kobieta przechodząca przez most
kobieta przechodząca przez most

Budujemy zrównoważoną przyszłość ze stali bez paliw kopalnych

Coraz pilniejsze staje się wyzwanie zatrzymania i odwrócenia obecnego tempa zmian klimatycznych. Branża stalowa ma potencjał, by odegrać znaczącą rolę w redukcji emisji dwutlenku węgla zarówno na etapie produkcji, jak i wsparcia obecnego stopnia recyklingu.

Emisje dwutlenku węgla z paliw kopalnych uważane są dzisiaj za jeden z głównych czynników przyczyniających się do zmiany klimatycznej. CO2, wraz z innymi gazami cieplarnianymi - metanem i halonami - ma zasadnicze znaczenie dla kontroli temperatury na Ziemi, ale zbyt dużo dwutlenku węgla może poważnie zmienić cykl węglowy. Bez gazów cieplarnianych, Ziemia zamarzłaby z temperaturą -18 C, a gdyby było ich za dużo, Ziemia byłaby jak Wenus, z piekielną temperaturą około 400 C. Dlatego też zachowanie właściwych poziomów ma kluczowe znaczenie.

Przyszłość stali

Stal jest dobrem, które tworzy fundament społeczeństwa, używana jest do budowy każdej rzeczy, która ma cechować się długookresową odpornością, np. wieżowców, mostów, maszyn ciężkich, samochodów, sprzętu medycznego, sprzętu gospodarstwa domowego, szyn kolejowych, rur i wielu innych produktów. Bez zajęcia się emisjami CO2 w tej branży, wartość stali poważnie się zmniejszy.

Jako lider branży, SSAB wie, że stal bez paliw kopalnych ma kluczowe znaczenie dla zrównoważonej przyszłości. W odpowiedzi na potrzeby środowiskowe oraz pozytywne zainteresowanie naszych partnerów - w tym klientów i inwestorów - SSAB inwestuje w ambitną innowację polegającą na wprowadzeniu na rynek w 2026 r. stali wyprodukowanej bez emisji CO2. Zamiast prób łagodzenia, SSAB wybrało postawę aktywnego zmierzenia się ze źródłową przyczyną emisji CO2 w produkcji stali: emisji z wielkich pieców hutniczych.

Środowisko jest w naszych rękach

Uwolnienie od paliw kopalnych ma kluczowe znaczenie dla działalności SSAB. Redukcja emisji gazów cieplarnianych nie będzie łatwym zadaniem; transformacja dużej spółki przemysłowej wymaga czasu i dlatego zaczynamy już teraz. Będąc liderem zmian, SSAB może wyznaczyć standard w branży. Dla naszej branży, cele określone dla emisji gazów cieplarnianych, w tym CO2, zostały zatwierdzone przez inicjatywę Science Based Target.

Wiceprezes SSAB, odpowiedzialna za zrównoważony rozwój, Christina Friborg wyjaśnia:

"Rewolucja w produkcji stali jest dla nas celem strategicznym - zarówno z perspektywy handlowej, jak i zrównoważonego rozwoju. Wierzymy, że sukces handlowy idzie w parze z realizacją naszych celów zrównoważonego rozwoju.

"Wdrożenie innowacyjnych i przełomowych rozwiązań stymuluje naszą branżę i wywiera presję na inne sektory, firmy i osoby, by podążały za nami."

Innowacja dla zrównoważonej przyszłości handlowej

Inne podmioty w branży stalowej podejmują kroki w zakresie inwestycji i innowacyjności elementów procesu produkcji stali, które wpływają na agendę prac dotyczących "zielonej" stali. Niemniej jednak, postęp SSAB w technologii HYBRIT przewodzi temu wyścigowi. Dodatkowo, zastępując tradycyjny proces redukcji rudy żelaza technologią bez paliw kopalnych, SSAB zyska przewagę handlową i pozycję pioniera zrównoważonego rozwoju - wszystko to, tworząc produkt końcowy, który ma dokładnie takie same własności i jakość, co stal tradycyjna.

Gdy w 2026 roku SSAB dostarczy pierwszą na świecie stal bez paliw kopalnych, będzie to dopiero początek ogromnej zmiany handlowej. Dzięki użyciu zielonej energii i metod w procesie produkcji, SSAB umożliwi klientom i użytkownikom końcowym stanie się częścią łańcucha wartości wolnego od paliw kopalnych, co w przyszłości stanie się normą dla wszystkich.

Wizja SSAB jest ambitna i ma na celu włączenie do transformacji innych elementów podstawowej działalności. Christina Friborg mówi:

"Produkcja stali z zerowymi emisjami CO2 będzie ogromnym krokiem naprzód w realizacji naszych celów zrównoważonego rozwoju. W bardzo niedalekiej przyszłości stal bez paliw kopalnych stanie się standardem; nadal będzie podlegała recyklingowi i przyczyniała się do rozwoju gospodarki o obiegu zamkniętym."

"Ambicje SSAB w zakresie zrównoważonego rozwoju obejmują również paliwa i energię w naszych wszystkich działaniach operacyjnych, jak również w transporcie wewnętrznym. Zrównoważony rozwój to nie tylko popularne hasło; to podstawa sukcesu biznesu w przyszłości."

Więcej informacji o stali bez paliw kopalnych

pracownicy SSAB

SSAB planuje wprowadzić w 2026 roku na rynek pierwszą na świecie stal wyprodukowaną bez użycia paliw kopalnych.

Dekarbonizacja procesu produkcji stali nie podlega negocjacjom, jeśli branża chce z powodzeniem przejść od jednego z największych emiterów CO2 do zrównoważonego, wolnego od paliw kopalnych gracza w globalnym łańcuchu wartości.   Mimo iż SSAB już teraz należy do najbardziej efektywnych spółek stalowych, jeśli chodzi o redukcję emisji CO2, nasze nowe, pionierskie podejście do produkcji stali przewodzi na drodze do oferowania stali z zerową emisją CO2.  

blachy stalowe

Pięć powodów, by wybrać stal bez paliw kopalnych

Dlaczego mam wybrać dla swojej działalności stal bez paliw kopalnych, której koszt jest wyższy od stali tradycyjnej i może to wpłynąć na zyski?  Jednym z powodów jest dodanie ekonomicznej i ekologicznej wartości do Twojego biznesu dzięki inwestycji w stal, która tworzy zero emisji w trakcie swojej produkcji. Twoja dzisiejsza inwestycja to zobowiązanie do poprawy środowiska jutra, dla wszystkich.