Hardox 550
At 550 HBW and with a toughness close to Hardox 500

Hardox® 550

Z 550 HBW i udarnością bliską Hardox® 500

Hardox® 550, o nominalnej twardości 550 HBW i udarności bliskiej Hardox® 500, opracowano z myślą o wydłużeniu okresu eksploatacji bez utraty odporności na pękanie.

 

Zamów materiał próbny  Skorzystaj z bezpłatnej porady technicznej

Czym jest twardość?

Lepsza blacha trudnościeralna pomaga firmie wydobywczej wydłużyć okres eksploatacji produktów i zwiększyć zyski.

Zakres wymiarów

Hardox® 550 dostarczany jest w przedziale grubości blach 8.0 – 65 mm, szerokości do 2900 mm i długości do 14630 mm. Więcej informacji na temat wymiarów znajduje się w przedstawionych zakresach wymiarów produktów.

 

Dostępne normy

EN 10029

Hardox® 550

Hardox® 550

ZASTOSOWANIE
WYMIARY
NORMY
KARTA PRODUKTOWA
ZASTOSOWANIE

Stal trudnościeralna

WYMIARY

T: 8 - 65 mm

W: Aż do 2900 mm

L: Aż do 14630 mm

NORMY

EN 10029

KARTA PRODUKTOWA