Strenx Tube 900MH
Zaawansowane konstrukcyjne rury stalowe o wysokiej wytrzymałości

Rura Strenx® 900MH

Zaawansowane konstrukcyjne kształtowniki zamknięte o wysokiej wytrzymałości

Rura Strenx® 900MH to spawany, formowany na zimno konstrukcyjny kształtownik zamknięty wykonany z walcowanej na gorąco stali o wysokiej wytrzymałości o minimalnej granicy plastyczności 900 MPa.

Jej wysoka wytrzymałość wraz z naturalnie sztywną formą spawanego kształtownika zamkniętego umożliwia projektowanie mocniejszych i lżejszych konstrukcji.

Rura Strenx® 900MH spełnia lub przekracza wymagania normy EN 10219-3 (2020). Typowe zastosowania obejmują konstrukcje nośne w branży dźwigowej, przeładunkowej i transportowej.

Rura Strenx® 900MH dostępna jest z przekrojem okrągłym, kwadratowym i prostokątnym. Inne kształty i wymiary dostępne są na indywidualne zamówienie.

Maksymalna długość rur wynosi 12-18 m, w zależności od rozmiaru. Dłuższe lub cięte na wymiar rury dostępne są na indywidualne zamówienie.

Nie zaleca się cynkowania ogniowego kształtowników zamkniętych Strenx® Tube 900 MH.

Zakres wymiarów

Rura Strenx® 900MH dostępna jest z przekrojem okrągłym, kwadratowym i prostokątnym. 

Okrągłe 139.7- 244.5 mm 
Kwadratowe 100x100 - 200x20 mm 
Prostokątne 120x80 - 250x150 mm 
Grubość ścianki 4.0 - 6.0 mm
Długość fabryczna 6000 - 12 000/18 000 mm

Inne kształty i wymiary dostępne są na indywidualne zamówienie.

Dostępne normy

EN 10219-3

Wybierz kształt, by zobaczyć własności