pracownik SSAB
pracownik SSAB

SSAB planuje wprowadzić w 2026 roku na rynek pierwszą na świecie stal wyprodukowaną bez użycia paliw kopalnych.

Dekarbonizacja procesu produkcji stali nie podlega negocjacjom, jeśli branża chce z powodzeniem przejść od jednego z największych emiterów CO2 do zrównoważonego, wolnego od paliw kopalnych gracza w globalnym łańcuchu wartości. Mimo iż SSAB już teraz należy do najbardziej efektywnych spółek stalowych, jeśli chodzi o redukcję emisji CO2, nasze nowe, pionierskie podejście do produkcji stali przewodzi na drodze do oferowania stali z zerową emisją CO2.

Rosnąca liczba ludności, coraz wyższy standard życia oraz urbanizacja to trendy, które powodują wzrost globalnego popytu na stal. Poważny ślad węglowy pochodzący z produkcji stali to realność Europy i reszty świata, która wywiera nacisk na branżę, by zaczęła oferować zrównoważoną stal spełniającą obecne i przyszłe zapotrzebowanie. Wyzwanie jest faktem: podczas gdy wskaźnik recyklingu stali pozostaje na imponującym poziomie 90% lub nawet więcej w wielu częściach świata, dostępny złom stalowy zaspokaja zaledwie 25% globalnego zapotrzebowania.

 

Na ile zrównoważona jest stal bez paliw kopalnych?

Inwestycja SSAB w innowacyjne rozwiązania jest przełomowa w branży i wyznaczy nowe standardy, które, mamy nadzieję, zachęcą innych producentów stali do pójścia naszą drogą.

Zobowiązanie do zerowej emisji CO2 netto stali dotyczy całego procesu produkcji stali SSAB, poczynając od rudy żelaza pozyskiwanej w procesie wydobycia bez udziału paliw kopalnych. W kolejnym etapie, w procesie wielkopiecowym stosowane były węgięl i koks do usunięcia tlenu z rudy żelaza w celu wytworzenia żelaza. W procesie HYBRIT SSAB chce zastąpić węgiel i koks gazem wodorowym jako zrównoważoną alternatywą.

Już na początku, do elektrolizy wody w celu produkcji wodoru wykorzystywana będzie zielona energia. Proces HYBRIT produkuje żelazo gąbczaste, które następnie topione jest w piecu elektrycznym. Co ważniejsze, na tym etapie produktem ubocznym jest woda, nie CO2.

Zasadnicze znaczenie ma to, że w całym procesie produkcji wykorzystywana jest energia bez paliw kopalnych. Rezultat: stal bez paliw kopalnych. Inwestycja SSAB w technologię HYBRIT zapewnia, że paliwa kopalne pozostają w ziemi.

Czy zielony oznacza bez paliw kopalnych?

Zielony jest często stosowany jako określenie oznaczające zrównoważony. Niemniej jednak, zielona stal nie stanowi przyjętej definicji i opisuje produkt, który nie spełnia jakichś wcześniej określonych kryteriów. Tymczasem celem SSAB jest, by wszystkie stale bez paliw kopalnych były udokumentowane w deklaracjach środowiskowych produktów, zatwierdzanych przez niezależną stronę trzecią i spełniających surowe normy europejskie i ogólnoświatowe. Taka gwarancja obejmie wszystkie aspekty procesu produkcji stali, dostarczając łańcuch wartości wolny od paliw kopalnych do klientów i użytkowników końcowych.

drogi z góry

Czy zrównoważony wybór jest uzasadniony biznesowo?

Stal bez paliw kopalnych będzie produktem premium o dużej wartości dla klientów. Na decyzje biznesowe wpływ mają często zyski, a wyższy koszt stali bez paliw kopalnych stanowi nieuniknione na dzisiaj wyzwanie. Główny wpływ na koszt stali bez paliw kopalnych mają inwestycje w produkcję i infrastrukturę, w przejście od węgla do zielonej energii i wodoru, od gazu ziemnego do biogazu i od pelletów rudy żelaza do żelaza gąbczastego HYBRIT. Niemniej jednak jest to postrzegane jako krótkoterminowe obciążenie, które warto ponieść dla długofalowych korzyści.

Podejmowane dzisiaj wybory biznesowe wyzwalają reakcje i odpowiedzi, które będą miały trwały wpływ na przyszły sukces biznesu oraz na środowisko. Nacisk na przemysł, firmy i pojedyncze jednostki, by współtworzyły zrównoważony łańcuch wartości będzie tylko rósł, wraz z legislacją, która już teraz wymusza zmianę.

Ta sama wysoka jakość

Stal bez paliw kopalnych nie traci jakości i może być stosowana we wszystkich segmentach. Własności stali nie ulegną zmianie; produkt końcowy będzie mieć nadal tę samą wysoką jakość. Stale SSAB bez paliw kopalnych będą wytwarzane w ramach obecnego procesu produkcji i obróbki cieplnej - tyle, że wyłącznie z biopaliw oraz energii bez paliw kopalnych.

Ciągłość i gwarancja jakości stali są konieczne dla branży, a SSAB traktuje to bardzo poważnie. Zachowanie obecnych standardów jakości stanowiło kluczowy czynnik w programie inwestycji, a efekty są jasne - stal bez paliw kopalnych to rzeczywistość.

Czy nadchodzi przyszłość?

SSAB zacznie od 2026 roku wprowadzać stopniowo produkty bez paliw kopalnych, a ich kolejność zależy od zamówień klientów. Do 2030 roku SSAB chce wyposażyć wszystkie huty tak, by mogły produkować stal bez paliw kopalnych.

Więcej informacji o stali bez paliw kopalnych

most stalowy nad wodą

Budujemy zrównoważoną przyszłość ze stali bez paliw kopalnych

Coraz pilniejsze staje się wyzwanie zatrzymania i odwrócenia obecnego tempa zmian klimatycznych. Branża stalowa ma potencjał, by odegrać znaczącą rolę w redukcji emisji dwutlenku węgla zarówno na etapie produkcji, jak i wsparcia obecnego stopnia recyklingu.  

blachy stalowe

Pięć powodów, by wybrać stal bez paliw kopalnych

Dlaczego mam wybrać dla swojej działalności stal bez paliw kopalnych, której koszt jest wyższy od stali tradycyjnej i może to wpłynąć na zyski?  Jednym z powodów jest dodanie ekonomicznej i ekologicznej wartości do Twojego biznesu dzięki inwestycji w stal, która tworzy zero emisji w trakcie swojej produkcji. Twoja dzisiejsza inwestycja to zobowiązanie do poprawy środowiska jutra, dla wszystkich.