SSAB Domex Tube 500MH

Rura SSAB Domex® 500MH

Dla zaawansowanej inżynierii i budownictwa

Rura SSAB Domex® 500MH to konstrukcyjny kształtownik zamknięty o wyjątkowo wysokiej wytrzymałości.

Dostępna jest z przekrojem okrągłym, prostokątnym, kwadratowym oraz o indywidualnych kształtach. Na indywidualne zamówienie dostępne są inne kształty. Zazwyczaj stosowany jest w zaawansowanej inżynierii i budownictwie, gdy ważne są niższe koszty, redukcja masy i większe bezpieczeństwo. Spełnia wymagania normy EN 10219, jeśli dotyczy, i posiada oznakowanie CE zgodne z EN 1090-2.

Rury SSAB Domex® 500MH produkowane są w procesie formowania na zimno i spawania z wysoką częstotliwością z czystej, przyjaznej dla środowiska stali na nowoczesnych liniach produkcji rur.

Zakres wymiarów

Rura SSAB Domex 550MH dostępna jest z przekrojem okrągłym, kwadratowym i prostokątnym. 

Okrągłe 33.7 - 323.9 mm 
Kwadratowe 30x30 - 300x300 mm 
Prostokątne 50x30 - 400x200 mm 
Grubość ścianki 2.0 - 12.50 mm
Długość fabryczna 6000 - 12 000/18 000 mm

Inne kształty i wymiary dostępne są na indywidualne zamówienie.

Dostępne normy

EN 10219-2

EN 1090-2

Wybierz kształt, by zobaczyć własności