Stal dwufazowa o wysokiej formowalności/plastyczności do głębokiego tłoczenia na zimno bez pękania

Stale dwufazowe o wysokiej formowalności/plastyczności (DH) to trzeciej generacji stale TRIP (w których przemiana martenzytyczna jest indukowana odkształceniem plastycznym) o wysokiej formowalności globalnej i miejscowej oraz dobrej odporności na pękanie krawędzi. Stal DH ma świetne właściwości absorbowania energii, z uwzględnieniem rezerwowej plastyczności w trakcie zderzenia. Gatunki DH są idealne do geometrii złożonych, włączając te wykorzystujące głębokie tłoczenie na zimno. Pod względem FLD i HER stale DH przewyższają stale DP, umożliwiając ograniczenie ilości odpadów i sprawniejsze tłoczenie.

Na tej stronie

Co to jest stali dwufazowa o wysokiej plastyczności?

Stale dwufazowe o wysokiej formowalności (DH) mają wielofazową mikrostrukturę, składającą się z ferrytycznej osnowy z martenzytem, bainitem i szczątkowym austenitem. Stal DH ma współczynnik umocnienia przez zgniot, który utrzymuje się przy wyższych poziomach odkształcenia niż bardziej tradycyjne stale dwufazowe. Odkształcenie stali DH powoduje silne umocnienie, jednak w przeciwieństwie do konwencjonalnych stali DP, wartość współczynnika umocnienia stali DH utrzymuje się przy wyższych poziomach odkształcenia. Dzieje się tak ze względu na większą ilość austenitu szczątkowego w stali DH, ulegającego przemianie w martenzyt przy stopniowo rosnącym tempie umocnienia przez zgniot przy wysokich naprężeniach.


Dzięki znacznie wyższemu wskaźnikowi umocnienia przez zgniot (wartość n), stale TRIP trzeciej generacji, podobnie jak stale DH, zapewniają znacznie lepszą podatność na formowanie przez rozciąganie w porównaniu do gatunków DP. Stale DH TRIP zapewniają wysoką plastyczność, umożliwiającą wytwarzanie motoryzacyjnych elementów bezpieczeństwa o złożonych geometriach. Dodatkowo stale DH zapewniają świetną, stopniową absorpcję energii zderzenia – dzięki umocnieniu przez zgniot przy wysokich naprężeniach – w trakcie odkształcenia podczas zderzenia.

Właściwości stali

 • Wysoka formowalność globalna i miejscowa, przy lepszym wydłużeniu i wyższej odporności na pękanie krawędzi w porównaniu z konwencjonalną stalą DP.
 • Doskonałe właściwości zderzeniowe dzięki rezerwowej plastyczności stali, zapewniającej dodatkową absorpcję energii.
 • Większa elastyczność projektowa: umożliwia głębokie tłoczenie złożonych geometrii przy formowaniu wtórnym.
 • Wysoka odporność na zniszczenie w wyniku ściskania.
 • Poziomy wytrzymałości stali UHSS przy poprawionych charakterystykach FLD i HER w porównaniu z konwencjonalną stalą DP.
 • Stal AHSS trzeciej generacji pozwala uprościć wydajne formowanie na zimno złożonych części samochodowych.
 • Bardzo dobra spawalność metodą punktowego zgrzewania oporowego, porównywalna z konwencjonalnymi gatunkami stali DP.
 • Umożliwia produkcję lżejszych, bardziej złożonych komponentów nadwozia – przy mniejszym ryzyku pękania krawędzi w porównaniu ze stalami DP.

Jakie problemy rozwiązują stale dwufazowe o wysokiej formowalności?

Stale Docol DH mogą być przydatne w projektach realizowanych na granicy limitów tłoczenia. Wyższa „rezerwowa” plastyczność stali DH może również pomóc w osiągnięciu zwiększonego pochłaniania energii zderzenia.

 • Słupki przednie (A), górne słupki drzwiowe (B) i wzmocnienia słupków
 • Poprzecznice i belki poprzeczne
 • Panele deski rozdzielczej
 • Podłogi, progi i wzmocnienia
 • Klatka bezpieczeństwa przedziału pasażerskiego
 • Belki: dachowe, boczne, przednie i tylne; belki ram i wzmocnienia
 • Ramy siedzeń

Tutaj znajdziesz więcej stali DP.

Stal dwufazowa o wysokiej formowalności do zastosowań motoryzacyjnych
Studia przypadku klienta

Usprawnione tłoczenie wysokich kryz przy niemal 0% defektów

W 2018 r. znany producent części motoryzacyjnych opracował dwie nowe konstrukcje cechujące się lekkimi, a zarazem wytrzymałymi tłoczonymi łącznikami pionowymi. Wysokie kołnierze wykonano z elementów ze stali UHSS, jednak przy zwiększonym ryzyku popękanych krawędzi – a producent wymagał najniższego możliwego współczynnika odpadów.

Szukając stali o wysokiej formowalności i wysoko powtarzalnych właściwościach, o grubości 1,5 mm i 2,2 mm, zwrócił się do zespołu SSAB. Nowa stal trzeciej generacji, Docol 600DH-GI, zapewniła wysoką podatność na formowanie krawędzi, przy niemal 0% wskaźniku popękanych krawędzi/odpadów, ze względu na właściwości mechaniczne wysoko powtarzalne między kręgami stali SSAB.

– Gatunki stali Docol DH mają wyższe wartości FLD w porównaniu z naszą konwencjonalną stalą DP i lepiej reagują na odkształcenia płaskie – zauważył Matti Säily, specjalista SSAB ds. produktów powlekanych metalicznie.

Tłoczenie stali dwufazowej o wysokiej formowalności

Gatunki i właściwości mechaniczne

Powlekane metalicznie stale Docol® 600DH-GI i 800DH-GI to aktualnie dostępne dwa gatunki stali, inne w trakcie opracowywania.

Dzięki specjalnemu procesowi obróbki cieplnej DA, wytwarzającemu głównie strukturę dwufazową, stale Docol® 600DH-GI i 800DH-GI są odpowiednie tam, gdzie wymagana jest ulepszona podatność na formowanie w porównaniu do konwencjonalnych gatunków stali dwufazowej o tym samym poziomie wytrzymałości na rozciąganie.

Ukryj/pokaż konkretne kolumny Edytuj
Wybierz kolumny do wyświetlenia
  Rodzina produktów Product name POWŁOKA WYMIARY NORMY Karta produktowa
  Docol 600DH Docol CR​330Y​590T-​DH GI T: 0.80 - 2.40 mm
  W: Up to 1400 mm
  T: 0.031 - 0.0945 in
  W: Up to 55.12 in
  SSAB

  Docol 600DH

  Docol 800DH Docol CR​440Y​780T-​DH GI T: 0.80 - 2.00 mm
  W: Up to 1400 mm
  T: 0.031 - 0.0787 in
  W: Up to 55.12 in
  VDA 239-100

  Docol 800DH

  Porównaj parametry

  Wybierz jeden parametr do porównania

  Porównanie

   Jakim procesom formowania można poddać stal dwufazową o wysokiej plastyczności?

   • Świetna podatność na formowanie na zimno, przy użyciu formowania ciągłego na rolkach lub sprzętu konwencjonalnego.
   • Większe wydłużenie stali DH umożliwia głębokie tłoczenie na zimno oraz operacje wtórnego formowania, jak np. krawędzie rozciągane.
   • Tłoczenie jest wydajniejsze podczas wymiany rolek dzięki wysokiej jednorodności stali Docol DH.
   • Dobra spawalność metodą punktowego zgrzewania oporowego, podobna do naszych stali DP.
   • Lepsze wyniki prób FLP i wydłużenie w porównaniu do konwencjonalnych stali DP.
   • Bardziej odporne na pękanie krawędziowe w przypadku odkształcania krawędzi przy złożonych kształtach.

   Czy masz jakieś pytania dotyczące formowania gatunków stali DH oraz ich porównania z gatunkami Docol DP? Nasz dział wsparcia technicznego może dostarczyć specjalny poradnik tłoczenia i formowania stali DH dla danego komponentu motoryzacyjnego.

   Formowanie stali dwufazowej o wysokiej formowalności

   Dodatkowe zalety dwufazowej stali Docol o wysokiej plastyczności

   • Ulepszone stosunki wytrzymałości do masy.
   • Właściwości mechaniczne niezwykle powtarzalne pomiędzy kręgami, zapewniające sprawne tłoczenie.
   • Znakomita podatność na formowanie oznacza mniej pęknięć krawędziowych i potencjalnie 0% odpadów.
   • Idealne do głęboko wytłaczanych, mocno pozaginanych, złożonych kształtów stosowanych w nowatorskich komponentach przeciwdziałających negatywnym skutkom zderzeń.
   • Obecnie dostępne w handlu dwie rodziny wysoko wytrzymałych produktów walcowanych na zimno: Docol 600DH-GI i Docol 800DH-GI.
   • Docol 1000DH-GI w opracowaniu.

   Stale dwufazowe zgodne ze specyfikacją producenta (OEM) o wysokiej formowalności

   Poszczególne gatunki stali Docol DH można modyfikować do specyfikacji określonych przez producentów OEM lub wykonać zgodnie z uznanymi standardami światowymi, takimi jak VDA 239-100:2016 lub własne wysokie standardy wewnętrzne SSAB. W celu uzyskania optymalnej wydajności produkcji komponentów oraz optymalnych wyników testów zderzeniowych, zachęcamy do kontaktu z naszym zespołem na wczesnym etapie procesu projektowania.

   Jakie są zalety stali DP o wysokiej plastyczności?

   Inżynierowie ds. bezpieczeństwa: Znakomita absorpcja energii, dzięki „plastyczności rezerwowej” zapewniająca sukcesywne zwiększanie wartości absorpcji energii przy wyższych siłach uderzenia.

   Inżynierowie ds. odciążania: Dzięki gatunkom o wyższej wytrzymałości, komponenty nadwozia można odciążyć przy niższym ryzyku pękania krawędzi.

   Inżynierowie ds. produkcji: Tłoczenie niemal pozbawione defektów, nawet w przypadku złożonych geometrii z rozciągniętymi krawędziami, wysokimi kryzami i z głębokim tłoczeniem. Niezwykła jednorodność właściwości mechanicznych pomiędzy kręgami.

   Specjaliści ds. zaopatrzenia: Możliwość zmniejszenia grubości ścian elementów dzięki zastosowaniu gatunków stali DH wyższej wytrzymałości oznacza, że można kupić mniej materiału – zaś wydajne tłoczenie pozwoli znacznie ograniczyć ilość odpadów.

   Niższa zawartość CO2

   Stal dwufazowa Docol o wysokiej podatności na formowanie jest „zabezpieczona na przyszłość”.

   MAGAZYN MATERIAŁÓW TESTOWYCH

   Próbki stali DH

   Dzięki pomocy naszego magazynu próbek można uzyskać próbki stali AHSS większości naszych stali dostępnych w obrocie handlowym – jak również próbek naszych najnowszych gatunków, na razie niedostępnych w handlu. Jako jedyni w branży, dostarczamy kręgi, arkusze i blachy cięte na wymiar. W ciągu 1 do 2 tygodni, Twój materiał będzie gotowy do wysłania w dowolne miejsce na kuli ziemskiej.

   Rozwiń wszystkie

   Co to jest stali dwufazowa o wysokiej plastyczności?

   Stale dwufazowe o wyższej formowalności/plastyczności mają wielofazową mikrostrukturę ferrytyczną z martenzytem, bainitem, oraz znaczne ilości austenitu szczątkowego. Jednak w przeciwieństwie do konwencjonalnych stali DP, wartość współczynnika umocnienia stali DH utrzymuje się przy wyższych poziomach odkształcenia.

    

   Dlaczego warto stosować stale dwufazowe o wysokiej plastyczności?

   Te zaawansowane stale TRIP trzeciej generacji cechują się współczynnikiem umocnienia, który utrzymuje się przy wyższych poziomach odkształcenia, zapewniając doskonałą charakterystykę zderzeniową. Wysoka formowalność globalna i miejscowa oraz odporność na pękanie krawędzi sprawiają, że stale DH idealnie nadają się do złożonych geometrii.

   Gdzie stosowana jest stal dwufazowa o wysokiej formowalności?

   Stale Docol DH mogą stanowić element rozwiązujący problem w przypadku projektów realizowanych na granicy limitów tłoczenia lub w warunkach zbliżonych, albo gdy wymagane jest uwzględnienie „rezerwowej” plastyczności w celu zapewnienia zwiększonego pochłaniania energii zderzenia.

    

   Jaka jest formowalność stali dwufazowej o wysokiej plastyczności?

   • Świetna podatność na formowanie na zimno, przy użyciu konwencjonalnego sprzętu lub formowania ciągłego na rolkach.
   • Większe wydłużenie stali DH zapewnia możliwość głębokiego tłoczenia na zimno, włączając operacje wtórnego formowania, jak np. krawędzie rozciągane.
   • Wysoka jednorodność pomiędzy kręgami – poprawia wydajność tłoczenia przy zmianie kręgów.

   Najczęściej zadawane pytania

   Inne kategorie stali