Hardox HiAce
Odporna na korozję stal trudnościeralna Hardox® HiAce | SSAB

Hardox® HiAce

Nowy as wśród odpornych na korozję stali trudnościeralnych dla środowisk kwaśnych

Hardox® HiAce, najnowszy produkt w grupie trudnościeralnych blach Hardox®, jest asem, jeśli chodzi o walkę zarówno ze ścieraniem, jak i korozją. Posiada takie same znakomite własności jak Hardox® 450, z twardością wg Brinella 425 - 475 HBW i minimalną udarnością wg próby Charpy'ego 27 J w -20°C.

Hardox® HiAce jest prawdziwym pogromcą ścierania, zwłaszcza w kwaśnych środowiskach korozyjnych, które zagrażają Twoim sprzętom i urządzeniom. Ta odporna na korozję blacha pomaga pokonać wyzwania związane z korozyjnymi środowiskami ściernymi, które występują w branży gospodarki odpadami, elektrowniach bazujących na odpadach oraz w górnictwie i przetwórstwie.
 

Zamów materiał próbny  Skorzystaj z bezpłatnej porady technicznej

Chroń swój sprzęt przed ogólną i wżerową korozją - i w ten sposób chroń swoje zyski.

W takich środowiskach, stal w Twojej wywrotce, kontenerze czy innym sprzęcie narażona jest na atak różnych typów kwasów, które mają niskie pH lub na sole zawierające chlorki czy na siarczany, które prowadzą do ogólnej korozji.   Połączenie niskiego pH, chemikaliów (takich jak chlorki), temperatury lub zbyt małej konserwacji może spowodować poważne szkody w sprzęcie zwane korozją wżerową.  

Jest to rodzaj korozji powierzchni metalowej zlokalizowany na małym obszarze, w formie małych otworów lub dziurek w metalu.  Ale niech nie zwiedzie Cię rozmiar: mały otwór w krytycznym miejscu może spowodować duże straty.  Mimo iż korozja wżerowa nie powoduje dużej utraty materiału na powierzchni, może uszkodzić struktury głębokie metalu.  Trudno ją też również odkryć lub przewidzieć.
Hardox HiAce chroni Twój sprzęt
Uważaj na niskie poziomy pH i kwaśne chemikalia, one mogą zagrozić rentowności.
Efekt, jaki Hardox HiAce wywiera na sprzęt
Sprzęt pracujący na wysypiskach jest narażony na kwasy i korozję. Hardox® HiAce sprawia, że staje się trwalszy.

Efekt wywierany na stan i trwałość użytkową sprzętu

Podstępna i agresywna szkoda wyrządzona przez kwasy może naprawdę zniszczyć sprzęt. Na dłuższą metę oznacza to więcej konserwacji, wyższe koszty napraw i krótszy czas użytkowania - ogólnie, mniejszą produktywność i rentowność.  

W takich warunkach, z niskim pH, uruchamiają się różne mechanizmy ścierania i twardsze stale niekoniecznie zapewnią dłuższy okres pracy sprzętu.  Odporna na korozję stal Hardox® HiAce zachowuje się tak samo jak stal 450 HBW w typowym środowisku ściernym. Przy niskich poziomach pH może trzykrotnie wydłużyć czas użytkowania w porównaniu ze stalą 400 HBW, która stanowi typowy materiał w wielu zastosowaniach.  

Typowe zastosowania stali Hardox® HiAce

Hardox® HIAce cechuje się udarnością konieczną do funkcjonowania jako materiał konstrukcyjny do produkcji śmieciarek, kontenerów dla recyklingu, skrzyń wywrotek i innych produktów.   Sprawdza się także w niskich temperaturach aż do -20°C. 

Branże przemysłu i zastosowania, które mogą czerpać korzyści dzięki produktom wykonanym z  Hardox® HiAce obejmują:

  • Sprzęt do gospodarki odpadami: śmieciarki, kontenery oraz  powierzchnie ścierne narażone na kwasy w urządzeniach do recyklingu i odzysku odpadów, jak również sprzęt pracujący na wysypiskach. 
  • Recykling
  • Elektrownie wykorzystujące biomasę i odpady
  • Przemysł papierniczy i celulozowy
  • Kopalnie i kamieniołomy
  • Rolnictwo i leśnictwo
  • Przemysł przetwórczy
Hardox® HiAce dla sprzętu przetwarzajacego odpady, drewno i masę celulozową | SSAB
Hardox® HiAce to nowy, trwały wybór dla sprzętu przetwarzającego odpady, drewno i masę celulozową
Własności stali Hardox® HiAce | SSAB

Własności warsztatowe: gięcie, spawanie i cięcie

Hardox® HiAce może być poddawany obróbce przy użyciu tych samych maszyn, które stosowane są przy innych gatunkach Hardox®. Podatność na gięcie jest taka sama jak  Hardox® 450. Podobne jest również spawanie, przy większych grubościach blach wymagających zastosowania materiałów spawalniczych ze stali nierdzewnej.  Próby cięcia laserowego CO2 pokazują, że można idealnie ciąć Hardox® HiAce.
Hardox® HiAce w przetwórstwie odpadów | SSAB
Własności stali Hardox® HiAce | SSAB

Zakres wymiarów

Hardox® HiAce dostępny jest w przedziale grubości 4.0 – 25.4 mm. Hardox® HiAce dostępny jest w szerokościach do 3350 mm i długościach do 14630 mm. Więcej informacji na temat wymiarów podano w programie produkcji.

 

Dostępne normy

EN 10029

Hardox® HiAce

Hardox® HiAce

ZASTOSOWANIE
WYMIARY
NORMY
KARTA PRODUKTOWA
ZASTOSOWANIE

Stal trudnościeralna

WYMIARY

T: 4 - 25.4 mm

L: Aż do 14630 mm

NORMY

EN 10029

KARTA PRODUKTOWA