Seminarium prowadzili eksperci SSAB z działów sprzedaży i wsparcia technicznego oraz z Knowledge Service Center. Prezentacje obejmowały m.in. własności blach S355, najnowsze informacje o rodzinie stali trudnościeralnych Hardox® oraz wskazówki dotyczące gięcia i formowania stali wysokowytrzymałych. Dodatkowo, w programie znalazł się ciekawy wykład gościnny. O tym, czy należy bać się spawania stali wysokowytrzymałych opowiedział dr inż. Marek Gucwa z Politechniki Częstochowskiej.

Ostatnia część spotkania poświęcona była omówieniu aktualnego stanu projektu HYBRIT, czyli produkcji stali bez udziału paliw kopalnych. Pierwsze pilotażowe realizacje dla klientów z różnych sektorów przemysłu wzbudziły duże zainteresowanie uczestników.