HYBRIT - stal bez paliw kopalnych

W 2016 roku, SSAB, LKAB i Vattenfall połączyły siły, tworząc HYBRIT - projekt joint venture, który podejmuje próby zrewolucjonizowania produkcji stali. HYBRIT ma na celu zamianę węgla koksującego, tradycyjnie wykorzystywanego do produkcji stali z rudy żelaza, na wodór.

Efekt będzie wyjątkowy: pierwsza na świecie technologia produkcji stali niewykorzystująca paliw kopalnych, przy znikomym wpływie węgla na środowisko. Celem jest wprowadzenie rozwiązania do 2026 r. Sukces HYBRIT oznacza, że wspólnie możemy zredukować emisje CO2 w Szwecji o 10%, a w Finlandii o 7%.

Szwecja posiada unikalne warunki dla tego projektu, z dobrym dostępem do energii odnawialnej, najwyższej jakości rudą żelaza i innowacyjnym przemysłem stalowym. W 2018 r. zaczęto sprawdzać możliwość rozszerzenia projektu HYBRIT na Finlandię.

Niemniej jednak, HYBRIT nie jest już w fazie projektowej. SSAB podjęło kolejny krok - od studium wykonalności do pilotażowego zakładu. W czerwcu 2018 r. rozpoczęły się prace budowlane dla pilotażowego zakładu w Luleå, których zakończenie przewiduje się na rok 2021.

Już przed projektem SSAB rozpoczęło starania, by obniżyć emisje dwutlenku węgla w Szwecji o 25% do 2025 r., przekształcając wielki piec w Oxelösund, w Szwecji.