Krąg stali AHSS
Krąg stali AHSS

Definicje, nazewnictwo i zmieniające się kategorie zaawansowanych stali wysokowytrzymałych (AHSS)

Według WorldAutoSteel, stowarzyszenia producentów stali AHSS w przemyśle motoryzacyjnym, zaawansowane stale wysokowytrzymałe stosowane w samochodach to gatunki o minimalnej wytrzymałości na rozciąganie wynoszącej 440 MPa (64 ksi lub 64 000 psi). W dużym uproszczeniu można powiedzieć, że wszystkie stale AHSS osiągają wysoką wytrzymałość poprzez precyzyjną kontrolę ich składu chemicznego oraz szybkości nagrzewania i chłodzenia przez producentów stali.

Rodzaje zaawansowanej stali wysokowytrzymałej

Niektóre z najpopularniejszych rodzajów stali metalurgicznych zdolnych do osiągnięcia wytrzymałości na rozciąganie AHSS to:

Nazewnictwo AHSS

Pierwotne nazewnictwo dla zaawansowanych stali wysokowytrzymałych obejmowało zarówno typ metalurgiczny, taki jak DP dla stali dwufazowej, oraz minimalną wytrzymałość na rozciąganie (w MPa), na przykład „DP500”.

Warto pamiętać, że producenci stali zazwyczaj grupują swoje produkty AHSS według ich przybliżonych minimalnych wytrzymałości na rozciąganie, często „zaokrąglając” wartość wytrzymałości dla zwięzłości. Rzeczywiste wartości dla konkretnego gatunku stali zawarte są w jego pełnej nazwie: na przykład „CR290Y490T-DP” opisuje stal DP500 o rzeczywistej minimalnej wytrzymałości na rozciąganie 490 MPa („490T”) i minimalnej granicy plastyczności 290 MPa („290Y”).

Producenci samochodów kupują stal pod własne niestandardowe specyfikacje AHSS lub określone krajowe lub międzynarodowe normy AHSS i wyraźnie określają pożądane właściwości AHSS, w tym minimalną granicę plastyczności i wytrzymałość na rozciąganie.

Należy również zauważyć, że w przypadku poprzednika stali AHSS – wysokowytrzymałych stali niskostopowych (HSLA) – używano oznaczeń, na przykład HSLA 430, które odnosiły się do minimalnej granicy plastyczności gatunku, a nie jego wytrzymałości na rozciąganie.

Dodatkową kwestią do uwzględnienia jest fakt, że stale HSLA (czasami skracane do „LA” w nazwach produktów) osiągają dziś minimalną wytrzymałość na rozciąganie przekraczającą 440 MPa, co kwalifikuje je do oznaczenia AHSS.

Rodziny produktów Docol
* Stale HSLA/HE są nazywane według granicy plastyczności

Szukasz stali AHSS do konstrukcji podnośników, przyczep i sprzętu rolniczego?

Stale AHSS/UHSS Docol® zostały opracowane specjalnie z myślą o potrzebach przemysłu motoryzacyjnego. Natomiast projektując podnośniki, przyczepy, maszyny rolnicze lub inny sprzęt wymagający zaawansowanej stali konstrukcyjnej o wysokiej wytrzymałości, warto sięgnąć po stal Strenx® firmy SSAB.

Wymogi OEM

Stale zaawansowane i ultrawytrzymałe dostosowane do indywidualnych potrzeb konkretnego zastosowania motoryzacyjnego.

Ciągła ewolucja oznaczeń AHSS

Ponieważ producenci stali stosują coraz bardziej wyrafinowane procesy do opracowywania nowych stali AHSS, w tym stali AHSS trzeciej generacji, stare kategorie metalurgiczne nie zawsze pasują.

Na przykład niektóre nowe gatunki stali mają atrybuty należące do więcej niż jednej z tradycyjnych kategorii metalurgicznych. Niekiedy nowe stale niezbyt dobrze pasują do definicji kategorii metalurgicznych w obecnych normach międzynarodowych.

Dlatego niektórzy producenci stali wymyślają nowe oznaczenia AHSS w oparciu o właściwości AHSS takie jak formowalność lub funkcjonalność, np. stal o dużej ciągliwości krawędzi (HE) lub stal dwufazowa o wysokiej podatności na formowanie.

Kolejną zmianą w terminologii AHSS jest częstsze stosowanie pojęcia „stal ultrawytrzymała”. UHSS to użyteczny skrót oznaczający stale AHSS, które mają (w zależności od tego, z kim się rozmawia) dwa lub trzy razy wyższe minimalne poziomy wytrzymałości na rozciąganie niż pierwotny poziom AHSS wynoszący 440 MPa.

Wytwarzaj produkty łatwiej

Dowiedz się więcej o stalach AHSS, UHSS i ich zastosowaniach motoryzacyjnych

Na naszej stronie UHSS można dowiedzieć się więcej o stalach o najwyższej wytrzymałości, a także o tym, w jaki sposób dzięki wykorzystaniu stali AHSS/UHSS pojazdy mogą być mocniejsze, lżejsze, bezpieczniejsze i bardziej zrównoważone.

Czym różni się stal dwufazowa od stali dwufazowej o wysokiej podatności na formowanie? Chętnie pomożemy, zaczynając od końcowych celów dla konkretnego zastosowania stali AHSS, konstrukcyjnego lub w nadwoziu.

Masz pytania dotyczące oznaczeń stali AHSS Docol®?

Powiązane dokumenty