Program spotkania obejmował prezentacje dotyczące koncepcji sieci Hardox® Wearparts oraz wsparcia w zakresie marketingu i komunikacji, jakie oferowane jest partnerom.

Jeśli chodzi o kwestie techniczne, prezentacje skupiały się na zagadnieniach cięcia termicznego i obróbki maszynowej stali Hardox®. Pokazane zostały również najnowsze gatunki w rodzinie trudnościeralnych blach Hardox®, czyli Hardox® 500 Tuf oraz Hardox® HiAce. Jak zawsze przy okazji spotkań w szerszym gronie, poinformowaliśmy uczestników o statusie projektu produkcji stali bez użycia paliw kopalnych. Każdy z partnerów miał również okazję do zaprezentowania oferty swojej firmy.