Zrównoważone budownictwo z GreenCoat®

Powlekane organicznie stale GreenCoat® stoją na czele ekologicznych trendów budowlanych na świecie. Dzięki ich przewadze nad tradycyjnymi materiałami jak cynk czy aluminium, możliwe jest teraz tworzenie budynków o małym wpływie na środowisko.

Powłoka ze szwedzkim olejem rzepakowym

Wiele produktów GreenCoat® zawiera ekologiczną powłokę, unikalną w branży budowlanej. Biopowłoka z technologią BT, w której znaczna część tradycyjnie stosowanych składników ropopochodnych została zastąpiona szwedzkim olejem rzepakowym, jest jedynym na rynku produktem wykonanym z naturalnych składników do takich zastosowań zewnętrznych jak dachy czy fasady. Pomaga to znacznie obniżyć wpływ budynku na środowisko.

Dodatkowo, w powłoce nie ma chromianu zgodnie z rozporządzeniem REACH, jest łatwa w obróbce, nie emituje szkodliwych substancji i oferuje trwałe, sprawdzone działanie w budynkach. 

Rapeseed field with bee

Zrównoważony charakter stali

Stal to jeden z niewielu materiałów, które oferują 100% podatność na recykling. Oznacza to, że może być skutecznie używana wiele razy bez utraty swoich własności i wydajności - i bez tworzenia szkodliwych odpadów. Stal można łatwo użyć do innych celów i emituje mniej CO2 podczas produkcji niż inne typowe materiały budowlane, np. aluminium. 

W firmie SSAB we wszystkich zakładach produkcyjnych zużywa się średnio około 45% złomu pochodzącego z recyklingu.

Stal jest również preferowanym bardziej niż inne metale materiałem w budownictwie. Wiele krajów zabrania użycia metali zawierających żelazo, jak cynk czy miedź, w budynkach ze względu na ryzyko skażenia gleby podczas opadów deszczu. 

Już dzisiaj wielkie piece hutnicze SSAB emitują 7% mniej CO2 od średniej unijnej. Dzięki naszej wspólnej inicjatywie technologicznej HYBRIT dążymy do tego, by praktycznie wyeliminować całość emisji CO2 z produkcji stali. 

Stal bez paliw kopalnych

Zgodnie z celem Szwecji, by zostać krajem neutralnym węglowo do 2045 r., SSAB angażuje się w zrównoważoną produkcję stali. Oprócz dużego stopnia materiału z recyklingu używanego do produkcji stali, SSAB jest także członkiem projektu HYBRIT dążącego do eliminacji stali z paliwami kopalnymi do 2026 r.
Green industry vision

Wysoka funkcjonalność, dłuższy okres użytkowania

Dzisiaj nietrudno zobaczyć 150-letni budynek posiadający oryginalny stalowy dach. Dzięki dużej funkcjonalności, np. łatwemu formowaniu w temperaturach do -15°C i najniższej rozszerzalności cieplnej wśród metali (w porównaniu do aluminium, cynku, miedzi), a także dużej trwałości, produkty GreenCoat® przyczyniają się do rozwoju zrównoważonego budownictwa. 

Potwierdza to gwarancja GreenCoat® zapewniająca, że zarówno powłoka organiczna, jak i stal będą w dobrym stanie przez wiele lat.  

House KD

40 lat badań w warunkach terenowych dla większej trwałości

Gwarancje GreenCoat bazują na ponad 40-letnim doświadczeniu SSAB w prowadzeniu testów w zewnętrznych lokalizacjach.

W miejscach tych produkty GreenCoat® poddawane są działaniu takich czynników jak woda morska, śnieg, lód, deszcz, promieniowanie UV, duża wilgotność, wiatr czy sztorm.

Badane są pod kątem korozji, trwałości koloru i połysku, podatności na gięcie, przyczepności, itp., ze szczególnym uwzględnieniem aspektów jakościowych i środowiskowych. 

Outdoor testing
GreenCoat truck

GreenCoat® i bardziej ekologiczny transport

Kwestie ekologiczne SSAB odnoszące się do logistyki są regulowane z wykorzystaniem certyfikowanego systemu zarządzania ochroną środowiska. Celem jest wzrost udziału umów logistycznych z partnerami, którzy podpisali energooszczędne umowy w sektorze logistyki and transportu.

Obecnie około 85% transportu lądowego SSAB na tonę produktu realizowane jest we współpracy z takimi partnerami. SSAB dąży również do optymalizacji transportu i maksymalizacji ładowności oraz łączenia transportów w jak najbardziej wydajny sposób. 


GreenCoat coils

Certyfikacje środowiskowe

SSAB aktywnie śledzi i przewiduje dalsze zmiany prawodawstwa dotyczącego środowiska, bezpieczeństwa i chemikaliów oraz pozostaje w zgodzie z obowiązującymi przepisami. Powlekane organicznie stale GreenCoat® są całkowicie pozbawione chromianów i zgodne z następującymi przepisami:

  • Regulacjami REACH
  • CLP
  • SundaHus
  • BASTA
  • Byggvarubedömningen (Building Material Assessment, BVB)
  • Swedish Building Product Declarations (Föreningen för Byggvarudeklarationer)

Deklaracje środowiskowe produktów GreenCoat®

W przypadku ekologicznych materiałów budowlanych, perspektywa cyklu życia jest ważniejsza niż kiedykolwiek. W rezultacie dokumenty muszą zawierać informacje na temat faz cyklu życia, zawartości produktu, produkcji oraz recyklingu.

Deklaracje środowiskowe produktów (EPD) GreenCoat® zawierają szczegółowe informacje na temat metod produkcji stali GreenCoat® oraz cyklu życia produktów.

Deklaracje środowiskowe produktów

Zamów swoje próbki w celu uzyskania prawidłowego odwzorowania kolorów!

Żywe i trwałe kolory - próbki GreenCoat® są dostępne w wielu różnych wersjach powierzchni: matowych, z połyskiem i metalicznych, wykorzystywane do wielu różnych rozwiązań budowlanych.