Zaawansowane podwozia z Docol® AHSS

Oferta produktów Docol® z zaawansowanej stali walcowanej na gorąco o wysokiej wytrzymałości pozwala na produkcję nowych, innowacyjnych komponentów podwozi.

Materiał podwozia

Jeśli chodzi o komponenty podwozi, wiele z nich posiada właściwości projektowe w zakresie, w którym stal walcowana na gorąco może być bardziej odpowiednia niż stal walcowana na zimno. Jedną z najważniejszych przyczyn takiego stanu jest grubość stali. Stale walcowane na zimno są na ogół dostępne wyłącznie w zakresie grubości od 0,5 mm do 2,1 mm, podczas gdy produkty ze stali walcowanej na gorąco wykraczają poza te rozmiary i są dostępne w zakresie od 2,0 aż do 6,0 mm.

Oprócz szerokiego zakresu dostępnych grubości, Docol® - walcowana na gorąco stal o wysokiej wytrzymałości AHSS umożliwia radykalne zwiększenie wytrzymałości na rozciąganie w komponencie, przy jednoczesnej redukcji ilości materiału potrzebnego do jego produkcji. To może skutkować znaczną redukcją ciężaru, przy jednoczesnym osiągnięciu tej samej wydajności i niższych kosztów, dzięki możliwości zastosowania mniejszej ilości materiału.

Chassi made of Docol AHSS

Więcej niż redukcja masy

Jednak zalety wykorzystywania stali walcowanej na gorąco o wysokiej wytrzymałości do produkcji komponentów podwozi, takich jak belki skrętne, wahacze i ramy podwozia, idą jeszcze dalej. Wysoka wytrzymałość na rozciąganie i optymalna mikrostruktura zapewniają również doskonałe właściwości zmęczeniowe. Dostępne są poziomy wytrzymałości aż do 1200 MPa, a stal jest najbardziej opłacalnym lekkim materiałem. W sumie, problem złożoności i wysokiego poziomu integracji, jakich wymagają dzisiejsze podwozia, można rozwiązać stosując odpowiednią stal.

Oferta stali Docol® walcowanych na gorąco

Najnowocześniejsza linia chłodząca do stali walcowanej na gorąco w SSAB pozwala na uzyskiwanie o wiele większej ilości gatunków stali AHSS walcowanej na gorąco, o wysokiej powtarzalności. Wiele lat dostosowywania i ulepszania naszych procesów walcowania na gorąco doprowadziło do zyskania przez nas reputacji producenta stali o wysokiej jakości.

Wybór stali Docol® walcowanych na gorąco jest bogaty, przy wielu gatunkach aktualnie opracowywanych, włączając stale takie jak stal wielofazowa (CP), stal martenzytyczna (M), stal do hartowania w procesie tłoczenia (PHS), jak również gatunki o ulepszonej rozszerzalności otworów i nowe stale trzeciej generacji. Każda z nich zapewnia interesujące cechy do wykorzystania w podwoziach.

Podobne produkty

Stosowanie stali AHSS i UHSS w samochodach, lekkich pojazdach i dużych ciężarówkach