Usprawnione tłoczenie – W jaki sposób Docol, stal trzeciej generacji pomogła osiągnąć wysoką wydajność produkcji

Trwają już próby stali Docol trzeciej generacji, a jej właściwości wytrzymałości w połączeniu z plastycznością okazują się być przydatne w przemyśle motoryzacyjnym. Oto bliższe spojrzenie na jedno udane wdrożenie stali trzeciej generacji Docol, którego wynikiem jest niska ilość odpadów i usprawniona produkcja na linii do wytłaczania.

W 2018 r. dobrze znany producent branży motoryzacyjnej opracowywał dwie konkretne części ze stali OEM, które byłyby używane w kilku modelach. Ich projekt wykorzystywał wytłaczane zaczepy pionowe, które powinny być lekkie, czyli takie, jakie firma mogłaby uzyskać wykorzystując wytrzymalszy gatunek stali. Jednak w ten sposób powstaje prawdziwe wyzwanie.

Przypadek stali Docol trzeciej generacji

Ryzyko pęknięć i powstawania odpadów

Wysokie kołnierze z projektu w połączeniu z wysoko wytrzymałym materiałem zwiększałyby ryzyko powstawania pęknięć w produkcji, a firma chciała zapewnić możliwie najniższą ilość odpadów. Dlatego rozpoczęło się poszukiwanie materiału o wysokiej podatności na formowanie i powtarzalnych właściwościach, który mógłby zapewnić produktywność, spełniać wymogi względem parametrów technicznych, jak również utrafić w docelowy zakres kosztów. Mała ilość odpadów byłaby również zgodna z naciskiem, jaki kładą na zrównoważony rozwój, ponieważ mniej materiału oznacza zmniejszenie śladu środowiskowego.

Przejście na stal trzeciej generacji

Producent zwrócił się do zespołu SSAB po specjalistyczna poradę w zakresie formowania i problemów metalurgicznych z wykorzystaniem stali motoryzacyjnych. Opracowano szczegóły dla prasy AIDA o mocy znamionowej 10 000 wzgl. 12 500 kN, a oprzyrządowanie zostało wykonane z hartowanej stali K340 z zastosowaniem obróbki powierzchniowej PVD. Grubość aplikacji wynosiła 1,5 mm i 2,2 mm. Zadecydowano o przystąpieniu do próby z nową stalą Docol 600DH-GI, tak zwaną stalą trzeciej generacji.

Sukces produkcyjny

Szczegółowa nazwa wybranego gatunku stali to Docol CR330Y590T-DH-GI, zapewnia on wysoką wydajność dla części o rozciągniętych krawędziach, zapobiegając usterkom. W tym przypadku również spełnione zostały standardy OEM. Próba przebiegła bardzo sprawnie, a ilość odpadów okazała się być na poziomie niemal 0% ze względu na jednorodne właściwości pomiędzy kręgami, co zapewnia usprawnioną produkcję na linii do tłoczenia.

„Zespół ds. rozwoju produktu SSAB sięgnął granic własnych możliwości, jeśli chodzi o produkcję stali Docol 600DH-GI. Nowy gatunek stali posiada wyższe wykresy FLD w porównaniu ze zwykłą stalą DP i działa lepiej w płaskim stanie naprężenia. Dodatkowo charakterystyka rozszerzalności otworów jest lepsza dla gatunku DH”, twierdzi Matti Säily, menedżer produktu w zakresie produktów powlekanych metalicznie w SSAB. „Jesteśmy bardzo zadowoleni z wyników i to jest bardzo dobry przykład na to, jak możemy pomóc zapewnić bezproblemową produkcję z wykorzystaniem zaawansowanej stali o wysokiej wytrzymałości”.

Ścisła współpraca

Uzyskane wyniki w tym procesie próbnym są dobrym przykładem na to, jak ścisła współpraca i wsparcie na wczesnym etapie projektowania mogą zwiększać wydajność. To pokazuje, że klienci i dostawcy, którzy łączą siły i dzielą się specjalistyczną wiedzą mogą spełniać i przewyższyć wymagania, jakie stawia branża motoryzacyjna.