Stal Docol HE, opracowana do najbardziej wymagających zastosowań i warunków produkcji w przemyśle motoryzacyjnym, zapewnia osobom stojącym przed wyzwaniami projektowymi i produkcyjnym ulepszone właściwości w porównaniu z konwencjonalnym materiałem HSLA. 

Korzyści wynikające z zastosowania stali Docol HE obejmują ulepszoną ciągliwość krawędzi wraz ze znacznie zwiększoną lokalną podatnością na formowanie, jakością krawędzi ciętych mechanicznie oraz poprawionymi współczynnikami rozszerzalności otworów. To może skutkować mniejszą ilością odrzutów i odpadów złomu, lepszą opłacalnością i możliwościami opracowania nowych i innowacyjnych komponentów, które w pełni wykorzystują właściwości tej stali.

„Nasz nowy asortyment stali Docol HE jest unikalny na rynku i stanowi część strategii SSAB, polegającej na tym, by nie tylko tworzyć wytrzymalsze gatunki stali, lecz również poprawiać właściwości naszych istniejących, będących w powszechnym użyciu gatunków stali AHSS. Dzięki drobniejszej mikrostrukturze i ulepszonej ciągliwości krawędzi, stal Docol HE pozwala na formowanie komponentów o krawędziach ciętych możliwych do wykonania bez ryzyka powstawania mikro pęknięć, zadziorów czy uszkodzeń, co może być kosztowne w produkcji”, wyjaśnia Daniel Sund, menedżer produktu Hot Rolled Products, SSAB. 

Stal Docol HE jest obecnie dostępna w następujących wariantach granicy plastyczności: 355 MPa, 420 MPa, 460 MPa i 500 MPa. Gatunki te są dostępne o grubościach od 2 do 6 mm i są dostarczane w kręgach lub arkuszach. Następnym krokiem rozwoju produktu dla tego typu stali będzie skupienie się na szerszych zakresach wymiarów i wyższych wytrzymałościach na rozciąganie.  

Komponenty motoryzacyjne, odpowiednie do wykorzystywania stali Docol HE, obejmują szeroki zakres elementów podwozi, konsoli, siedzeń, jak również części układów napędowych, sprzęgieł, elementów łączących i wszelkich komponentów, tłoczonych z jednoczesnym rozciąganiem krawędzi. Stal Docol HE również znakomicie nadaje się do dokładnego wykrawania w procesie tłoczenia, co otwiera nowe obszary zastosowań.

Gatunki stali Docol HE spełniają i przekraczają wymagania normy EN10149.2. Mogą być dostarczane z podwójnymi certyfikacjami w celu rozwiązania bieżących problemów związanych z produkcją lub umożliwienia nowych skomplikowanych projektów, bez konieczności zmiany istniejących standardów.

Gatunki HE stali Docol są wynikiem innowacyjnych praktyk produkcji, powstają dzięki nowoczesnej linii produkcyjnej w hucie walcowania na gorąco SSAB, która zapewnia taką wydajność i dokładność, by idealnie utrafić w żądane właściwości. Niska zawartość pierwiastków stopowych skutkuje poprawą jakości spawania w konwencjonalnymi metodami, jak również znakomitą podatnością na formowanie.

W celu uzyskania dalszych informacji, prosimy o kontakt:

Robert Lewandowski, Sales Manager Poland 

[email protected] 

Marita Hane, menedżer marki i marketingu (not speaking Polish) 

[email protected]