Samochód jadący leśną drogą
Samochód jadący leśną drogą

Zrównoważony rozwój

Branża motoryzacyjna może przyczynić się do zrównoważonego rozwoju dzięki wyborowi właściwego materiału dla każdego zastosowania oraz użyciu najbardziej efektywnych kosztowo i ekologicznych metod produkcji.

Część oceny cyklu życia produktu (LCA)

Stal ma przewagę nad innymi lekkimi materiałami, gdyż podczas jej produkcji emitowane jest mniej CO2. Dla producentów samochodów używających Docol® jest to mocny argument na rzecz zrównoważonego rozwoju. Porównując produkcję stali z produkcją aluminium, tworzyw sztucznych wzmocnionych włóknem węglowym czy magnezu, można zaobserwować, że produkcja stali generuje mniej gazów cieplarnianych. Stal Docol® AHSS produkowana jest w jednym z najczystszych na świecie procesów wytwarzania stali, co oznacza, że emisje są jeszcze mniejsze.

Porównanie kg CO2 z zawartością w kg wyprodukowanego materiału

Wykres: ilość CO2/kg wytworzonego materiału (stal, aluminium, tworzywa sztuczne z włóknem węglowym i magnez)

Źródło: WorldAutoSteel.

Przyszłościowa stal przeznaczona do zapewniania mobilności

Motoryzacyjna analiza okresu eksploatacji (LCA) napędza nasze procesy rozwojowe, ponieważ odwęglamy produkcję naszych zaawansowanych wysokowytrzymałych stali do produkcji pojazdów.

Co oznacza stal bez paliw kopalnych dla producentów OEM i ich bezpośrednich dostawców

Prawdziwie rewolucyjny, neutralny pod względem emisji dwutlenku węgla pojazd – wykonany ze stali wolnej od paliw kopalnych – może być bliżej niż myślisz. W 2026 r. SSAB będzie oferować wolne od paliw kopalnych wersje stali motoryzacyjnych AHSS Docol® – o takich samych właściwościach użytkowych premium, jak dzisiejsze gatunki. Różnica polega na tym, że wszystkie procesy – w tym produkcja wodoru dla naszego bezpośrednio zredukowanego żelaza (DRI) – będą wykonywane przy użyciu energii odnawialnej. Zarówno dla producentów OEM, jak i ich bezpośrednich dostawców, wolna od paliw kopalnych stal Docol® oznacza możliwość używania znanego i zaufanego materiału o wysokiej wytrzymałości, który bardzo korzystnie poprawia ocenę cyklu życia (LCA).

Martin Pei

SSAB przewodzi w dekarbonizacji branży stalowej

Nasza nadchodząca, przełomowa technologia bez paliw kopalnych jest pierwszą od wieków prawdziwą transformacją w produkcji stali. Klienci SSAB na całym świecie będą nadal otrzymywać stal premium o wysokiej wytrzymałości, ale dostosowaną do przyszłych wymagań.

Nawiązaliśmy już wiele partnerstw wolnych od paliw kopalnych z producentami OEM samochodów i ich bezpośrednimi dostawcami. Te partnerstwa zaowocują pierwszymi prawdziwie zrównoważonymi zastosowaniami stali w samochodach jutra.

Inżynier Hybrit

HYBRIT Nowa, rewolucyjna technologia produkcji stali

Dzięki technologii HYBRIT, SSAB zamierza być pierwszą na świecie spółką stalową, która wprowadzi na rynek już w 2026 roku stal wytwarzaną bez użycia paliw kopalnych. Spółka SSAB będzie praktycznie całkowicie wolna od paliw kopalnych do 2045 roku. Wraz ze swoimi partnerami i klientami, SSAB ma na celu utworzenie łańcucha wartości wolnego od kopalin, począwszy od wydobycia surowców, a skończywszy na produkcie końcowym.

Deklaracje środowiskowe produktu

Pobierz nasze niezależne Deklaracje środowiskowe produktu (EPD).

pdf 304 Kb
EPD: Cold rolled steel sheets and coils