Co wartość użytkowa ma do zaawansowanej stali o wysokiej wytrzymałości?

Powszechnie znany termin finansowy „wartość użytkowa” jest istotną kwestią do rozważenia przy omawianiu inwestycji. Jednak może on być również użyty do wyjaśnienia korzyści stosowania różnych materiałów w produkcji - zwłaszcza w branży motoryzacyjnej, gdzie zaopatrzenie w materiały jest skomplikowaną operacją, na którą wpływa wiele istotnych czynników.

Branża obfitująca w standardy

Branża motoryzacyjna często posiada swoje własne standardy, które muszą zostać spełnione przez właściwości każdego gatunku zaawansowanej stali o wysokiej wytrzymałości. Samo to może być bardzo wymagające. Pozyskując materiał zgodny z tymi standardami, kupujący może być pewien, że wybrał odpowiedni materiał do zaplanowanych przez siebie warunków produkcji. Mechaniczne właściwości, które stanowią standard, dodatkowo zapewniają dobrą podstawę do porównywania cen, aby zapewnić opłacalność surowca.

Jednak poza ceną surowca, ostateczny koszt jednostkowego zastosowania w samochodzie zależy od produkcji. Przykładowo tempo produkcji zależy od wielu parametrów, w tym od czasu wykonania, wskaźnika defektów i okresów wyłączeń, by wspomnieć tylko kilka. Dla pełnego obrazu, trzeba jeszcze dodać czas na początkową konfigurację czy operacje końcowe, pobór energii i potencjalne odpady.

Stal motoryzacyjna Docol

Wszystkie te czynniki będą determinowały ostateczny koszt zastosowania w samochodzie i tym samym rentowność, zarówno dla podwykonawcy, jak i dla firmy motoryzacyjnej. Tutaj, wybór materiału może stanowić dużą różnicę, jeżeli cena za kg surowca przełoży się na koszt jednostkowy po wyprodukowaniu danej części.

Maksymalne wydłużanie czasu wykonania, minimalizowanie energii i ilości odpadów

Przykładowo, czas wykonania może zależeć od tego, czy metoda produkcji/maszyna charakteryzują się krótkim czy długim procesem rozruchu. To również prowadzi do powstawania większych/mniejszych partii, co moze wpływać na całkowity koszt.

Czas wykonania zależy również od czasu przestoju. Maszyny mogą stać bez ruchu ze względu na problemy z materiałem nie działającym tak, jak tego oczekiwano, np. przy zwiększonym ścieraniu się narzędzi lub konieczności zmiany ustawień.

Koszty energii zależą od metody produkcji, która z kolei zależy od doboru materiału. Wybierając materiał, który można przetwarzać przy mniejszym poborze energii, możesz poprawić rentowność - lub z naszego punktu widzenia, zwiększyć wartość użytkową materiału.

Odpady, zgodnie z nazwą, są kompletną stratą czasu i pieniędzy. Kiedy stosuje się materiał, który działa zgodnie z oczekiwaniami, przez długi czas i bez usterek, ilość odpadów maleje.

Biorąc pod uwagę kapitał sieciowy, ważny parametr rentowności, im więcej materiału, który powinien być w magazynie dla zabezpieczenia płynności produkcji, tym więcej kapitału zamrożonego w produkcji.

Całkowita produkcja elementów, które można przesłać na linię montażową nowych samochodów zależy od wszystkich czynników opisanych wyżej. Aby spełnić te warunki, wstępny wybór materiału, jak również dostawcy mogą czynić różnicę.

Definicja wartości użytkowej

W SSAB napotykamy te same wyzwania, jeśli chodzi o naszą produkcję stali. Przy naszej filozofii szczupłego zarządzania, zwracamy uwagę na wszystkie szczegóły, które mogą poprawić naszą wydajność dostaw. Jesteśmy zobowiązani do trwania przy naszych partnerach przez cały proces okołoprodukcyjny w celu zapewnienia najlepszego rezultatu, aż do finalnego montażu.

Mieliśmy wiele przypadków, w którym nasze doświadczenie i wiedza pomogły firmom motoryzacyjnym w dopracowaniu niewielkich szczegółów, tam gdzie chodzi o dobór odpowiedniego materiału, projekt czy produkcję - szczegóły, które mogą mieć wpływ na całkowity koszt produkcji. To właśnie nazywamy wartością użytkową dla naszych klientów i partnerów.

Powiązane dokumenty