Zaawansowana stal wysokowytrzymała
Zaawansowana stal wysokowytrzymała

Definicje, nazewnictwo i zmieniające się kategorie zaawansowanych stali wysokowytrzymałych (AHSS)

Według WorldAutoSteel, stowarzyszenia producentów stali AHSS w przemyśle motoryzacyjnym, zaawansowane stale wysokowytrzymałe stosowane w samochodach to gatunki o minimalnej wytrzymałości na rozciąganie wynoszącej 440 MPa (64 ksi lub 64 000 psi). W dużym uproszczeniu można powiedzieć, że wszystkie stale AHSS osiągają wysoką wytrzymałość poprzez precyzyjną kontrolę ich składu chemicznego oraz szybkości nagrzewania i chłodzenia przez producentów stali.

Rodzaje zaawansowanej stali wysokowytrzymałej

Niektóre z najpopularniejszych rodzajów stali metalurgicznych zdolnych do osiągnięcia wytrzymałości na rozciąganie AHSS to:

Jak określana jest klasyfikacja stali AHSS?

W przeszłości, zaawansowane stale wysokowytrzymałe były klasyfikowane według typu metalurgicznego i minimalnej wytrzymałości na rozciąganie. Na przykład stal martenzytyczna o minimalnej wytrzymałości na rozciąganie 1200 MPa miała oznaczenie M1200. Dla uproszczenia podczas nieformalnych rozmów wartość wytrzymałości można „zaokrąglić w górę”.

Faktyczne wartości dla konkretnego gatunku stali zawarte są w jego pełnej nazwie: na przykład „CR290Y490T-DP” opisuje stal DP500 o rzeczywistej minimalnej wytrzymałości na rozciąganie wynoszącej 490 MPa („490 Rm”) i minimalnej granicy plastyczności 290 MPa („290 Re”).

Producenci samochodów kupują stal pod własne niestandardowe specyfikacje AHSS lub określone krajowe lub międzynarodowe normy AHSS i wyraźnie określają pożądane właściwości AHSS, w tym minimalną granicę plastyczności i wytrzymałość na rozciąganie.

Należy również zauważyć, że w przypadku poprzednika stali AHSS – wysokowytrzymałych stal niskostopowych (HSLA) – używano oznaczeń, na przykład HSLA 420, które odnosiły się do minimalnej granicy plastyczności gatunku, a nie jego wytrzymałości na rozciąganie.

Dodatkową kwestią do uwzględnienia jest fakt, że stale HSLA (czasami skracane do „LA” w nazwach produktów) osiągają dziś minimalną wytrzymałość na rozciąganie przekraczającą 440 MPa, co kwalifikuje je do oznaczenia AHSS.

Rodziny produktów Docol AHSS
* Stale HSLA/HE są nazywane według granicy plastyczności

Szukasz stali AHSS do konstrukcji podnośników, przyczep i sprzętu rolniczego?

Stale AHSS/UHSS Docol® zostały opracowane specjalnie z myślą o potrzebach przemysłu motoryzacyjnego. Natomiast projektując podnośniki, przyczepy, maszyny rolnicze lub inny sprzęt wymagający zaawansowanej stali konstrukcyjnej o wysokiej wytrzymałości, warto sięgnąć po stal Strenx® firmy SSAB.

Wymogi OEM

Stale zaawansowane i ultrawytrzymałe dostosowane do indywidualnych potrzeb konkretnego zastosowania motoryzacyjnego.

Dlaczego najnowsze kategorie stali AHSS są zupełnie inne?

Najnowsze stale AHSS, w tym stale AHSS trzeciej generacji, nie zawsze mieszczą się w istniejących kategoriach metalurgicznych. Niektóre nowe gatunki mają cechy charakterystyczne dla kilku tradycyjnych kategorii metalurgicznych. Niekiedy nowe stale niezbyt dobrze pasują do definicji kategorii metalurgicznych w obecnych normach międzynarodowych.

Dlatego niektórzy producenci stali proponują nowe oznaczenia AHSS w oparciu o właściwości AHSS takie jak formowalność lub funkcjonalność, np. stal o wysokiej plastyczności krawędzi (HE) lub stal dwufazowa o wysokiej formowalności.

Kolejną zmianą w terminologii AHSS jest częstsze stosowanie pojęcia „stal ultrawysokowytrzymała” (UHSS). UHSS to użyteczny skrót oznaczający stale AHSS, które mają (w zależności od tego, z kim się rozmawia) dwa lub trzy razy wyższe minimalne poziomy wytrzymałości na rozciąganie niż pierwotny poziom AHSS wynoszący 440 MPa.

Zaawansowane stale wysokowytrzymałe 3. generacji

Dowiedz się więcej o stalach AHSS, UHSS i ich zastosowaniach motoryzacyjnych

Na naszej stronie UHSS można dowiedzieć się więcej o stalach o najwyższej wytrzymałości, a także o tym, w jaki sposób dzięki wykorzystaniu stali AHSS/UHSS pojazdy mogą być mocniejsze, lżejsze, bezpieczniejsze i bardziej zrównoważone.

Rozwiń wszystkie

Od czego zależy klasyfikacja i nazewnictwo stali AHSS?

Początkowo nazwy zaawansowanych stali o wysokiej wytrzymałości obejmowały ich typ metalurgiczny i minimalną wytrzymałość na rozciąganie; np. „DP500” to stal dwufazowa (ang. dual phase) o wytrzymałości 500 MPa. Dla zwięzłości, wartości wytrzymałości można „zaokrąglić w górę” podczas omawiania grupy stali o podobnych właściwościach.

Jak zmieniają się kategorie i oznaczenia AHSS?

Ponieważ producenci stali stosują coraz bardziej wyrafinowane procesy wytwarzania nowych stali AHSS, w tym stali AHSS trzeciej generacji, stare kategorie metalurgiczne nie zawsze pasują. Na przykład niektóre nowe gatunki stali mają atrybuty należące do więcej niż jednej z tradycyjnych kategorii metalurgicznych.

Najczęściej zadawane pytania

Masz pytania dotyczące oznaczeń stali AHSS Docol®?

Czym różni się stal dwufazowa od stali dwufazowej o wysokiej formowalności? Chętnie pomożemy, zaczynając od końcowych celów dla konkretnego zastosowania stali AHSS, konstrukcyjnego lub w nadwoziu.

Powiązane dokumenty