Grubość, płaskość, gięcie

Gwarancja grubości

Gwarancja grubości Strenx® – blacha

Tolerancje grubości są zgodne z gwarancją grubości SSAB i są węższe od tolerancji określonych w normie EN 10 029 z wyjątkiem ≥ 80 mm, dla których przedział tolerancji jest zgodny z normą.

 Grubość nominalna (mm) Tolerancja grubości (mm)
          Min.            Maks.    W obrębie blachy 
4,0 ≤ t < 5,0       -0,3       +0,3  0,4
 5,0 ≤ t < 8,0       -0,3       +0,4  0,5
 8,0 ≤- t < 15,0       -0,5       +0,4  0,6
 15,0 ≤ t < 25,0      -0,6       +0,4  0,6
 25,0 ≤ t < 40,0       -0,7       +0,8
 0,7
 40,0 ≤ t < 80,0      -0,9       +1,4  1,2
 80,0 ≤ t < 160,0      -1,1       +2,1  1,5

Inne tolerancje mogą być dostarczone na specjalne zamówienie. W celu uzyskania dalszych informacji, prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem handlowym.

Gwarancja grubości Strenx® – taśma walcowana na gorąco

Tolerancje grubości są zgodne z gwarancją grubości SSAB i są węższe od tolerancji określonych w normie EN 10 051 dla taśm. Wszystkie wartości w tabeli odpowiadają 1/2 EN Klasa D.

Grubość nominalna Tolerancje grubości dla szerokości nominalnej w (mm)
(mm) w ≤ 1200 1200 < w ≤ 1500 1500 < w ≤ 1800
            t ≤ 2,00  ± 0,12  ± 0,13
 ± 0,14
2,00 < t ≤ 2,50  ± 0,12
 ± 0,14
 ± 0,16
2,50 < t ≤ 3,00  ± 0,14
 ± 0,15
 ± 0,17
 3,00 < t ≤ 4,00  ± 0,15
 ± 0,17
 ± 0,18
 4,00 < t ≤ 5,00  ± 0,17
 ± 0,18
 ± 0,19
5,00 < t ≤ 6,00
 ± 0,18
 ± 0,19
 ± 0,20
 6,00 < t ≤ 8,00
 ± 0,20
 ± 0,21
 ± 0,21
 8,00 < t ≤ 10,00
 ± 0,22
 ± 0,23
 ± 0,24
 10,00 < t ≤ 12,50
 ± 0,24
 ± 0,25
 ± 0,26
12,50 < t ≤ 15,00
 ± 0,26
 ± 0,26
 ± 0,28

Inne tolerancje mogą być dostarczone na specjalne zamówienie. W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem handlowym.

Gwarancja grubości Strenx® – taśma walcowana na zimno

Tolerancje grubości są zgodne z gwarancją grubości SSAB, która odpowiada 3/4 normalnych tolerancji EN 10 131 d la wyrobów walcowanych na zimno.

 Grubość nominalna (mm) Tolerancje grubości dla szerokości nominalnej w (mm)
    w ≤ 1200   1200 < w ≤ 1500 w > 1500  
 0,70 ≤ t ≤ 0,80
 ± 0,04
 ± 0,06
 ± 0,07
 0,80 < t ≤ 1,00
 ± 0,06
 ± 0,07
 ± 0,08
1,00 < t ≤ 1,20
 ± 0,07
 ± 0,08
 ± 0,09
1,20 < t ≤ 1,60
 ± 0,09
 ± 0,10
 ± 0,12
1,60 < t ≤ 2,00
 ± 0,12
 ± 0,12
 ± 0,14
2,00 < t ≤ 2,10
 ± 0,14
 ± 0,15
 ± 0,16

Inne tolerancje mogą być dostarczone na specjalne zamówienie. W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem handlowym.

Tolerancja płaskości

SSAB ma cztery klasy tolerancji płaskości produktów Strenx, zależne od typu produktu oraz wytrzymałości materiału. Wszystkie klasy spełniają lub przekraczają obowiązujące wymagania.
Tolerancje płaskości dla klasy C i D sp ełniają wymagania EN 10 029, klasa A spełn ia wymagania zarówno EN 10 051, jak i EN 10 029, a klasa B spełn ia wymagania EN 10 131.

Klasa Produkt  Grubość nominalna(mm)
 Płaskość (mm / liniał 1m)
Płaskość stali
 A Strenx® 600MC D/E
Strenx® 650MC D/E
Strenx® 100 XF
Strenx® 110 XF
Strenx® 700MC D/E
Strenx® 700MC Plus
Strenx® 900MC
Strenx® 900 Plus
Strenx® 960MC
Strenx® 960 Plus
Strenx® 1100MC
Strenx® 1100 Plus
 1,5 ≤ t ≤ 12,7  3
 B Strenx® 700 CR
Strenx® 960 CR
Strenx® 1100 CR
 0,7 ≤ t ≤ 2,1  6
 C Strenx® 100
Strenx® 700 E/F
Strenx® 700 OME
Strenx® 900 E/F
Strenx® 960 E/F
 4,0 ≤ t < 5,0  5
 5,0 ≤ t < 8,0  4
 8,0 ≤ t < 40,0  3
 40,0 ≤ t ≤ 160,0  3
 D Strenx® 1100 E/F
Strenx® 1300 E/F
 4,0 ≤ t < 5,0  7
 5,0 ≤ t < 6,0  5
 6,0 ≤ t < 20,0  4
 20,0 ≤ t ≤ 40,0  3

Klasa A ma tolerancje węższe niż EN 10 051 i EN 10 029.
Klasa B ma tolerancje węższe niż specjalna klasa tolerancji EN 10 131.
Klasy C i D mają t olerancje węższe niż EN 10 029 d la stali typu L.

Krótkie fale (300–1000 mm) zgodnie z EN 10 029. W r azie rozbieżności, obowiązuje klasa podana w wersji angielskiej.

Gwarancja gięcia

GWARANCJA GIĘCIA STRENX® – BLACHA

SSAB ma cztery klasy gwarancji gięcia dla blach Strenx® zgodnie z poniższą tabelą. Gwarancje gięcia dla blachy Strenx® oparte są na matrycach z rolkami i normalnym tarciem (bez smarowania).
Gwarancje gięcia oparte są na testach gięcia jednym krokiem do 90° po odciążeniu.

Wszystkie klasy spełniają lub przekraczają wymagania EN 10 025-6. Gwarancje gięcia spełniają także lub przekraczają wymagania EN ISO 7438

 Klasa Produkt

 Grubość nominalna
(t) (mm)

Promień stemplaR/t (1)
Kierunek gięcia (2)

            ┴                         ║

  A Strenx® 100
Strenx® 700 E/F
Strenx® 700 OME
 t < 8  1.5  2.0
 8 ≤ t < 15  1.5  2.0
 15 ≤ t < 20
 2.0  2.5
 t ≥ 20
 2.0  2.5
 B Strenx® 900 E/F
Strenx® 960 E/F
 t < 8  2.5  3.0
 8 ≤ t < 15  2.5  3.0
 15 ≤ t < 20
 2.5  3.0
 t ≥ 20
 3.0  3.5
  C  Strenx® 1100 E/F  t < 8  3.0  3.5
 8 ≤ t < 15  3.0  3.5
 15 ≤ t < 20  3.0  3.5
t ≥ 20
 3.5  4.0
 D Strenx® 1300 E/F  t < 8  3.5  4.0
 8 ≤ t < 15  4.0  4.5

1) Rp/t oznacza promień stempla (Rp) podzielony przez grubość arkusza (t).
2) Kierunek walcowania blachy.
Gwarantowane wartości gięcia są ważne w warunkach określonych w broszurze „Gięcie stali o wysokiej wytrzymałości”. W razie rozbieżności, obowiązuje klasa podana w wersji angielskiej.

GWARANCJA GIĘCIA STRENX® – TAŚMA

Stosunek pomiędzy minimalnym promieniem wewnętrznym a grubością (Ri/t) dla taśm Strenx® jest pokazany w tabeli poniżej. Gwarancje gięcia oparte są na testach gięcia jednym krokiem do 90° po odciążeniu. Szerokości rozwarcia matrycy stanowią wytyczne i mogą różnić się nieco, nie wpływając na rezultaty gięcia.

Taśmy stalowe Strenx® walcowane na gorąco i na zimno mają gwarantowany minimalny promień gięcia dla kierunku podłużnego i poprzecznego. Dla materiałów walcowanych na gorąco, gwarancje są węższe niż wymagania EN 10 149. Gwarantowane wartości można też znaleźć w odpowiedniej karcie produktowej.

Produkt 

 Grubość nominalna
(t) (mm)

Promień wewnętrzny
Minimalny Ri/t (1)
Kierunek gięcia

            ┴   ║(2)

Szerokość rozwarcia(W)
Min. W/ts
Strenx® 600MC D/E t ≤ 3.0 0.7 10
3.0 < t ≤ 6.0 1.1 10
 t > 6.0
 1.4 10
Strenx® 650MC D/E t ≤ 3.0 0.8 10
3.0 < t ≤ 6.0 1.2 10
 t > 6.0
1.5 10
Strenx® 100 XF
Strenx® 110 XF
Strenx® 700MC D/E
 t ≤ 3.0  0.8  10
3.0 < t ≤ 6.0 1.2 10
  t > 6.0  1.6 10
Strenx® 700 MC Plus 3.0 ≤ t ≤ 10.0 1.0  10
t > 10.0  1.5 10
 Strenx® 700 CR  0.7 ≤ t ≤ 2.1  2.0  10
 Strenx® 900MC 3.0 ≤ t ≤ 8.0
3.0 12
t > 8.0  3.5  12
 Strenx® 900 Plus 2.0 ≤ t ≤ 8.0   3.0  12
Strenx® 960MC  3.0 ≤ t ≤ 10.0   3.5  12
 Strenx® 960 Plus  2.0 ≤ t ≤ 8.0 3.5   12 
 Strenx® 960 CR  0.7 ≤ t ≤ 2.1  3.5  12 
Strenx® 1100 Plus   4.0 ≤ t ≤ 6.0 3.5  12
t > 6.0
 4.0 14
 Strenx® 1100MC   3.0 ≤ t ≤ 8.0 4.0  14
 Strenx® 1100 CR 0.7 ≤ t ≤ 2.1   3.5 14 

1) Ri/t oznacza promień wewnętrzny (R) podzielony przez grubość arkusza (t).
2) Kierunek walcowania arkusza.
Gwarancje gięcia dla taśm Strenx® oparte są na matrycach z nieruchomymi krawędziami i normalnym tarciem(bez smarowania). Gwarantowane wartości gięcia są ważne w warunkach określonych w broszurze „Gięcie stali o wysokiej wytrzymałości”. W razie rozbieżności, obowiązuje klasa podana w wersji angielskiej.