Docol w samochodach wyścigowych
Docol R8 tubes

EXCEPTIONAL SPEED REQUIRES EXCEPTIONAL SAFETY

Docol® R8 Tube is a high strength steel that is stronger, safer and more consistent to work with. It allows you to create racing chassis and components that deliver the highest performance.

Węższe tolerancje, powtarzalna funkcjonalność

Inne materiały często cechują odstępstwa, które różnie się zachowują mimo tego samego projektu. Jednolite własności rur Docol® R8 umożliwiają opracowanie konstrukcji i podwozi, które oferują taką samą wysoką funkcjonalność, za każdym razem.

Bezkompromisowe bezpieczeństwo

Rura Docol® R8 cechuje się znakomitą ciągliwością, która prowadzi do mniejszego ryzyka pękania - ważnego nie tylko w razie zderzenia, ale też dla ratowania kierowcy. Testy udowodniły, że cięcie podwozia po wypadku jest łatwiejsze, jeśli użyto rur Docol® R8. Struktura Docol® R8 jest odporniejsza na zmęczenie i mniej podatna na pękanie pod wpływem naprężeń w strefie wpływu ciepła.

Łatwość spawania

Jedną z zalet, jakie rura Docol® R8 może zaoferować inżynierom i mechanikom zajmującym się wyścigami samochodowymi jest podatność stali na spawanie. Ze względu na małą ilość pierwiastków stopowych oraz czystą powierzchnię bez tlenków, rurę Docol® R8 można łatwo zespawać z innymi typami stali. Wstępne podgrzewanie nie jest wymagane, a własności spoin są bliske własnościom materiału rodzimego.

Sprawdzone i zatwierdzone

Rury Docol® R8 zostały kompleksowo zbadane i sprawdzone i posiadają aprobatę SFI. Rury Docol® R8 są formalnie zatwierdzone przez NHRA, SCCA, BMW Car Club, Powri oraz Can Am Sprint Series. Stosowane są w różnego typu pojazdach wyścigowych i sportowych, motocyklach i gokartach.

Fakty o rurach Docol® R8

Jak spawać

      Rura Docol® R8 cechuje się znakomitą spawalnością oraz małym ryzykiem wad spawania ze względu na niską wartość współczynnika CE, małą ilość zanieczyszczeń i czystą powierzchnię bez tlenków. Aby maksymalnie zredukować strefę HAZ, zaleca się maksymalnie niską energię liniową.
Zarówno dla spawania TIG/GTAW, jak i MAG/GMAW zalecany jest następujący materiał spoiwa: AWS A5.28 ER80X.-X i AWS A5.28 ER110X.-X. Parametry spawania mogą wymagać dostosowania.

Formowane na rolkach i spawane

Rura Docol® R8 jest formowana na rolkach i spawana.    Ze względu na małą zawartość stopową, własności spoin są bardzo bliskie własnościom materiału rodzimego.    Dla większości wymiarów ściegi są usuwane, zostawiając perfekcyjnie okrągły kształt rur bez względu na lokalizację spoiny.  Umożliwia to teleskopowe łączenie rur. 
  Przekrój poprzeczy rury Docol® R8 zapewnia powtarzalną grubość ścianki oraz wyśrodkowany otwór.

Gięcie rur okrągłych

Rury Docol® R8 można giąć przy użyciu powszechnie stosowanych narzędzi do gięcia. W zależności od średnicy i grubości rury może być potrzebny trzpień i kula, aby uniknąć wyboczenia lub pofałdowania. 
Minimalny promień gięcia dla kata gięcia 90° wynosi 2.5 x ø.  Maksymalna dopuszczalna redukcja średnicy w zgięciu wynosi 5%.
See where to use Docol