SSAB Domex 500MC

SSAB Domex® 500MC

Wysokowytrzymała niskostopowa, walcowana na gorąco, stal do formowana na zimno o minimalnej granicy plastyczności 500 MPa

SSAB Domex® 500MC to walcowana na gorąco, wysokowytrzymała niskostopowa stal (HSLA) cechująca się powtarzalną jakością oraz znakomitymi własnościami inżynieryjnymi.

Należący do oferty stali SSAB Domex® gatunek SSAB Domex® 500MC produkowany jest z zachowaniem surowej kontroli jakości. Dobrze zrównoważony skład chemiczny wraz z drobnoziarnistą mikrostrukturą powstałą w procesie walcowania termomechanicznego tworzy stal o najwyższej klasy własnościach mechanicznych i podatności do formowania na zimno.

Wraz z dużą czystością stali, własności te oznaczają wyjątkową powtarzalność, znakomitą podatność na gięcie i cięcie oraz stal, którą można spawać przy użyciu wszystkich standardowych metod.

Czyni to SSAB Domex® 500MC idealnym wyborem, gdy potrzebna jest wysoka produktywność i jakość wyrobów końcowych. Do typowych zastosowań należy szeroki zakres komponentów i konstrukcji ze stali, np. podwozia pojazdów ciężarowych i wysięgniki dźwigów.

SSAB Domex® 500 MC spełnia, a nawet przekracza wymagania dla S500MC określone w normie EN 10149-2.  Jeśli zostało to uzgodnione, stal może być dostarczona z podwójnym certyfikatem.  Podwójna certyfikacja umożliwia producentom konstrukcji stalowych, zgodnie z EN 1090, stosowanie SSAB Domex® 500MC w ich końcowych komponentach lub konstrukcjach z oznakowaniem CE.

Zakres wymiarów

SSAB Domex 500MC dostępny jest w przedziale grubości 2-13 mm i szerokości do 1800 mm w postaci kręgów i taśm ciętych z kręgów oraz w postaci arkuszy ciętych z kręgów o długości do 16 m.

Dostępne normy

EN 10149-2

EN 10051

SSAB Domex 500MC

SSAB Domex 500MC

ZASTOSOWANIE
WYMIARY
NORMY
KARTA PRODUKTOWA
ZASTOSOWANIE

Stal konstrukcyjna

WYMIARY

T: 2 - 13 mm

W: Aż do 1800 mm

L: Aż do 16000 mm

NORMY

EN 10149-2

EN 10051

KARTA PRODUKTOWA