Po połączeniu sił SSAB i Ruukki, firma zapewnia pełen wachlarz stali potrzebnych do produkowania nowoczesnych i zaawansowanych technologicznie maszyn i pojazdów oraz narzędzi, których czas pracy i możliwości znacznie przewyższają te wykonane ze stali standardowych.

W efekcie fuzji firma SSAB, jako jedyna na świecie, zapewnia stale trudnościeralne w zakresie grubości od 0.7 do 160 mm i maksymalnej twardości 700 HBW. Oznacza to, że każda firma produkująca maszyny i narzędzia rolnicze znajdzie dla siebie stosowny produkt. Stale trudnościeralne Hardox dzięki swojemu unikalnemu procesowi produkcji gwarantują pełną gamę własności, które do niedawna były nieosiągalne dla stali o tak wysokiej twardości. Stal Hardox 500 ma ponad trzy razy wyższą twardość od standardowej stali S355, a poza tym charakteryzuje się bardzo wysoką odpornością na naciski powierzchniowe. Dodatkowo stale Hardox należą do grupy stali o wysokiej wytrzymałości, co zapewnia możliwość redukcji masy nawet o 50% w porównaniu do stali standardowych. Stale trudnościeralne Hardox można zastosować w każdym miejscu, gdzie potrzebna jest wysoka odporność na ścieranie i odporność na uderzenia, tj.: lemiesze, noże, przyczepy czy rozrzutniki.
Mówiąc o stalach trudnościeralnych nie można zapomnieć o stalach borowych. Są to stale charakteryzujące się dużą łatwością w formowaniu na zimno i gorąco, a po zahartowaniu w wodzie można uzyskać twardość ponad 500 HBW. Doskonale sprawdzają w narzędziach, gdzie mamy do czynienia z dużymi gabarytami i skomplikowanymi kształtami. Ze stali borowych wykonuje się najczęściej lemiesze, noże, talerze, szpadle oraz inne narzędzia rolnicze.

Kolejną grupą produktów, które spełniają wymagania pracy w najtrudniejszych warunkach i jednocześnie pozwalają na obniżenie masy własnej maszyn, pojazdów i przyczep są stale o wysokiej wytrzymałości. SSAB oferuje stal o wysokiej w wytrzymałości w zakresie wytrzymałości od 500 do 1100 MPa. Pomimo tak wysokiej wytrzymałości stale te charakteryzują się znakomitą podatnością na formowanie na zimno, dobrą spawalnością i wysoką udarnością w obniżonych temperaturach. Stale o wysokiej wytrzymałości SSAB znajdują zastosowanie wszędzie tam, gdzie potrzebna jest wysoka wytrzymałość, a zastosowanie tych stali zapewnia redukcję masy i większe bezpieczeństwo. Typowymi zastosowania dla tych stali są ramy maszyn i pojazdów rolniczych, przyczepy, rozrzutniki, kontenery i beczkowozy.

Łącząc wszystkie stale SSAB stosowane w rolnictwie, nie można zapomnieć o profilach otwartych i zamkniętych produkowanych na bazie stali o wysokiej wytrzymałości oraz stali trudnościeralnej Hardox. Gotowe profile zimnogięte mają dużo lepsze i bardziej powtarzalne tolerancje wymiarowe, które dużo trudniej jest uzyskać na prasach krawędziowych. Dzięki wysokiej wytrzymałości i odporności na ścieranie zapewniają wszystko to, co dają stale SSAB, a producent maszyn rolniczych otrzymuje gotowe elementy konstrukcji maszyn i pojazdów rolniczych.
SSAB jako partner większości firm rolniczych w Polsce prowadzi również ciągłą współpracę z uniwersytetami technicznymi oraz instytutami zajmującymi się tematem rolnictwa. 19 marca SSAB razem z Przemysłowym Instytutem Maszyn Rolniczych w Poznaniu organizuje seminarium techniczne, na którym przedstawione zostaną wskazówki dotyczące projektowania, doboru stali i przykłady zastosowań.