Ankieta dotycząca zrównoważonej produkcji stali daje wgląd w sposób myślenia, cele i działania branży motoryzacyjnej

Co planują, co robią, jakie decyzje podejmują producenci OEM z obszaru mobilności i ich bezpośredni dostawcy, aby stal w ich pojazdach była zrównoważona? Dokładnie tego chcieliśmy dowiedzieć się z ankiety przeprowadzonej przez Automotive Manufacturing Solutions (AMS) we współpracy z SSAB. Jakie są cele branży motoryzacyjnej w zakresie zrównoważonej stali? Co wewnętrznie napędza te cele? Jaka jest świadomość branży motoryzacyjnej w zakresie różnych zrównoważonych procesów i technologii produkcji stali? Jakie porozumienia zawarli z dostawcami zrównoważonej stali?

Jakie są cele branży motoryzacyjnej w zakresie zrównoważonego rozwoju?

Jedno z pytań ankiety brzmiało: „Jeśli chodzi o zrównoważony rozwój [stali], który cel jest najważniejszy dla Twojej firmy? Wybierz trzy najważniejsze problemy.”

Najpopularniejszym sposobem, w jaki producenci OEM pojazdów i ich bezpośredni dostawcy artykułują swoje cele w zakresie zrównoważonej produkcji stali, jest kategoria „zmniejszenie śladu węglowego”. Zrozumienie tego faktu jest kluczowe dla dostawców stali: „zmniejszenie śladu węglowego” było konsekwentnie najpopularniejszym wyborem we wszystkich trzech regionach, uzyskując 51% w Europie, 54% w Azji i 47% w Ameryce Północnej. Z drugiej strony wiele z wymienionych celów pokrywa się: na przykład większe wykorzystanie stali z recyklingu również zmniejsza ślad węglowy, promuje gospodarkę o obiegu zamkniętym i poprawia ocenę cyklu życia. 

 
Jeśli chodzi o zrównoważony rozwój [stali], który cel jest najważniejszy dla Twojej firmy? Wybierz trzy najważniejsze problemy
„W skali od 1 do 5, w jakim stopniu Twoja firma uwzględnia aspekty zrównoważonego rozwoju przy wyborze dostawcy stali?”

57% poważnie bierze pod uwagę aspekty zrównoważonego rozwoju w odniesieniu do dostawcy stali  

„W skali od 1 do 5, w jakim stopniu Twoja firma uwzględnia aspekty zrównoważonego rozwoju przy wyborze dostawcy stali?” 

Innymi słowy, 57% respondentów uwzględnia aspekty zrównoważonego rozwoju swojego dostawcy stali w „bardzo dużym” lub „dość dużym” stopniu. Jednak 31% uwzględnia te aspekty w stopniu „umiarkowanym”, „niewielkim” lub „w ogóle”, zaś 11% „nie wie”, czy ich firma bierze pod uwagę zrównoważony rozwój przy wyborze stali motoryzacyjnych. Przypomina to, że znaczna część przemysłu motoryzacyjnego nie jest jeszcze przekonana co do znaczenia zrównoważonego rozwoju stali – oraz że wielu producentów samochodów nie ma jasno określonych celów zrównoważonego rozwoju.

Które zrównoważone procesy/technologie produkcji stali są najbardziej interesujące?

Pytanie brzmiało: „Jaki jest poziom zainteresowania Twojej firmy następującymi inicjatywami? Uszereguj je.”

Najczęściej wybierane były produkty wolne od paliw kopalnych (bezpośrednia redukcja z wykorzystaniem „zielonego” wodoru) i na bazie złomu (stal z recyklingu) o zerowej emisji CO2 – odpowiednio 79% i 78% odpowiedzi „bardzo wysoki poziom zainteresowania” lub „dość wysoki poziom zainteresowania”. Popularność tych dwóch procesów można wyjaśnić faktem, że oba są sprawdzone – natomiast potencjał metod wychwytywania dwutlenku węgla nie został jeszcze ostatecznie udowodniony.

„Jaki jest poziom zainteresowania Twojej firmy następującymi inicjatywami? Uszereguj je.”
„Czy ustaliliście cel dotyczący zawartości stali z recyklingu?”

Skąd bierze się ograniczone przyjęcie celów w zakresie stosowania stali z recyklingu?

„Czy ustaliliście cel dotyczący zawartości stali z recyklingu?”

Zaskakująco, 56% respondentów odpowiedziało „nie” lub „nie wiem”. Tylko 46% określiło poziomy zawartości stali z recyklingu w swoich pojazdach. Spośród nich 15% ma cele w zakresie 50% lub więcej stali z recyklingu, 19% ma cele w zakresie od 20% do 50%, a 12% ma cele w zakresie od 0% do 20%.

Cele a zawarte umowy z dostawcami stali z recyklingu

Zawarte umowy z dostawcami wykazują oczywiście znacznie większe zaangażowanie niż „cele”. Dlatego w ankiecie pojawiło się pytanie: „Czy zawarliście umowę dotyczącą stali z recyklingu? Zaznacz wszystkie pasujące odpowiedzi.”

Ponownie byliśmy zaskoczeni niskim poziomem zaangażowania w stal z recyklingu, jako że tylko 29% respondentów zawarło umowy z dostawcami stali lub firmami zajmującymi się recyklingiem. Odpowiedzi na ankietę wykazały pewne różnice w zależności od regionu: aby zapoznać się z pełną listą różnic regionalnych, pobierz pełną ankietę. Uważamy jednak za istotne, że 23% respondentów z Azji zawarło umowę z dostawcą stali z recyklingu, w porównaniu z 15% w Ameryce Północnej i zaledwie 9% w Europie.

 
„Czy zawarliście umowę dotyczącą stali z recyklingu? Zaznacz wszystkie pasujące odpowiedzi.”
„Jakie są postrzegane wyzwania związane z wdrożeniem zrównoważonej stali? Wybierz trzy najważniejsze problemy.”

Postrzegane przez branżę motoryzacyjną wyzwania związane ze stosowaniem zrównoważonej stali

„Jakie są postrzegane wyzwania związane z wdrożeniem zrównoważonej stali? Wybierz trzy najważniejsze problemy.”

Wyniki dominowały obawy dotyczące wyższych kosztów zrównoważonej stali (74%). Respondenci obawiali się również ograniczonej dostępności (38%) i niewielkiej liczby dostawców (36%). Dla 40% respondentów problemem było „Definiowanie stali «ekologicznej», «niskowęglowej» i «bez paliw kopalnych»”. Podkreśla to potrzebę, aby branża motoryzacyjna zamiast na roszczeniach marketingowych skupiła się na niezależnych audytach zrównoważonego produktu stalowego, zgodnie z deklaracjami środowiskowymi produktu (EPD).

Branża mobilności wybiera obecnych liderów w dziedzinie zrównoważonej stali

„Którego z poniższych dostawców stali kojarzysz ze stalą ekologiczną? Zaznacz wszystkie pasujące odpowiedzi.”

Wracając do wcześniejszego pytania ankietowego – o to, które zrównoważone procesy/technologie produkcji stali są najbardziej interesujące – odpowiedzi „bardzo wysoki poziom zainteresowania” lub „dość wysoki poziom zainteresowania” wyniosły 79% dla produktów bez paliw kopalnych (bezpośrednia redukcja z wykorzystaniem ekologicznego wodoru) i 78% dla produktów na bazie złomu (z recyklingu) o zerowej emisji CO 2. SSAB jest prawdopodobnie firmą najbardziej zaawansowaną w obu tych obszarach, biorąc pod uwagę, że w 2021 roku w swojej fabryce pilotażowej wyprodukowała pierwszą na świecie stal bez paliw kopalnych, a w 2023 roku wprowadziła na rynek stal SSAB Zero™ – produkt stalowy o najniższej emisji CO2e (CO2 i równoważników CO2) na rynku.

„Którego z poniższych dostawców stali kojarzysz ze stalą ekologiczną? Zaznacz wszystkie pasujące odpowiedzi.”

Co jest teraz potrzebne, aby stal motoryzacyjna była zrównoważona

Z roku na rok pogłębiają się zmiany klimatyczne. Wyniki tej ankiety mogą pomóc nam określić kolejne kroki w zakresie zrównoważonej stali motoryzacyjnej:

  1. Lepsze edukowanie branży motoryzacyjnej w zakresie zrównoważonych opcji stalowych. Na czym polega każda z dostępnych opcji? Jakie są jej ograniczenia? Zalety? Czy produkty końcowe – części i systemy samochodowe wykonane ze zrównoważonej stali – zmienią jakoś sposób formowania części lub osiągi pojazdu?
  2. Wyeliminowanie niejasnych lub mylących terminów dotyczących zrównoważonej stali. Określenie „stal ekologiczna”, bez żadnego wyjaśnienia, jest pozbawione znaczenia. Naprawdę ważne są wszystkie emisje związane z produkcją danego gatunku stali określone w deklaracjach środowiskowych produktu (EPD). 
  3. Promowanie stali jako wiodącego materiału na zrównoważone pojazdy. Można w nieskończoność poddawać ją recyklingowi, zaś firmy recyklingowe mają do dyspozycji energię odnawialną; przykładem jest stal SSAB Zero™. Jednak światowe zapotrzebowanie na stal znacznie przekracza ilość dostępnego złomu. Rzeczywistość ta stwarza potrzebę stosowania zrównoważonej stali produkowanej z rudy żelaza. Jak wskazują wyniki ankiety, bezpośrednia redukcja przy użyciu „zielonego” wodoru – np. stali SSAB Fossil-free™ – jest tym, co interesuje producentów samochodów.

Metodologia ankiety – w skrócie

  • 54 812 zaproszonych; o odpowiedzi proszone były wyłącznie osoby wykwalifikowane
  • 221 odpowiedzi (współczynnik odpowiedzi 0,4%)
  • Margines błędu 5,7% przy współczynniku ufności 90%. Innymi słowy, gdyby firma AMS powtórzyła badanie, w 90% przypadków wartości procentowe odpowiedzi mieściłyby się w zakresie 5,7% wartości procentowych dla tej ankiety. 

Aby zapoznać się z pełną metodologią, pobierz pełne wyniki ankiety.

 

Powiązane dokumenty