FAQ: odpowiedzi na ważne pytania

Nadchodzi stal bez paliw kopalnych! Celem SSAB jest wprowadzenie na rynek w 2026 roku pionierskiego gatunku stali bez paliw kopalnych, co stanowi rewolucję w branży dzięki wdrożeniu procesu produkcji stali, który nie generuje emisji dwutlenku węgla.

1. Jaki jest główny cel SSAB w rozwoju stali bez paliw kopalnych?

Branża stalowa jest aktualnie jednym z segmentów emitujących najwięcej CO2, generując 7% globalnych emisji. Mimo iż SSAB jest jednym z najbardziej efektywnych producentów stali, jeśli chodzi o ograniczanie emisji CO2, wiemy, że przed naszą branżą jeszcze daleka droga. Naszym celem jest bycie liderem branży stalowej w drodze do zdekarbonizowanej przyszłości.

2. Co to jest stal bez paliw kopalnych, tzw. fossil-free steel?

Oznacza to, że produkt lub usługa powstała bez użycia paliw kopalnych, czy też surowców kopalnych. Stal bez paliw kopalnych produkowana jest bez generowania emisji CO2 oraz przy użyciu źródeł energii bez paliw kopalnych.

mężczyzna patrzący przed siebie

3. Jakie są zalety i wady stali bez paliw kopalnych dla mnie jako klienta?

Główną zaletę stali bez paliw kopalnych stanowi to, że jest to materiał generujący zero emisji CO2 z paliw kopalnych. Produkcja stali bez wykorzystywania kopalin pozostawia paliwa kopalne pod ziemią; co oznacza, że Państwo oraz Państwa użytkownicy końcowi stajecie się częścią łańcucha wartości pozbawionego kopalin. Jedyną wadą tej stali jest z kolei to, że początkowe koszty produkcyjne są wyższe, przez co jest droższa w produkcji i ma wyższą cenę sprzedaży.

dyskutujący pracownicy

4. Skąd będę wiedzieć, czy stal SSAB jest w pełni pozbawiona paliw kopalnych?

SSAB inwestuje poważnie w stal bez paliw kopalnych i w ramach tego proces produkcji będzie udokumentowany w Deklaracji Środowiskowej Produktu. Deklaracje te są zatwierdzane przez stronę trzecią i zgodne z europejskimi i międzynarodowymi normami.

ruch z góry

5. Co to jest zielona stal?

Zielona stal nie ma formalnie przyjętej definicji. Określenie "zielona stal" to nieformalna nazwa stosowana, gdy produkt nie spełnia wstępnie zatwierdzonych czy ustalonych kryteriów.

6. Czy proces wydobycia rudy żelaza przebiega bez udziału paliw kopalnych?

Tak, całość rudy żelaza w stali bez paliw kopalnych w SSAB będzie pochodzić z górnictwa bez paliw kopalnych.

7. Dlaczego stal nie jest produkowana ze złomu stalowego?

Na wielu rynkach na całym świecie, wskaźnik recyklingu stali wynosi ponad 90%. Niemniej jednak rosnące wykorzystanie stali sprawia, że dostępny złom stalowy jest w stanie pokryć zaledwie 25% globalnego zapotrzebowania na stal. W skrócie, popyt na stal przekracza obecnie dostępną ilość złomu.

8. Jakie produkty i branże klientów mogą stosować stal bez paliw kopalnych?

Stal bez paliw kopalnych będzie miała takie same własności i jakość jak jej tradycyjnie produkowany odpowiednik, dlatego też będzie zachowywać się dokładnie tak samo we wszystkich zastosowaniach. Stal bez paliw kopalnych będzie odpowiadała obecnym normom stali i będzie dostępna do użytku tak jak stal dzisiaj.

9. Jaki będzie koszt stali bez paliw kopalnych?

Koszt produkcji stali bez paliw kopalnych jest wyższy od stali zwykłej, co oznacza wyższą cenę stali. Informacji o cenach udzielają przedstawiciele handlowi SSAB.

blachy stalowe

10. Dlaczego stal bez paliw kopalnych będzie miała wyższą cenę?

Stal bez paliw kopalnych to produkt premium o wyższej cenie od zwykłych produktów stalowych opartych na węglach kopalnych. Główny wpływ na koszt stali bez paliw kopalnych mają inwestycje w produkcję i infrastrukturę, w przejście od węgla do zielonej energii i wodoru, od gazu ziemnego do biogazu i od pelletów rudy żelaza do żelaza gąbczastego HYBRIT.

Pracownik SSAB za blachami stalowymi

11. Dlaczego powinienem kupować stal bez paliw kopalnych?

Inwestycja w stal bez paliw kopalnych wnosi dodatkową wartość do Twojej działalności poprzez eliminację śladu węglowego stali w łańcuchu wartości. Nasz przedstawiciel handlowy może udzielić dodatkowych informacji.

widok z okna pociągu

12. Czy SSAB będzie nadal oferować stal tradycyjną równocześnie ze stalą bez paliw kopalnych?

Tradycyjna stal będzie dostępna jednocześnie ze stalą bez paliw kopalnych w trakcie proponowanego okresu przejściowego. Okres przejściowy dla konkretnego produktu będzie wynikać z zapotrzebowania klientów.

czerpak

13 Jakie produkty i rozmiary będą dostępne ze stali bez paliw kopalnych?

Wprowadzanie na rynek produktów bez paliw kopalnych rozpocznie się w 2026 roku, a kolejność wdrażania produktów określona zostanie na podstawie oczekiwań naszych klientów. Ambicją SSAB jest posiadanie całego zakresu naszych gatunków stali w wersji bez paliw kopalnych. Nasi handlowcy będą w stanie doradzić i zaproponować rozwiązania odpowiadające Państwa potrzebom.

14 Czy stal bez paliw kopalnych ma lepsze własności od innych stali?

Jakość i własności stali bez paliw kopalnych będą takie same jak jakość i własności stali SSAB obecnie. Własności stali SSAB powstają w trakcie produkcji stali, walcowania i obróbki cieplnej, które pozostaną bez zmian. Jedyną różnicą w procesie będzie to, że stosowaną energią będzie elektryczność całkowicie wolna od paliw kopalnych oraz inne paliwa niekopalne.

ludzie
turbina wiatrowa

15. Jak wytwarzana jest stal bez paliw kopalnych?

Pierwszym krokiem w produkcji stali jest zamiana rudy żelaza w żelazo poprzez usunięcie tlenu. Tradycyjnie, proces ten odbywa się przy pomocy węgla i koksu w wielkim piecu hutnicznym. Tymczasem etap ten będzie realizowany przy użyciu wodoru w procesie HYBRIT. Do produkcji wodoru z wody w procesie elektrolizy wykorzystywana będzie elektryczność bez paliw kopalnych. Produktem ubocznym tego procesu jest woda, a nie CO2. Efektem końcowym procesu HYBRIT jest żelazo gąbczaste, które następnie topione jest w piecu elektrycznym. W całym procesie wykorzystywana będzie wyłącznie zielona energia i paliwo, a produktem końcowym będzie stal bez paliw kopalnych.

16. Czy wszystkie obecne huty SSAB będą produkować stal bez paliw kopalnych?

Tak. Taki jest nasz cel.

17. Kiedy będą miały miejsce pierwsze dostawy komercyjne?

Celem SSAB jest dostarczenie pierwszych produktów komercyjnych w 2026 roku.

18. Czy mogę kupić stal bez paliw kopalnych od innych producentów stali?

Jak dotąd, SSAB jest jedynym producentem stali, który zobowiązał się do inwestowania w produkcję bez udziału paliw kopalnych. Dzięki technologii HYBRIT oraz eliminacji śladu węglowego z procesu produkcji stali, SSAB pozostawi paliwa kopalne w ziemi.

pracownicy podający sobie ręce

19. Czy inne firmy z branży stalowej zaczną produkować stal bez paliw kopalnych?

Jako innowatorzy w tym zakresie jesteśmy pewni, że inni producenci stali zaczną za jakiś czas zastępować swoje procesy oparte na paliwach kopalnych technologią, która jest ich pozbawiona.

20. Gdzie mogę dowiedzieć się więcej o stali bez paliw kopalnych?

Jeśli nie udało się znaleźć informacji na stronie internetowej SSAB, prosimy o wypełnienie formularza kontaktowego i przesłanie go do nas. Można też skontaktować się z naszym przedstawicielem handlowym.

Więcej informacji o stali bez paliw kopalnych

most stalowy nad wodą

Budujemy zrównoważoną przyszłość ze stali bez paliw kopalnych

Coraz pilniejsze staje się wyzwanie zatrzymania i odwrócenia obecnego tempa zmian klimatycznych. Branża stalowa ma potencjał, by odegrać znaczącą rolę w redukcji emisji dwutlenku węgla zarówno na etapie produkcji, jak i wsparcia obecnego stopnia recyklingu.  

blachy stalowe

Pięć powodów, by wybrać stal bez paliw kopalnych

Dlaczego mam wybrać dla swojej działalności stal bez paliw kopalnych, której koszt jest wyższy od stali tradycyjnej i może to wpłynąć na zyski?  Jednym z powodów jest dodanie ekonomicznej i ekologicznej wartości do Twojego biznesu dzięki inwestycji w stal, która tworzy zero emisji w trakcie swojej produkcji. Twoja dzisiejsza inwestycja to zobowiązanie do poprawy środowiska jutra, dla wszystkich.