Dzięki współpracy IKEA i partnerów, w tym SSAB Poland, 35 gmin w Polsce otrzymało pomoc w doposażeniu lokalnych centrów kwarantanny. Z przekazanego sprzętu będzie mogło skorzystać ponad 400 osób przebywających w instytucjonalnej kwarantannie na terenie swojej gminy. #PomagamyRazem, bo wierzymy, że w ten sposób działamy na rzecz lepszej przyszłości nas wszystkich.

Trudne okoliczności wymagają wyjątkowych rozwiązań i współpracy pomiędzy wieloma instytucjami. IKEA nie pozostaje obojętna na to, co dzieje się w jej otoczeniu i aktywnie angażuje się w życie lokalnych społeczności. Z tego powodu firmy z korzeniami IKEA działające w Polsce – IKEA Retail, IKEA Purchasing oraz IKANO Bank – zainicjowały akcję przekazania wsparcia rzeczowego w postaci łóżek, pościeli oraz wielu innych produktów IKEA dla gminnych centrów kwarantanny. Pomogły w ten sposób w stworzeniu wygodniejszych warunków kwarantanny dla osób, które z różnych względów nie mogą jej odbywać w swoim domu. Kwarantanna to jedno z pierwszych i najważniejszych działań podejmowanych, aby ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa.
Do inicjatywy przyłączyły się firmy, z którymi IKEA na co dzień współpracuje w ramach Skandynawsko-Polskiej Izby Gospodarczej, takie jak: Puro Hotels, SSAB Poland, SAM EXECUTIVE SEARCH, JULA i Fundacja Medicover, jak również Castorama, Jysk i  Decathlon. Partnerzy przekazali wsparcie finansowe oraz organizacyjne. Zapotrzebowanie na wyposażenie zgłosiły również jednostki Straży Granicznej i dzięki wsparciu marki Castorama otrzymały dozowniki na płyn do dezynfekcji.
Dodatkowo do akcji dołączyła Agencja Rezerw Materiałowych pośrednicząc w kwestiach formalnych związanych z przekazywaniem darowizn. Agencja koordynuje działania w zakresie formalno-prawnym pomiędzy IKEA a Gminnymi Centrami Kwarantanny.  Ponadto, w aktualnej sytuacji walki z pandemią koronawirusa, aktywnie działa w zakresie płynnego udostępniania środków ochrony osobistej oraz innych wyrobów medycznych na rzecz setek podmiotów zgłaszających potrzebę zaopatrzenia na te środki.
Łącznie, dzięki wysiłkom wszystkich zaangażowanych stron, udało się wesprzeć 35 gmin w 8 województwach oraz wszystkie oddziały Straży Granicznej w całej Polsce, a liczba przekazanych produktów przekroczyła 2,5 tysiąca sztuk. Nad skoordynowaniem dostaw czuwała Fundacja Medicover, a ich realizacja w takim krótkim czasie była możliwa dzięki firmie FedEx Express – kolejnemu partnerowi inicjatywy. Podarowane artykuły sprawią, że osoby w centrach będą mogły spędzić trudne 14 dni kwarantanny w bardziej przyjaznych warunkach, a Straż Graniczna będzie mogła jeszcze lepiej zadbać o bezpieczeństwo i higienę swojej pracy.

IKEA oraz jej partnerzy biznesowi działają w porozumieniu z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów oraz wspomnianą wcześniej Agencją Rezerw Materiałowych.

Na biznesie spoczywa duża odpowiedzialność, dlatego w inicjatywę zaangażowały się firmy, które swoimi działaniami umożliwiły doposażenie ośrodków w to, czego w nich najbardziej brakowało. #PomagamyRazem, gdyż dzięki temu jesteśmy w stanie zmienić na lepsze trudną rzeczywistość wokół nas.