Niestandardowe stale AHSS dla producentów OEM z branży motoryzacyjnej

SSAB oferuje setki odmian zaawansowanej stali o wysokiej wytrzymałości, spełniające niestandardowe wymagania producentów OEM, jak również wg norm VDA, SAE, JFS i EN.

Jak producenci motoryzacyjni OEM dostosowują swoje normy AHSS/UHSS

Istnieje wiele niestandardowych specyfikacji, które producenci samochodów (a w niektórych przypadkach ich bezpośredni dostawcy) opracowują dla stali o wysokiej wytrzymałości, w zależności od założonych celów projektowych. Do kluczowych indywidualnych kryteriów AHSS należą między innymi:

Skład chemiczny stali: celem producenta OEM jest często osiągnięcie określonych parametrów spawania, czyli „spawalności” stali AHSS, poprzez dokładne określenie jej składu chemicznego.

Płaskość stali: tolerancje płaskości AHSS są podyktowane potrzebą producentów samochodów w zakresie dokładności kształtu końcowego komponentu motoryzacyjnego.

Tolerancje odchyleń wytrzymałości: te określone przez producentów OEM limity minimalnej i maksymalnej granicy plastyczności i wytrzymałości na rozciąganie pomagają również kontrolować odchylenia kształtu gotowej części.

Typowa ewolucja norm dla nowego gatunku stali AHSS

Kiedy tworzymy nowy gatunek stali Docol® – na przykład Docol® PHS CR2000 – tworzymy również dla niego nową normę SSAB.

Podczas gdy opracowujemy nowy gatunek stali i jej normę SSAB, nasi eksperci branżowi ciężką pracują, aby przewidzieć przyszłe potrzeby naszych klientów z branży motoryzacyjnej w zakresie AHSS. Obejmuje to również przewidywanie wymagań regionalnych norm (VDA, SAE itp.), które odzwierciedlają – w jak największym stopniu – zharmonizowane potrzeby całego przemysłu motoryzacyjnego.

Następnie udostępniamy nowy gatunek do testowania przez producentów OEM. Jeśli nowy gatunek zostanie zaakceptowany, producenci albo zastosują normę SSAB, albo – co jest dużo bardziej prawdopodobne – dostosują charakterystykę gatunku do swoich własnych, konkretnych wymagań.

Tymczasem organizacje normalizacyjne, takie jak VDA i SAE, pracują nad zharmonizowaniem potrzeb producentów motoryzacyjnych OEM w ramach regionalnej specyfikacji, która jeszcze bardziej przyspieszy międzynarodową akceptację i użytkowanie nowego gatunku stali.

Tworząc nowy gatunek stali Docol®, tworzymy również dla niego nową normę SSAB.

SSAB zazwyczaj produkuje wiele różnych odmian „tej samej” stali AHSS

  • Gatunek wg standardu SSAB

  • Gatunek wg standardu VDA

  • Gatunek wg standardu SAE

  • Gatunek wg standardu JFS

  • Oraz dziesiątki gatunków specyficznych dla OEM, każdy dostosowany do indywidualnych norm OEM

Kręgi stali

Dowiedz się, co specjaliści sądzą o nowych normach i gatunkach Docol®

Użytkowników naszych nowych gatunków stali Docol® AHSS zachęcamy do kontaktu z naszymi ekspertami w zakresie norm. Pozwala to lepiej zrozumieć filozofię rozwoju nowego gatunku oraz to, w jaki sposób nasz standardowy gatunek SSAB spełnia wymagania różnych norm regionalnych i OEM.

Te kluczowe spostrzeżenia mogą pomóc w usprawnieniu opracowywania własnych norm i pomyślnym wdrożeniu nowego gatunku do produkcji.

Szukasz konkretnych gatunków OEM?