Prezentacje ekspertów SSAB dotyczyły najnowszych produktów, projektowania i obróbki stali specjalnych. O stali Hardox® 500 Tuf opowiadał Arto Lipponen, TDM, a o stali GreenCoat® w budownictwie Juha Lehtonen, TDM. Michał Ciszewski, Design Specialist i Małgorzata Bąbel, RSM, skupili się na kwestiach projektowych i możliwościach, jakie daje w tym zakresie stosowanie stali SSAB. Z kolei Kamil Trojnar, Sales&Technical Project Coordinator, przybliżył ofertę SSAB Services. Dwie ostatnie prezentacje poprowadził Adam Gola, TDM, który skoncentrował się na tematyce zrównoważonego rozwoju stanowiącej fundamentalny element strategii SSAB. Pokazał przykłady optymalnego wykorzystania stali w celu ograniczania wpływu środowiskowego i zmniejszania kosztów oraz przedstawił aktualny stan realizacji projektu HYBRIT, czyli produkcji stali bez użycia paliw kopalnych.W związku z tym, że produktem ubocznym produkcji stali w technologii HYBRIT jest woda, to właśnie woda stanowiła motyw przewodni spotkania i zajęć integracyjnych. Dodatkowym punktem programu było wystąpienie gościa specjalnego. Miłka Raulin, polska himalaistka i podróżniczka, opowiedziała o swojej pasji, pokazując, że można spełniać najodważniejsze marzenia.

Całe wydarzenie przebiegało w otwartej i pozytywnej atmosferze i stanowiło doskonałą okazję do wymiany doświadczeń i ożywionych rozmów na temat rozwoju branży stalowej, nowoczesnych technologii i zrównoważonej przyszłości.