Duroxite® 101

Pobierz broszurę

Wybierz język

Get datasheet by email
Zamknij

Get datasheet by email

Na tej stronie

Opis produktu

Duroxite® 101 produkowany jest przez naniesienie napoiny z węglików bogatych w chrom na blasze Hardox 450. Blacha napawana jest odpowiednia do pracy w warunkach silnego ścierania i udarności. Dzięki optymalnej koncentracji węglików, jednorodnej odporności na ścieranie od powierzchni do 75% głębokości napoiny oraz blasze Hardox, Duroxite® 101 zapewnia lepsze połączenie odporności na ścieranie i uderzenia w porównaniu do tradycyjnej blachy napawanej.

Główne zalety

 • Zaprojektowana w celu uzyskania większej odporności na odkształcenia plastyczne dzięki wysokiej granicy plastyczności, która umożliwia odgięcie sprężyste po uderzeniu
 • Większa wytrzymałość dzięki dużej twardości Hardox oraz lepszemu połączeniu napoiny ze stalą bazową
 • Blacha Hardox® 450 będzie zużywać się w mniejszym stopniu niż stal miękka, oferując większy margines bezpieczeństwa
 • Oferuje większą odporność na uderzenia niż Duroxite® 100 w podwyższonej temperaturze do 350°C, niemniej jednak udarność jest najlepsza w temperaturze pokojowej

Typowe zastosowania

Duroxite® 101 jest powszechnie używany w górnictwie, cementowniach i energetyce. Przykładowe zastosowania obejmują:

Ukryj/pokaż konkretne kolumny Edytuj
Wybierz kolumny do wyświetlenia
  Górnictwo Okładziny ładowarek, przekładki międzyzębne, osprzęt do łyżek
  Cementownie Wykładziny i przenośniki odwadniające
  Energetyka Zsypy i leje do węgla
  Porównaj parametry

  Wybierz jeden parametr do porównania

  Porównanie

   Górnictwo
   Okładziny ładowarek, przekładki międzyzębne, osprzęt do łyżek
   Cementownie
   Wykładziny i przenośniki odwadniające
   Energetyka
   Zsypy i leje do węgla

   Więcej informacji o zastosowaniach można znaleźć w broszurze produktowej Duroxite®.

   Standardowe wymiary

   Ukryj/pokaż konkretne kolumny Edytuj
   Wybierz kolumny do wyświetlenia
    Standardowe grubości napoiny
    Jednostka metryczna
    6 mm na 6 mm
    10 mm na 10 mm
    12 mm na 12 mm
    6 mm na 20 mm
    6 mm na 25 mm
    6 mm na 32 mm
    Porównaj parametry

    Wybierz jeden parametr do porównania

    Porównanie

     Standardowe grubości napoiny
     Jednostka metryczna
     6 mm na 6 mm
     Standardowe grubości napoiny
     Jednostka metryczna
     10 mm na 10 mm
     Standardowe grubości napoiny
     Jednostka metryczna
     12 mm na 12 mm
     Standardowe grubości napoiny
     Jednostka metryczna
     6 mm na 20 mm
     Standardowe grubości napoiny
     Jednostka metryczna
     6 mm na 25 mm
     Standardowe grubości napoiny
     Jednostka metryczna
     6 mm na 32 mm

     Inne rozmiary płyt i niestandardowe grubości mogą być produkowane na życzenie.

     Standardowe wymiary blach

     Ukryj/pokaż konkretne kolumny Edytuj
     Wybierz kolumny do wyświetlenia
      Jednostka metryczna Jednostka imperialna
      1.85 m x 2.85 m 6.1' x 9.3'
      1.2 m x 2.4 m 4' x 8'
      1.5 m x 3.0 m 5' x 10'
      1.8 m x 3.0 m 6' x 10'
      Porównaj parametry

      Wybierz jeden parametr do porównania

      Porównanie

       Jednostka metryczna
       1.85 m x 2.85 m
       Jednostka imperialna
       6.1' x 9.3'
       Jednostka metryczna
       1.2 m x 2.4 m
       Jednostka imperialna
       4' x 8'
       Jednostka metryczna
       1.5 m x 3.0 m
       Jednostka imperialna
       5' x 10'
       Jednostka metryczna
       1.8 m x 3.0 m
       Jednostka imperialna
       6' x 10'

       Inne rozmiary płyt i niestandardowe grubości mogą być produkowane na życzenie.

       Własności mechaniczne

       Ukryj/pokaż konkretne kolumny Edytuj
       Wybierz kolumny do wyświetlenia
        Własności
        ASTM G65 – Procedura A utraty masy 2)
        Odporność na ścieranie Typowa twardość powierzchni1)

        (HRC)
        Typowa twardość powierzchni1)

        (HV)
        Powierzchnia
        (g maksymalnie)
        75% głębokości nakładki 3)
        (g maksymalnie)
        Wiele warstw 59 - 62 675 - 750 0.18 0.18
        Porównaj parametry

        Wybierz jeden parametr do porównania

        Porównanie

         1) Twardość powierzchni mierzona jest na płaskiej, obrabianej maszynowo powierzchni bezpośrednio pod powierzchnią napoiny.

         2) ASTM G65 to norma określająca pomiar odporności na ścieranie ślizgowe przy użyciu urządzenia suchy piasek/tarcza gumowa. ASTM G65-Procedura A to najbardziej surowa metoda badania.

         3) Pomiar ASTM G65 przeprowadzany jest na 75% głębokości materiałów napoiny, aby zapewnić powtarzalnie dobrą odporność na ścieranie od górnej powierzchni do
         75% głębokości napoiny.

         Mikrostruktura

         Typowa mikrostruktura napoiny blachy Duroxite® 101 składa się z dużej ilość ekstremalnie twardych, bogatych w chrom węglików pierwotnych M7C3 o typowej twardości 1700 HK4) rozłożonych jednorodnie w plastycznej osnowie austenitycznej. Udział objętościowy węglików pierwotnych utrzymywany jest między 30 a 50%, aby zapewnić dobre połączenie odporności na ścieranie i jednorodnej przyczepności napoiny.

         4) HK to mikrotwardość wg Knoopa, stosowana głównie w odniesieniu do bardzo kruchych materiałów.

         Tolerancje

         Grubość

         Tolerancje grubości całkowitej oraz warstw są gwarantowane jako ±10% określonej grubości.

         Płaskość

         Tolerancja płaskości blachy jest gwarantowana w zakresie ±3 mm na długości blachy 1.5 m dla blach o wymiarach równych lub mniejszych niż 1.5 m x 3.0 m. Dla blach szerszych niż 1.5 m i dłuższych niż 3.0 m, obowiązują następujące gwarancje płaskości.

         Ukryj/pokaż konkretne kolumny Edytuj
         Wybierz kolumny do wyświetlenia
          Standardowe grubości napoin Tolerancja płaskości na długości blachy 1.5 m (5 ') długość płyty,
          jednostka metryczna (jednostka imperialna)
          Jednostka metryczna 1.5 m x 3.0 m 1.8 m x 3.0 m 2.4 m x 3.0 m
          5 mm na 8 mm 12 mm 32 mm 38 mm
          6 mm na 6 mm 12 mm 32 mm 38 mm
          10 mm na 10 mm 6 mm 19 mm 25 mm
          12 mm na 12 mm 3 mm 12 mm 12 mm
          Porównaj parametry

          Wybierz jeden parametr do porównania

          Porównanie

           Dla innych wymiarów blach, proszę skonsultować tolerancje płaskości z lokalnym przedstawicielem sprzedaży lub centrum Hardox Wearparts.

           Warunki dostawy

           Produkty Duroxite® 101 są zazwyczaj dostarczane w stanie po spawaniu, ale na życzenie klienta mogą być dostarczane po szlifowaniu.

           Zalecenia produkcyjne i inne

           Spawanie, cięcie, formowanie i obróbka maszynowa

           Zalecenia dostępne są w broszurze produktowej Duroxite® i u lokalnych przedstawicieli wsparcia technicznego.

           Środki ostrożności

           Podczas spawania lub cięcia produktów Duroxite® generowany jest dym zawierający szkodliwe opary i gazy, które trudno łatwo sklasyfikować ze względu na ich złożoność chemiczną. Głównym składnikiem toksycznym w oparach i gazach jest chrom sześciowartościowy. Zaleca się stosowanie właściwego sprzętu wentylacyjnego oraz palników z odciągiem spalin, jak również odpowiednich środków ochrony osobistej i dróg oddechowych.