Strenx Tube 700QLH
rury ze stali o wysokiej wytrzymałości 700 MPa

Rura Strenx® 700QLH

Zaawansowane konstrukcyjne kształtowniki zamknięte o wysokiej wytrzymałości

Rura Strenx® 700QLH to spawany plazmowo, ulepszany cieplnie kształtownik zamknięty o minimalnej granicy plastyczności 700 MPa.

Jej wysoka wytrzymałość wraz z naturalnie sztywną formą spawanego kształtownika zamkniętego umożliwia projektowanie mocniejszych i lżejszych konstrukcji. Rura Strenx® 700QLH spełnia lub przekracza wymagania normy prEN 10210 (2016).

Do typowych zastosowań należą nośne konstrukcje kratownicowe w przemyśle urządzeń dźwigowych, przeładunkowych i transportowych, szczególnie, gdy wymagana jest wyjątkowo dobra udarność.

Zakres wymiarów

Rura Strenx® 700QLH dostępna jest z przekrojem okrągłym.

Okrągłe 76.1 - 133.0 mm 
Grubość ścianki 3.0 - 6.0 mm
Długość fabryczna 6000 - 12 000 mm

Dostępne normy

EN 10210-2

Wybierz kształt, by zobaczyć własności