiny
      Jednostka metryczna
      10 mm na 10 mm
      Standardowe grubości napoiny
      Jednostka metryczna
      12 mm na 12 mm
      Standardowe grubości napoiny
      Jednostka metryczna
      6 mm na 20 mm
      Standardowe grubości napoiny
      Jednostka metryczna
      6 mm na 25 mm
      Standardowe grubości napoiny
      Jednostka metryczna
      6 mm na 32 mm

      Inne wymiary i grubości dostępne na życzenie klienta.

      Standardowe wymiary blach

      Ukryj/pokaż konkretne kolumny Edytuj
      Wybierz kolumny do wyświetlenia
       Jednostka metryczna Jednostka anglosaska
       1.85 m x 2.85 m 6.1' x 9.3'
       1.2 m x 2.4 m 4' x 8'
       1.4 m x 3.0 m 4.6' x 10'
       1.5 m x 3.0 m 5' x 10'
       1.8 m x 3.0 m 6' x 10'
       Porównaj parametry

       Wybierz jeden parametr do porównania

       Porównanie

        Jednostka metryczna
        1.85 m x 2.85 m
        Jednostka anglosaska
        6.1' x 9.3'
        Jednostka metryczna
        1.2 m x 2.4 m
        Jednostka anglosaska
        4' x 8'
        Jednostka metryczna
        1.4 m x 3.0 m
        Jednostka anglosaska
        4.6' x 10'
        Jednostka metryczna
        1.5 m x 3.0 m
        Jednostka anglosaska
        5' x 10'
        Jednostka metryczna
        1.8 m x 3.0 m
        Jednostka anglosaska
        6' x 10'

        Inne rozmiary płyt i niestandardowe grubości mogą być produkowane na życzenie.

        Własności mechaniczne

        Ukryj/pokaż konkretne kolumny Edytuj
        Wybierz kolumny do wyświetlenia
         Własności
         ASTM G65 – Procedura A utraty masy 2)
         Odporność na ścieranie Typowa twardość powierzchni1)

         (HRC)
         Typowa twardość powierzchni1)

         (HV)
         Powierzchnia
         (g maksymalnie)
         75% głębokości nakładki 3)
         (g maksymalnie)
         Wiele warstw 59 - 62 675 - 750 0.18 0.18
         Porównaj parametry

         Wybierz jeden parametr do porównania

         Porównanie

          1) Twardość powierzchni mierzona jest na płaskiej, obrabianej maszynowo powierzchni bezpośrednio pod powierzchnią napoiny.

          2) ASTM G65 to norma określająca pomiar odporności na ścieranie ślizgowe przy użyciu urządzenia suchy piasek/tarcza gumowa. ASTM G65-Procedura A to najbardziej surowa metoda badania.

          3) Pomiar ASTM G65 przeprowadzany jest na 75% głębokości materiałów napoiny, aby zapewnić powtarzalnie dobrą odporność na ścieranie od górnej powierzchni do
          75% głębokości napoiny.

          Mikrostruktura

          Typowa mikrostruktura napoiny blachy Duroxite® 101 składa się z dużej ilość ekstremalnie twardych, bogatych w chrom węglików pierwotnych M7C3 o typowej twardości 1700 HK4) rozłożonych jednorodnie w plastycznej osnowie austenitycznej. Udział objętościowy węglików pierwotnych utrzymywany jest między 30 a 50%, aby zapewnić dobre połączenie odporności na ścieranie i jednorodnej przyczepności napoiny.

          4) HK to mikrotwardość wg Knoopa, stosowana głównie w odniesieniu do bardzo kruchych materiałów.

          Tolerancje

          Grubość

          Tolerancje grubości całkowitej oraz warstw są gwarantowane jako ±10% określonej grubości.

          Płaskość

          Tolerancja płaskości blachy jest gwarantowana w zakresie ±3 mm na długości blachy 1.5 m dla blach o wymiarach równych lub mniejszych niż 1.5 m x 3.0 m. Dla blach szerszych niż 1.5 m i dłuższych niż 3.0 m, obowiązują następujące gwarancje płaskości.

          Ukryj/pokaż konkretne kolumny Edytuj
          Wybierz kolumny do wyświetlenia
           Standardowe grubości napoin Tolerancja płaskości na długości blachy 1.5 m (5 ') długość płyty,
           jednostka metryczna (jednostka imperialna)
           Jednostka metryczna 1.8 m x 3.0 m 2.4 m x 3.0 m
           5 mm na 8 mm 32 41
           6 mm na 6 mm 32 41
           10 mm na 10 mm 19 25
           12 mm na 12 mm 12 12
           Porównaj parametry

           Wybierz jeden parametr do porównania

           Porównanie

            Warunki dostawy

            Produkty Duroxite® 101 są zazwyczaj dostarczane w stanie po spawaniu, ale na życzenie klienta mogą być dostarczane po szlifowaniu.

            Zalecenia produkcyjne i inne

            Spawanie, cięcie, formowanie i obróbka maszynowa

            Zalecenia dostępne są w broszurze produktowej Duroxite® i u lokalnych przedstawicieli wsparcia technicznego.

            Środki ostrożności

            Podczas spawania lub cięcia produktów Duroxite® generowany jest dym zawierający szkodliwe opary i gazy, które trudno łatwo sklasyfikować ze względu na ich złożoność chemiczną. Głównym składnikiem toksycznym w oparach i gazach jest chrom sześciowartościowy. Zaleca się stosowanie właściwego sprzętu wentylacyjnego oraz palników z odciągiem spalin, jak również odpowiednich środków ochrony osobistej i dróg oddechowych.