AHSS o wysokiej plastyczności krawędzi - teraz to rzeczywistość

Wraz z pojawieniem się nowej zaawansowanej stali o wysokiej wytrzymałości (AHSS) i wysokiej plastyczności krawędzi, producenci z branży motoryzacyjnej stający w obliczu problemów projektowych i produkcyjnych z materiałem HSLA mogą uzyskać rzeczywiste rozwiązanie.

Plastyczność krawędzi jest powszechnym czynnikiem ograniczającym producentów branży motoryzacyjnej opracowujących skomplikowane komponenty. Często Ci, którzy korzystają z tradycyjnych materiałów HSLA muszą stawić czoła wyzwaniom takim jak odpady, odrzuty, problemy techniczne i kwestie kosztów.

Ostatnio pojawiło się nowe rozwiązanie na rynku. Grupa stali HE walcowanych na gorąco zapewnia lepszą plastyczność krawędzi dla uzyskania zaawansowanej wysokiej wytrzymałości stali - pozwalając producentom motoryzacyjnym na pełne wykorzystanie właściwości materiału przy opracowywaniu nowych innowacyjnych komponentów.

Krok naprzód

Grupa stali HE, opracowana specjalnie z myślą o najbardziej wymagających zastosowaniach i warunkach produkcji w przemyśle motoryzacyjnym. Mają one drobniejszą mikrostrukturę, która wpływa na poprawę plastyczności krawędzi wraz ze znacznie zwiększoną lokalną podatnością na formowanie, jakością krawędzi ciętych mechanicznie oraz poprawionymi współczynnikami rozszerzalności otworów. To pozwala na formowanie komponentów o krawędziach ciętych możliwych do wykonania bez ryzyka powstawania mikro pęknięć, zadziorów czy uszkodzeń, co może być kosztowne w produkcji.

Wielość zastosowań

Te ulepszone właściwości sprawiają, że stal HE bardzo nadaje się do produkcji szerokiego asortymentu elementów podwozi, konsoli, siedzeń, jak również części układów napędowych, sprzęgieł, elementów łączących i wszelkich komponentów tłoczonych z jednoczesnym rozciąganiem krawędzi. Dodatkowo, dokładne wykrawanie stali HE również daje świetne wyniki, co otwiera możliwości dla wielu nowych obszarów zastosowań.

Docol o wysokiej plastyczności krawędzi

Opracowano przez SSAB

Te nowe stale zostały opracowane przez SSAB i są są unikalne na rynku. Stanowią one część strategii Docol® polegającej nie tylko na tworzeniu wytrzymalszych gatunków stali, lecz również na poprawianiu właściwości istniejących, będących w powszechnym użyciu gatunków stali Docol® AHSS.

Gatunki stali Docol® HE są wynikiem innowacyjnych praktyk produkcji, powstają dzięki nowoczesnej linii produkcyjnej w hucie walcowania na gorąco SSAB, która zapewnia taką wydajność i dokładność, by idealnie utrafić w żądane właściwości. Niska zawartość pierwiastków stopowych skutkuje poprawą jakości spawania konwencjonalnymi metodami, jak również znakomitą podatnością na formowanie.

Docol® HE jest obecnie dostępna o wartościach granicy plastyczności 355 MPa, 420 MPa, 460 MPa i 500 MPa. Gatunki te są dostępne o grubościach od 2 do 6 mm i są dostarczane w kręgach lub arkuszach. W najbliższej przyszłości, nowym krokiem rozwoju produktu dla tego typu stali będzie skupienie się na szerszych zakresach wymiarów i wyższych wartościach granicy plastyczności.

W pełni certyfikowane

Gatunki stali Docol® HE spełniają i przekraczają wymagania normy EN10149.2. Mogą być dostarczane z podwójnymi certyfikatami, w celu rozwiązania bieżących problemów związanych z produkcją lub umożliwienia nowych skomplikowanych projektów, bez konieczności zmiany istniejących standardów.

Krótko mówiąc, Docol® HE zaczyna się tam, gdzie kończy się HSLA. Te nowe gatunki walcowane na gorąco dadzą możliwość rozwoju wielu innowacyjnych projektów, przy mniejszej liczbie wyzwań produkcyjnych, czyli mogą otworzyć drzwi na większą konkurencyjność.DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O DOCOL® HE