Duroxite® 100

Pobierz broszurę

Wybierz język

Get datasheet by email
Zamknij

Get datasheet by email

  Opis produktu

  Duroxite® 100 produkowany jest przez nakładanie bogatych w chrom, odpornych na ścieranie materiałów spawalniczych na miękkiej stali bazowej przy użyciu tradycyjnego spawania łukowego. Blacha napawana jest odpowiednia do pracy w trudnych warunkach ścierania oraz umiarkowanej i niskiej udarności. Wielowarstwowa napoina zachowuje także pełną odporność na ścieranie w temperaturach do 350ºC oraz typową twardość powierzchni 55 HRC w podwyższonych temperaturach do 540°C. Produkty Duroxite® 100 dostępne są w postaci jedno- lub wielowarstwowej, do 20 mm grubości napoiny.

  Główne zalety

  • Taka sama odporność na ścieranie gwarantowana od powierzchni do 75% grubości napoiny.
  • Optymalny skład węglików zapewniający dobre połączenie odporności na ścieranie oraz podatności na równomierne łączenie
  • Dobra formowalność ze względu na zróżnicowany wzór pękania na powierzchni napoiny

  Typowe zastosowania

  Stal Duroxite® 100 jest powszechnie używana w górnictwie, energetyce, produkcji cementu, pogłębiarkach, produkcji stali, gospodarce odpadami, produkcji szkła, celulozy i papieru. Przykładowe zastosowania obejmują:

  Ukryj/pokaż konkretne kolumny Edytuj
  Wybierz kolumny do wyświetlenia
   Górnictwo Zsyspy/leje zsypowe, okładziny skrzyń ładunkowych, lemiesze ładowarek, czerpaki, koparki
   Cementownie Separatory, stożki zsypowe zbiorników na klinkier, zsypy i kanały do młynów na klinkier, leje odbiorcze
   Roboty wiertnicze Rury i pompy pogłębiające, rurociągi tłoczne, wyloty pomp
   Stal Łopatki/obudowy wentylatorów, przesiewacze wibracyjne
   Energetyka Zsypy węgla, okładziny podajników węgla, kruszarki, klasyfikatory stożkowe, silosy poziome
   Porównaj parametry

   Wybierz jeden parametr do porównania

   Porównanie

    Górnictwo
    Zsyspy/leje zsypowe, okładziny skrzyń ładunkowych, lemiesze ładowarek, czerpaki, koparki
    Cementownie
    Separatory, stożki zsypowe zbiorników na klinkier, zsypy i kanały do młynów na klinkier, leje odbiorcze
    Roboty wiertnicze
    Rury i pompy pogłębiające, rurociągi tłoczne, wyloty pomp
    Stal
    Łopatki/obudowy wentylatorów, przesiewacze wibracyjne
    Energetyka
    Zsypy węgla, okładziny podajników węgla, kruszarki, klasyfikatory stożkowe, silosy poziome

    Więcej informacji o zastosowaniach można znaleźć w broszurze produktowej Duroxite®.

    Dostępny wymiar

    Ukryj/pokaż konkretne kolumny Edytuj
    Wybierz kolumny do wyświetlenia
     Standardowe grubości napoiny
     Pojedyńcza warstwa Wiele warstw
     Jednostka metryczna Jednostka metryczna
     3 mm na 6 mm 6 mm na 6 mm
     5 mm na 8 mm 6 mm na 10 mm
     10 mm na 10 mm
     12 mm na 12 mm
     20 mm na 10 mm
     Porównaj parametry

     Wybierz jeden parametr do porównania

     Porównanie

      Standardowe grubości napoiny
      Pojedyńcza warstwa
      Jednostka metryczna
      3 mm na 6 mm
      Standardowe grubości napoiny
      Wiele warstw
      Jednostka metryczna
      6 mm na 6 mm
      Standardowe grubości napoiny
      Pojedyńcza warstwa
      Jednostka metryczna
      5 mm na 8 mm
      Standardowe grubości napoiny
      Wiele warstw
      Jednostka metryczna
      6 mm na 10 mm
      Standardowe grubości napoiny
      Pojedyńcza warstwa
      Jednostka metryczna
      Standardowe grubości napoiny
      Wiele warstw
      Jednostka metryczna
      10 mm na 10 mm
      Standardowe grubości napoiny
      Pojedyńcza warstwa
      Jednostka metryczna
      Standardowe grubości napoiny
      Wiele warstw
      Jednostka metryczna
      12 mm na 12 mm
      Standardowe grubości napoiny
      Pojedyńcza warstwa
      Jednostka metryczna
      Standardowe grubości napoiny
      Wiele warstw
      Jednostka metryczna
      20 mm na 10 mm

      Inne rozmiary płyt i niestandardowe grubości mogą być produkowane na życzenie.

      Standardowe wymiary blach

      Ukryj/pokaż konkretne kolumny Edytuj
      Wybierz kolumny do wyświetlenia
       Jednostka metryczna Jednostka imperialna
       1.2 m x 2.4 m 4" x 8"
       1.4 m x 3.0 m 4.6" x 10"
       1.5 m x 3.0 m 5" x 10"
       1.8 m x 3.0 m 6" x 10"
       2.4 m x 3.0 m 8" x 10"
       Porównaj parametry

       Wybierz jeden parametr do porównania

       Porównanie

        Jednostka metryczna
        1.2 m x 2.4 m
        Jednostka imperialna
        4" x 8"
        Jednostka metryczna
        1.4 m x 3.0 m
        Jednostka imperialna
        4.6" x 10"
        Jednostka metryczna
        1.5 m x 3.0 m
        Jednostka imperialna
        5" x 10"
        Jednostka metryczna
        1.8 m x 3.0 m
        Jednostka imperialna
        6" x 10"
        Jednostka metryczna
        2.4 m x 3.0 m
        Jednostka imperialna
        8" x 10"

        Inne rozmiary płyt i niestandardowe grubości mogą być produkowane na życzenie.

        Własności mechaniczne

        Ukryj/pokaż konkretne kolumny Edytuj
        Wybierz kolumny do wyświetlenia
         Własności
         ASTM G65 – Procedura A utraty masy 2)
         Odporność na ścieranie Typowa twardość powierzchni1)

         (HRC)
         Typowa twardość powierzchni1)

         (HV)
         Powierzchnia
         (g maksymalnie)
         75% głębokości nakładki 3)
         (g maksymalnie)
         Pojedyńcza 55 - 57 590 - 630 0.25 0.25
         Podwójna 59 - 62 675 - 750 0.18 0.18
         Potrójna lub więcej 60 - 64 700 - 810 0.18 0.18
         Porównaj parametry

         Wybierz jeden parametr do porównania

         Porównanie

          1) Twardość powierzchni mierzona jest na płaskiej, obrabianej maszynowo powierzchni bezpośrednio pod powierzchnią napoiny.

          2) ASTM G65 to norma określająca pomiar odporności na ścieranie ślizgowe przy użyciu urządzenia suchy piasek/tarcza gumowa. ASTM G65-Procedura A to najbardziej surowa metoda badania.

          3) Pomiar ASTM G65 przeprowadzany jest na 75% głębokości materiałów napoiny, aby zapewnić powtarzalnie dobrą odporność na ścieranie od górnej powierzchni do
          75% głębokości napoiny.

          Mikrostruktura

          W skład mikrostruktury Duroxite® 100 wchodzi duża ilość ekstremalnie twardych, bogatych w chrom węglików M7C3 o typowej twardości 1700 HK4) rozłożonych równomiernie w plastycznej osnowie austenitycznej. Udział objętościowy węglików utrzymywany jest między 30 a 50%, aby zapewnić dobre połączenie odporności na ścieranie i równomiernego łączenia.

          Microstructure Duroxite100

          4)HK to mikrotwardość wg Knoopa, stosowana głównie w odniesieniu do bardzo kruchych materiałów.

          Tolerancje

          Grubość

          Tolerancje grubości całkowitej oraz warstw są gwarantowane jako ±10% określonej grubości.

          Płaskość

          Tolerancja płaskości blachy jest gwarantowana w zakresie ±3 mm na długości blachy 1.5 m dla blach o wymiarach równych lub mniejszych niż 1.5 m x 3.0 m. Dla blach szerszych niż 1.5 m i dłuższych niż 3.0 m, obowiązują następujące gwarancje płaskości.

          Ukryj/pokaż konkretne kolumny Edytuj
          Wybierz kolumny do wyświetlenia
           Standardowe grubości napoin Tolerancja płaskości na długości blachy 1.5 m (5 ') długość płyty,
           jednostka metryczna (jednostka imperialna)
           Jednostka metryczna 1.8 m x 3.0 m 2.4 m x 3.0 m
           5 mm na 8 mm 25 41
           6 mm na 6 mm 25
           10 mm na 10 mm 12 25
           12 mm na 12 mm 6 16
           Porównaj parametry

           Wybierz jeden parametr do porównania

           Porównanie

            Dla innych wymiarów blach, proszę skonsultować tolerancje płaskości z lokalnym przedstawicielem sprzedaży lub centrum Hardox Wearparts.

            Warunki dostawy

            Produkty Duroxite® 100 są zazwyczaj dostarczane w stanie po spawaniu, ale na życzenie klienta mogą być dostarczane po szlifowaniu.

            Zalecenia produkcyjne i inne

            Spawanie, cięcie, formowanie i obróbka maszynowa
            Zalecenia dostępne są w broszurze Duroxite lub u lokalnych pracowników wsparcia technicznego.

            Podczas gięcia, spawania, cięcia, szlifowania lub innych prac z tym produktem należy zachować odpowiednie środki ostrożności.

            Środki ostrożności

            Podczas spawania lub cięcia produktów Duroxite® generowany jest dym zawierający szkodliwe opary i gazy, które trudno łatwo sklasyfikować ze względu na ich złożoność chemiczną. Głównym składnikiem toksycznym w oparach i gazach jest chrom sześciowartościowy. Zaleca się stosowanie właściwego sprzętu wentylacyjnego oraz palników z odciągiem spalin, jak również odpowiednich środków ochrony osobistej i dróg oddechowych.