Zrównoważony rozwój
Zrównoważone budownictwo z GreenCoat®

ZRÓWNOWAŻONE BUDOWNICTWO Z GREENCOAT®

Powlekane organicznie stale GreenCoat® stoją na czele ekologicznych trendów budowlanych na świecie. Dzięki ich przewadze nad tradycyjnymi materiałami jak cynk czy aluminium, możliwe jest teraz tworzenie budynków o małym wpływie na środowisko. 

Swedish rapeseed oil for sustainable building

Zrównoważony charakter stali

Stal to jeden z niewielu materiałów, które oferują 100% podatność na recykling. Oznacza to, że może być skutecznie używana wiele razy bez utraty swoich własności i wydajności - i bez tworzenia szkodliwych odpadów. Stal można łatwo użyć do innych celów i emituje mniej CO2 podczas produkcji niż inne typowe materiały budowlane, np. aluminium. 

W firmie SSAB we wszystkich zakładach produkcyjnych zużywa się średnio około 45% złomu pochodzącego z recyklingu.

Stal jest również preferowanym bardziej niż inne metale materiałem w budownictwie. Wiele krajów zabrania użycia metali zawierających żelazo, jak cynk czy miedź, w budynkach ze względu na ryzyko skażenia gleby podczas opadów deszczu. 

Już dzisiaj wielkie piece hutnicze SSAB emitują 7% mniej CO2 od średniej unijnej. Dzięki naszej wspólnej inicjatywie technologicznej HYBRIT dążymy do tego, by praktycznie wyeliminować całość emisji CO2 z produkcji stali. 

 House KD made from GreenCoat steel
40 years of worldwide outdoor testing for increased durability
GreenCoat® i bardziej ekologiczny transport

GreenCoat® i bardziej ekologiczny transport

Kwestie ekologiczne SSAB odnoszące się do logistyki są regulowane z wykorzystaniem certyfikowanego systemu zarządzania ochroną środowiska. Celem jest wzrost udziału umów logistycznych z partnerami, którzy podpisali energooszczędne umowy w sektorze logistyki and transportu.

Obecnie około 85% transportu lądowego SSAB na tonę produktu realizowane jest we współpracy z takimi partnerami. SSAB dąży również do optymalizacji transportu i maksymalizacji ładowności oraz łączenia transportów w jak najbardziej wydajny sposób. 


Certyfikacje środowiskowe

Certyfikacje środowiskowe

SSAB aktywnie śledzi i antycypuje w dalszych zmianach prawodawstwa dotyczącego środowiska, bezpieczeństwa i chemikaliów oraz pozostaje w zgodzie z obowiązującymi przepisami. Powlekane organicznie stale GreenCoat® są w zgodzie z następującymi przepisami:

  • Regulacje REACH
  • CLP (1272/2008/EC)
  • SundaHus
  • BASTA (2017:A1)
  • Byggvarubedömningen (Building Material Assessment, BVB, 2013)
  • Swedish Building Product Declarations (Föreningen för Byggvarudeklarationer, BPD 3, 2007)