Osvědčený výkon

Duroxite® odolává opotřebení všude, kde slouží v široké škále průmyslových odvětví a aplikací.

Návarový plech Duroxite® v autodomíchávači

Duroxite® 100

Třecí opotřebení

Díl podléhající opotřebení: Lopatky bubnových mísičů z materiálu Duroxite® 101
Odvětví: Betonářství – Kanada
Využití: Bubnový mísič
Nahrazení 1" polyuretanových lopatek lopatkami z materiálu Duroxite® 101 6 na10 mm (¼" na 3/8")
Životnost: 5krát delší životnost

Duroxite® 200

Intenzivní třecí opotřebení

Díl podléhající opotřebení: Opláštění z materiálu Duroxite® 200
Odvětví: Uhelný terminál – Kanada
Využití: Uhelný žlab
Nahrazení konkurenčního návarového plechu 6 na 6 mm (¼’’ na ¼’’) z karbidu chromu (CCO) materiálem Duroxite® 200 6 na 6 mm (¼’’ na ¼’’)
Životnost: Prodloužení životnosti ze 6 na 30 měsíců

Duroxite® 300

Extrémní třecí opotřebení

Díl podléhající opotřebení: Obložení dopravníku materiálem Duroxite® 300
Odvětví: Slévárna oceli – Mexiko
Využití: Dopravník
Původní 38mm (1,5") vyložení dopravníku z odlitku Mn oceli s karbidem wolframu se opotřebovalo po třech měsících. Bylo nahrazeno 12 + 6mm (1/4'' na 1/2'') materiálem Duroxite® 300 navařeným na oceli Hardox® 600 tloušťky 20 mm (¾’’).
Po třech měsících tento obkládací plech vykazoval opotřebení pouze 0,254 mm (0,01").
Životnost: Životnost plechu Duroxite® 300 je přibližně 2 roky.

Duroxite® 400

Otěruvzdornost za vysokých teplot a při abrazi mezi kovy

Díl podléhající opotřebení: Třmenový čep z materiálu Duroxite® 400
Odvětví: Uhelný důl – USA
Využití: Vlečné korečky
Dříve používaný indukčně kalený čep 4340 byl nahrazen návarovým čepem z materiálu Duroxite® 400.
Životnost: Prodloužení životnosti z 800 na 3 500 hodin

Vrstva materiálu Duroxite® na vlečném korečku

Duroxite® 500

Vysoké rázové a třecí opotřebení

Díl podléhající opotřebení: Obkládací plechy z materiálu Duroxite® 500
Odvětví: Měděný důl – Čína
Využití: Pásový stroj
Materiál Duroxite® 500 6 mm na 41 mm (¼" na 1-5/8") nahradil obkládací plech ZG M13 (50mm)
Životnost: Prodloužení životnosti z 15 na 45 dnů

PŘEHLED NÁVAROVÝCH MATERIÁLŮ

Zvolte správný návarový produkt k vylepšení výkonu a produktivity vašeho zařízení a součástí.