SSAB Domex 355MC

SSAB Domex® 355MC

Wysokowytrzymała niskostopowa, walcowana na gorąco, stal do formowania na zimno o minimalnej granicy plastyczności 355 MPa

SSAB Domex® 355MC to walcowana na gorąco, wysokowytrzymała niskostopowa stal (HSLA) cechująca się powtarzalną jakością oraz znakomitymi własnościami inżynieryjnymi.

Należący do oferty stali SSAB Domex® gatunek SSAB Domex® 355MC produkowany jest z zachowaniem surowej kontroli jakości. Dobrze zrównoważony skład chemiczny wraz z drobnoziarnistą mikrostrukturą powstałą w procesie walcowania termomechanicznego tworzy stal o najwyższej klasie własności mechanicznych i podatności do formowania na zimno.

Wraz z dużą czystością stali, własności te oznaczają wyjątkową powtarzalność, znakomitą podatność na gięcie i cięcie oraz stal, którą można spawać przy użyciu wszystkich standardowych metod.

Czyni to SSAB Domex® 355MC idealnym wyborem, gdy potrzebna jest wysoka produktywność i jakość wyrobów końcowych. Do typowych zastosowań należy szeroki zakres komponentów i konstrukcji ze stali.

 SSAB Domex® 355MC spełnia, a nawet przekracza wymagania dla S355MC określone w normie EN 10149-2. Jeśli zostało to uzgodnione, stal może być dostarczona z podwójnym certyfikatem. Podwójna certyfikacja umożliwia producentom konstrukcji stalowych, zgodnie z EN 1090, stosowanie SSAB Domex® 355MC w ich końcowych komponentach lub konstrukcjach z oznakowaniem CE.

Zakres wymiarów

SSAB Domex 355MC dostępny jest w przedziale grubości 1.8-16 mm i szerokości do 1860 mm w postaci kręgów i taśm ciętych z kręgów oraz w postaci arkuszy ciętych z kręgów o długości do 16 m.

Dostępne normy

EN 10051

EN 10149-2

SSAB Domex 355MC

SSAB Domex 355MC

ZASTOSOWANIE
WYMIARY
NORMY
KARTA PRODUKTOWA
ZASTOSOWANIE

Stal konstrukcyjna

WYMIARY

T: 1.8 - 16 mm

W: Aż do 1860 mm

L: Aż do 16000 mm

NORMY

EN 10051

EN 10149-2

KARTA PRODUKTOWA