SSAB Services odpowiada za globalną ofertę usług SSAB i obejmuje koncepcje Hardox Wearparts oraz SSAB Shape.

„Jednym z celów SSAB na poziomie grupy jest wzrost sprzedaży stali premium. Możemy to osiągnąć, rozwijając unikalne aplikacje i usługi dla klientów. Do naszych silnych stron należy umiejętność pracy z klientami nad tworzeniem i innowacyjnym rozwojem nowych modeli biznesowych,” mówi Gregoire Parenty, kierujący SSAB Services od lutego 2016 r.

Rozwój oferty usług ma na celu rentowny wzrost grupy oraz redukcję wpływu cykliczności w branży stalowej. Nowe sposoby zaangażowania w działalność klientów skutkują także wzrostem wartości marki.

Połączenie spółek SSAB i Rautaruukki w 2014 r. przyniosło nowe zasoby stwarzające możliwość ich optymalizacji oraz sprawniejszego zarządzania w nowej firmie.

Przykładem nowych zasobów, które Ruukki wniosło do połączonej spółki jest centrum serwisowe w Obornikach. Jako część SSAB Shape, centrum może być lepiej wykorzystywane zarówno z punktu widzenia rentowności, jak i korzyści dla klienta.

Blisko użytkowników końcowych

Siła SSAB leży także w sposobie pracy – blisko użytkowników końcowych. Sieć Hardox Wearparts pozwala SSAB sięgać dalej i służyć lokalnym wsparciem nawet np. najmniejszemu kamieniołomowi.

„Mamy już dobrze działające programy, takie jak sieć Hardox Wearparts, ale chcieliśmy ją jeszcze rozwinąć. Zdecydowaliśmy się na jej znaczne poszerzenie na rynku, jak również na dalsze wsparcie obecnych partnerów sieci,” kontynuuje Gregoire Parenty.

W długofalowej perspektywie, SSAB Services służy spełnieniu jasno określonej wizji SSAB dotyczącej rozwoju spółki zorientowanej w jeszcze większym stopniu na usługi. “Czynimy to, spotykając się regularnie z klientami i dostarczając im możliwość skorzystania z wszystkich potencjalnych usług, a do tego coś więcej, czego się nawet nie spodziewają,” podsumowuje Parenty.

Rosnąca sieć Hardox Wearparts

Sieć Hardox Wearparts oferuje klientom najlepsze rozwiązania w zakresie ochrony przed ścieraniem, służąc profesjonalnym doradztwem i wieloma opcjami wyboru. Koncepcja polega na tym, by dostarczyć klientom wszystko, czego potrzebują, dostępne w jednym miejscu u każdego partnera sieci. Doświadczenie i dane zebrane w sieci Hardox Wearparts wykorzystywane jest następnie do rozwoju oferty, łącznie z rozwiązaniami dla klientów z rynku wtórnego.

„Mamy bardzo wyraźny cel dalszej rozbudowy naszej sieci Hardox Wearparts tak, aby do końca 2018 roku należało do niej co najmniej 500 spółek. Realizacja tego zamierzenia postępuje pomyślnie – w 2016 roku sieć powiększyła się o około 90 firm“, mówi Gregoire Parenty.

Z myślą o obsłudze klientów z rynku wtórnego oferta trudnościeralnych stali SSAB została poszerzona o blachy napawane i inne uzupełniające produkty. W ramach pakietu możemy nawet zmierzyć i określić ścieranie aktualnego sprzętu, dokonać analizy warunków pracy i potrzeb oraz wyliczyć korzyści przy użyciu nowych i udoskonalonych narzędzi, takich jak skanowanie 3D lub program WearCalc.

Tworzenie rozwiązań dla producentów urządzeń dzięki SSAB Shape

Kolejnym ramieniem SSAB Services jest SSAB Shape, które łączy produkty ze stali premium z usługami inżynierii i prefabrykacji.

„Nasi konkurenci bacznie się nam przyglądają i nieustannie dążą do robienia podobnych rzeczy. Konkurencja jest więc silna. To ona była także jednym z powodów utworzenia SSAB Services, gdyż na rynku istnieje wyraźny trend, by oferować klientom rozwiązania, których poszukują, „just in time”, czyli dokładnie na czas. Naszym celem jest proponowanie unikalnych procesów, innowacyjnych rozwiązań i doradztwa na zaawansowanym poziomie. Oznacza to zbliżanie się do klientów lub prawie włączenie się do jego łańcucha dostaw”, wyjaśnia Gregoire Parenty.

„Musimy szukać nowych trwałych sposobów pomocy naszym klientom poprzez, na przykład, pytanie ich o obróbkę stali o wysokiej wytrzymałości, spawanie, projektowanie, itp. SSAB dysponuje wyjątkową zdolnością angażowania się w taką współpracę również z małymi i średnimi firmami. To jeden z odróżniających nas czynników,” dodaje Gregoire Parenty.

„Dążymy także do podwojenia sprzedaży generowanej przez SSAB Shape do 2020 roku. Nieustannie tworzymy projekty zespołowe, proponując klientom, przykładowo, wsparcie w projektowaniu, narzędzia i nowe części.

Możemy wspierać naszych klientów i motywować do rozwoju, pytając ich “dlaczego nie wykonacie tej części przy użyciu wydajniejszego i tańszego procesu, i dlaczego nie zastosujecie innej, lepiej sprawdzającej się stali zamiast używanej obecnie?” – to z pewnością nie jest sprzedaż z magazynu, choć oczywiście ona też stanowi ważną częścią działalności, ale nie w tym kontekście,” wyjaśnia Parenty.

FAKTY

Hardox Wearparts to międzynarodowa sieć, w skład której wchodzą firmy oferujące części eksploatacyjne i usługi dotyczące ścieralności stali dla tych branż, w których sprzęt narażony jest na intensywne ścieranie. Sieć reprezentowana jest w 72 krajach i obecnie liczy ponad 265 firm, z których w szesnastu SSAB ma udziały. Hardox Wearparts oferuje części zamienne i doradztwo na lokalnych rynkach wtórnych, np. w sektorze górnictwa, infrastruktury, budownictwa czy recyklingu.

 SSAB Shape łączy produkty ze stali premium z usługami inżynierii i prefabrykacji oferowanymi za pośrednictwem własnych centrów Shape oraz ogólnoświatowej sieci partnerów.

  • Dostosowany do potrzeb klienta rozwój produktów
  • Rozległe wsparcie w zakresie projektowania oraz usługi prefabrykacji
  • Niezawodne, indywidualnie dopasowane usługi logistyki i składowania