Strenx Tube 700MLH Mikropale RR® i RD®
Micropiles

Mikropale RR® i RD®

Mikropale stanowią efektywne i wygodne rozwiązanie palowania.

Łatwa i efektywna kosztowo metoda łączenia umożliwia szybki montaż pali RR® i RD® przy minimalnych stratach materiału.

Mikropale składają się ze spawanej wzdłużnie rury stalowej, zewnętrznego lub wewnętrznego łącznika ciernego, końcówki pala i płyty nośnej.  

Informacje o standardowych długościach elementów pala, własnościach i gatunkach stali znajdują się w instrukcji projektowania i montażu pali RR® i RD®.

 

Zastosowanie:

 • Budynki biurowe
 • Obiekty przemysłowe
 • Budynki mieszkaniowe
 • Obiekty użyteczności publicznej
 • Konstrukcje drogowe i kolejowe, mosty

Pale RR®

Wwiercane mikropale RR® z efektywną technologią łączenia.

Pale RR® to mikropale oferujące szybkie i efektywne kosztowo łączenie oraz wysoką wytrzymałość, przy zaledwie nieznacznych przesunięciach gruntu i wibracjach. Mikropale RR® mogą być instalowane z wykorzystaniem tradycyjnego sprzętu do palowania, a nawet lekkiego sprzętu wyposażonego w siłownik hydrauliczny. 
Dowiedz się więcej
RR-pile

 

Pale RR® 

Wwiercane mikropale RR z efektywną technologią łączenia

Pale RR to mikropale  oferujące szybkie i efektywne kosztowo łączenie oraz wysoką wytrzymałość, przy nieznacznych przesunięciach gruntu i wibracjach. Mikropale RR mogą być instalowane z wykorzystaniem tradycyjnego sprzętu do palowania, a nawet lekkiego sprzętu wyposażonego w siłownik hydrauliczny.

Konstrukcja:

Pale i akcesoria

Pale  RR są dostarczane jako pale rurowe lub gotowe elementy wyposażone w złącza cierne zainstalowane na końcu pala.

Mechaniczne połączenie pali RR

Pale  RR łączone są za pomocą wysokiej jakości złącz ciernych spełniających wymagania  fińskiego krajowego załącznika do EN 1993-5.

 • Pale RR75 - RR220 możemy łączyć za pomocą  zewnętrznych złącz (tulei)
 • Tuleje są przyspawane z jednej strony do pala w zakładzie produkcyjnym, tak aby na placu budowy nie dochodziło do przesunięcia złączki w trakcie instalacji pala. Tym samym spawanie na placu budowy nie jest konieczne.
 • Pale RR140 - RR220 mogą być wyposażone w złącza instalowane wewnątrz pala.
 • Pale RR270 - RR320 są łączone jedynie poprzez spawanie elementów.

W przypadku łączenia pali RR i RD za pomocą spawania, SSAB odsyła do opracowanej przez zespół techniczny instrukcji projektowania i montażu.

Płyta nośna

Zazwyczaj pale wyposażone są w płyty nośne instalowane na górze pala. Zadaniem płyt jest przenoszenie obciążeń konstrukcji do pala. Płyty są umieszczane centralnie na palach. Wewnętrzny rękaw, w który wyposażone są płyty, gwarantuje ich utrzymanie we właściwym miejscu w trakcie kolejnych prac montażowych.

Ostrza skalne

Ostrza skalne mechanicznie połączone z zakończeniami pali RR, podobnie jak płyty nośne, spełniają wymagania Fińskiej Instrukcji Palowania PO-2011. Trzpienie ostrzy mogą być wykonane ze stali hartowanych, co ułatwia ich instalację w skalnym podłożu.

Pale RD®

Wwiercane mikropale dla trudnych warunków gruntowych.

Pale RD® można przewiercić przez wszystkie warstwy gleby naturalnej aż do podłoża skalnego, z niewielkimi odchyleniami położenia i nachylenia.
Dowiedz się więcej
RD-pile

Pale RD®

Wwiercane mikropale do wiercenia w trudnych warunkach gruntowych 

Pale RD można przewiercić przez wszystkie warstwy gleby naturalnej aż do podłoża skalnego, z niewielkimi odstępstwami położenia i kąta nachylenia.

Konstrukcja:

Pale RD dostępne są jako typowe pale rurowe lub jako produkty premium z gwintowanymi końcami.  

Pal RD jest wyposażony w:

 • Płytę nośną instalowaną na górze pala
 • Zewnętrzną gwintowaną tuleję
 • Oba końce gwintowane - pal pośredni
 • Jeden koniec gwintowany - pal początkowy
 • Osłonę spodu pala oraz rozwiertak (wiercenie współśrodkowe) na spodzie pala

Gwintowana tuleja

Pale RD mogą być łączone z wykorzystaniem zewnętrznych gwintowanych tulei lub poprzez spawanie elementów. Zalety pierwszej metody to:

 • Łatwy i szybki montaż
 • Wysoka wytrzymałość zmęczeniowa
 • Wysoka jakość  połączeń w najtrudniejszych warunkach montażowych

Tuleje SSAB spełniają wymagania EN 1993-5 dotyczące wytrzymałości i sztywności mechanicznych połączeń pali oraz fińskiego krajowego załącznika w tym zakresie. Wytrzymałość na rozciąganie tulei posiada 50% gwarantowanej wytrzymałości pala na ściskanie.

 

Pale z trzonem zalewanym zaczynem cementowym

Pale z trzonem zalewanym zaczynem cementowym i sprzęt do montażu pali.

Pale te to głównie mikropale, w których utworzona z zaczynu cementowego buława zwiększa opór pobocznicy pogrążonego elementu. Umożliwia to stosowanie znacznie krótszych elementów. Pale możemy stosować w gruntach ziarnistych, gruntach o dużych oporach tarcia.
Dowiedz się więcej

Shaft-grouted RR® micropile

Shaft-grouted RR micropile and fitted equipment

These piles are mainly shaft-bearing micropiles where the geotechnical bearing capacity of the pile skin is improved through continuous shaft grouting. These are suitable for frictional soils where the high shaft resistance of grouted piles allows using essentially shorter piles.

Structure:

RR piles are delivered either as pile pipes or as ready-made pile elements with an external sleeve splice at one end of the element.

Collar with grouting holes

The installation of a shaft-grouted RR pile involves feeding grout into the pile from the top which then discharges into the space and soil surrounding the pile through the grouting holes at the lower end. A collar is attached to the lower end of a driven pile to make sufficient room for the grout around the pile. The injection holes are in the lower end of the pile.

Mocniejsze konstrukcje dzięki palom RRs® i RDs®

Nasze pale RRs® i RDs® ze stali o wysokiej wytrzymałości w połączeniu z efektywnym projektem, łatwym i szybkim montażem oraz mniejszym wpływem na środowisko tworzą rozwiązanie, które jest mocniejsze niż kiedykolwiek wcześniej. 

Dzięki użyciu stali S550J2H o wyższej wytrzymałości, nośność pali można zwiększyć o 25% w stosunku do stali S440J2H. Większa nośność może przełożyć się na użycie mniejszych pali lub zmniejszenie ich ilości. Dla klienta oznacza to znaczną poprawę ekonomiki całego projektu.
Dowiedz się więcej
RRs-piles

 

Pale  RRs® i RDs®  z wyższych gatunków stali

Większa wytrzymałość przy niższych kosztach zakupu

Pale RRs są obecnie produkowane w 7 najbardziej typowych wymiarach.

Doskonałe właściwości pali RR takie jak łatwe łączenie za pomocą tulei ciernych, jak również możliwość wykorzystania innych akcesoriów, odnosi się również do pali typu RRs (pale w gatunku stali S550J2H).

Zalety wykorzystania pali RRs w wyższym gatunku stali S550J2H:

Dzięki wykorzystaniu wyższego gatunku stali S550J2H, nośność pali wzrasta o 25 % w porównaniu z tradycyjnymi palami RR. Większa nośność pali może oznaczać zmniejszenie ilość pali w konstrukcji, a tym samym niższy koszt wykonania konstrukcji. 
Opcjonalnie, pal RRs wykonany ze stali o wysokiej wytrzymałości może zastąpić pal RR o większym rozmiarze. Dobrym przykładem jest pal RRs125/6.3, który z łatwością może zastąpić pal RR115/8.

Availability of micropiles: section lengths and pile pipe lengths. For project specific dimensions, please contact our sales.

Mill dimensions of RR and RRs pile sections and pile pipes

Length of pile section (incl. splice)  
Length of pile pipe (excl. splice) 

12 m
 6 m
4 m 3 m
2 m
1.5 m
1.2 m
1.0 m
  6 m
12 m
16 m
 RR75 -
X
O
O
O
O
O
O
  X
O
-
 RR90 - X
O
O
O
O
O
O
  X
O
-
 RR115/6.3 O X
O
O
O
O
O
O
  X
O
O
 RR115/8 O
X
O
O
O
O
O
O
  O
X
O
 RR140/8 X
X
O
O O
O
O
O
  O
X
O
 RR140/10 X
X
O
O
O
O
O
O
  O
X
O
 RR170/10 X
X
O
O
O
O
O
O
  O
X
O
 RR170/12.5 X
O
O
O
O
O
O
O
  O
X
O
 RR220/10 X
O
O
O
-
-
-
-
  O
X
O
 RR220/12.5 X
O
O
O
-
-
-
-
  O
X
O
                   

 
RRs100/6.3
-
X
O
O
O
O O O
 
X
O -
RRs115/8 O
X
O
O
O
O
O
O
  O X
O
RRs125/6.3
X
X
O
O
-
-
-
-
  O
X
-
RRs140/8 X
X
O
O
O
O
O
O
  O
X
O
RRs140/10 X
O
O
O
O
O
O
O
  O
X
O
RRS170/10 X
O
O
O
O
O
O
O
  O
X
O
RRS220/10
X
O
O
O
-
-
-
-
  O
X
O
 X = stock size      O = project-specific size      – = not in production

Mill dimensions of RD and RDs pile sections and pile pipesLength of pile section with threaded ends 
  1 m
1.2 m
1.5 m
2 m
3 m
4 m
6 m
12 m
RD115/8
O
O
O
O
X
O
O
O
RD140/8
O
O
O
O
O
O
O
O
RD140/10
O
O
O
O
O
O
X
O
RD170/10
O
O
O
O
O
O
X
O
RD170/12.5
O
O
O
O
O
O
X
O
RD220/10
O
O
O
O
O
O
O
O
RD220/12.5
O
O
O
O
O
O
X
O

RDs115/8
O
O
O
O
O
O
O
O
RDs140/8
O
O
O
O
O
O
O
O
RDs140/10
O
O
O
O
O
O
O
O
RDs170/10
O
O
O
O
O
O
O
O
RDs170/12.5
O
O
O
O
O
O
X
O
RDs220/10
O
O
O
O
O
O
O
O
RDs220/12.5
O
O
O
O
O
O
X
O

X = stock size      O = project-specific size      – = not in production

 

 


Length of pile section with threaded splice pieces

6 m 12 m
RD270/10
O
O
RD270/12.5
O
O

X = stock size      O = project-specific size      – = not in production

  Lenght of pile pipe without threads
  1 m
1.2 m
 1.5 m
2 m
3 m
4 m
6 m
12 m
12 - 16 m
16 - 34 m
RD90 O O O O O O X - - -
RD115/6.3 O O O O O O X O - -
RD115/8 O O O O O O O X O -
RD140-RD320 O O O O O O O X O O
RDs90 O O O O O O O - - -
RDs100 O O O O O O O - - -
RDs115/6.3 O O O O O O O O - -
RDs115/8 O O O O O O O X O -
RDs125/6.3 O O O O O O O X - -
RDs140-RDs320 O O O O O O O X O -

X = stock size      O = project-specific size      – = not in production

 

 

Do pobrania

Rodzaj dokumentu
1,25 Mb
530 Kb
1,08 Mb
English
515 Kb
English