Czy uzyskujesz dobrą spawalność stali o wysokiej wytrzymałości AHSS?

Uzyskiwanie mocnych i spójnych spoin przy łączeniu zaawansowanych stali o wysokiej wytrzymałości w przypadku komponentów motoryzacyjnych jest w pełni możliwe. Istnieje kilka ważnych spraw, które należy mieć na uwadze.

W porównaniu z sytuacją sprzed 30 lat, różnice w materiałach używanych dziś w przemyśle motoryzacyjnym są jak niebo i ziemia. Patrząc konkretnie na etap wytwarzania szkieletu pojazdu (Body in White - BIW), stale miękkie są często zamieniane na zaawansowane wysoko wytrzymałe stale (AHSS), jak również na inne materiały, w celu uzyskania lżejszego i bezpieczniejszego rezultatu. Wyzwanie, jakie się pojawiło to w jaki sposób połączyć je wszystkie w możliwie najlepszy sposób.

Najkrótsza odpowiedź – tak jak to było zawsze – poprzez spawanie. Jednak ten proces staje się coraz bardziej skomplikowany.

Nie tak jak kiedyś

Łącząc różne gatunki stali i materiałów, nie można ich po prostu zespawać bez zastanowienia. W szczególności nadwozia, w skład których wchodzi wiele materiałów wymagają dodatkowego przygotowania. Na przykład, niektóre materiały są bardziej szlachetne od pozostałych i mają tendencję do korodowania w trakcie łączenia ich w określony sposób. Dodatkowo rozszerzalność cieplna może się znacznie różnić między dwoma materiałami, co może szybko naruszyć złącze spawane lub spajane, gdy zmieni się temperatura. Te wyzwania mogą się wydawać oczywiste, ale chodzi o to, że stosowane materiały i parametry spawania muszą być ściślej kontrolowane niż w przeszłości.

Dobra spawalność stali Docol AHSS

Spawanie stali o wysokiej wytrzymałości AHSS

Użycie stali AHSS pozwala na tworzenie lżejszych i bezpieczniejszych komponentów motoryzacyjnych. Docol® AHSS dodatkowo cechuje się wyjątkową spawalnością. W rzeczywistości możliwe jest stosowanie konwencjonalnych metod spawania stali Docol® AHSS z dowolnym rodzajem stali podatnej na spawanie.

Jednak, z reguły w przypadku spawania punktowego, stal AHSS o tej samej grubości arkusza wymaga niższego natężenia prądu spawania w porównaniu z gatunkiem miękkiej stali głęboko tłoczonej, ze względu na wyższą oporność elektryczną.

Opracowując nowe gatunki stali SSAB, spawalność jest jedną z kluczowych właściwości branych pod uwagę. Badacze ściśle współpracują z inżynierami spawania, próbując utrzymać zawartość dodatków stopowych na niskim poziomie, oraz produkować stal o wyjątkowej czystości. Aby zapewnić, żeby zautomatyzowane linie montażowe były wolne od zakłóceń i każda spoina spełniała wymogi wysokiej jakości, olbrzymie znaczenie ma także powtarzalność właściwości.

Czysta postać oraz wysoka powtarzalność właściwości stali Docol® AHSS przekłada się na lepszą ogólną jakość spoin, co może mieć dodatni wpływ na sytuację wypadkową.

Prawidłowe parametry

Uzyskanie znakomitych rezultatów spawania stali AHSS sprowadza się do jej odpowiednich parametrów. Aby pomóc, firma SSAB opublikowała Podręcznik spawania, który stanowi kompleksowy przegląd tematu spawania stali Docol® AHSS, zawierający parametry i zalecenia dotyczące wszystkich konwencjonalnych metod spawania stosowanych w przemyśle motoryzacyjnym.

Często trudno jest udzielić ogólnej porady dotyczącej specjalnych przypadków łączenia dwóch materiałów ze sobą. Jeśli chodzi o możliwość zadania dodatkowych pytań i uzyskania porady, SSAB Knowledge Service Center ma na celu pomoc klientom, udzielając im wsparcia i oferując usługi obejmujące cały łańcuch rozwoju, którego spawanie jest jednym z istotnych obszarów tematycznych. SSAB ma do dyspozycji wielu różnych inżynierów spawalnictwa oraz laboratoria o kompetencjach udzielania szczegółowych porad dotyczących wszelkich problemów ze spawaniem stali AHSS.

Bądź świadomy

Spawalność nigdy nie była decydującym czynnikiem przy ocenie stali AHSS do zastosowań motoryzacyjnych, jednak powinieneś mieć dostęp do odpowiednich materiałów informacyjnych. Dobra wiadomość jest taka, że informacje i potrzebna pomoc są w zasięgu ręki. 

Powiązane dokumenty