SSAB Domex 500ML

SSAB Domex® 500ML

Wysokowytrzymała, walcowana termomechanicznie stal o granicy plastyczności 500 MPa

SSAB Domex® 500ML to walcowana termomechanicznie stal o minimalnej granicy plastyczności 500 MPa.

Stal konstrukcyjna SSAB Domex® 500ML jest łatwa do spawania, gięcia oraz obróbki w warsztacie i na budowie. Jej wysoka wytrzymałość i dobra podatność na formowanie pozwala na stosowanie cieńszych blach do wykonania konstrukcji stalowych i na zmniejszenie ilości spoin. Przyjazne dla środowiska, trwałe i przemyślane konstrukcje są efektem zastosowania tego wysokowytrzymałego, walcowanego termomechanicznie (M) i ciągliwego w niskich temperaturach (L) gatunku stali konstrukcyjnej. SSAB Domex® 500ML nie ma odpowiednika w żadnych normach dla stali konstrukcyjnych.

Zakres wymiarów

SSAB Domex 500ML dostępny jest w przedziale grubości 8-60 mm i szerokościach do 3300 mm w zależności od grubości. Więcej informacji na temat wymiarów znajduje się w programie produkcji.

Dostępne normy

EN 10029

SSAB Domex 500ML

SSAB Domex 500ML

ZASTOSOWANIE
WYMIARY
NORMY
KARTA PRODUKTOWA
ZASTOSOWANIE

Stal konstrukcyjna

WYMIARY

T: 8 - 60 mm

W: Aż do 3300 mm

L: Aż do 15000 mm

NORMY

EN 10029

KARTA PRODUKTOWA