Zmieniając stal Hardox 400 na Hardox 450 możesz wydłużyć okres użytkowania lub projektować lżejsze konstrukcje, a w niektórych przypadkach zyskać obie możliwości. Ponieważ stal Hardox jest przyjazna w obróbce warsztatowej, zmiana gatunku stali jest z reguły sprawnym procesem przebiegającym bez żadnych dodatkowych trudności w zakresie obróbki.

5 powodów zmiany stali na lepszą

1. Większa trwałość użytkowa - i dłuższe działanie.

Dodatkowa twardość 50 Brinelli zyskana dzięki zmianie na stal Hardox 450 zwiększy trwałość użytkową. Przykłady pokazują, że możliwe jest uzyskanie aż do 50% dłuższego okresu użytkowania, a w przypadku niektórych produktów jeszcze większego.

2. Mniejszy koszt całkowity

W czasach, gdy każdy koszt się liczy, docenisz większą trwałość użytkową, która zmniejszy koszty konserwacji i wymiany sprzętu, przyczyniając się do ogólnych oszczędności.

3. Mniejsza masa

Hardox 450 umożliwia stosowanie cieńszych blach w produkcji Twojego sprzętu i komponentów. A cieńsze blachy oznaczają mniejszą masę, większą ładowność i rentowność. Część naszych klientów obniżyła masę produktów do 15% po uwzględnieniu w projektach wyboczeń, ugięć i wytrzymałości zmęczeniowej.

4. Większa odporność na wgniecenia

Zmiana Hardox 400 na Hardox 450 zwiększa odporność na wgniecenia zgodnie z poniższym przykładem. W tej próbie ciężar 300 kg (661 lbs) zrzucono z wysokości 2.8 m (9.2 ft) na blachę testową 600 x 600 mm (23.6 x 23.6 in).

5. Możliwość użycia tych samych narzędzi i maszyn

W warsztacie można korzystać z tych samych narzędzi dla Hardox 400 i Hardox 450.

Hardox w warsztacie

Hardox 450 zachowuje się w warsztacie tak samo przyjaźnie jak Hardox 400. Przykładowo można ją spawać przy użyciu wszystkich standardowych metod spawania łukowego przeznaczonych do spawania stali zwykłych i wysokowytrzymałych. Można też stosować wszystkie metody cięcia - tlenowe, plazmowe, laserowe i AWJ. Dzięki zmianie stali możesz zmniejszyć grubość blachy o co najmniej 6%, jeśli użyjesz siły gięcia Hardox 400.

Dodatkowych informacji udziela wsparcie techniczne.