Duroxite® 300

Stáhnout datový list

Zvolte jazyk

Get datasheet by email
Zavřít

Get datasheet by email

Na této stránce

Obecný popis produktu

Duroxite® 300 je návarová slitina na bázi železa, vrstvená na podkladový plech z nízkouhlíkové oceli. Materiál je navržen pro náročné aplikace kluzného opotřebení v suchých i mokrých (kaly) abrazivních podmínkách. Podává dobrý výkon i při teplotách okolního prostředí do 600 °C. Výrobek je k dispozici v jednovrstvém a dvouvrstvém provedení.

Duroxite® 300 tvoří antiabrazivní materiály speciálního složení využívající jednotné chemické složení sklotvorné taveniny umožňující dosáhnout vysokého podchlazení. Návarová vrstva obsahuje jedinečný vysoký objem jemnozrnné fáze komplexních borokarbidů s vysokým podílem wolframu, niobu a molybdenu s minimální velikostí zrn až 500 nm. Borokarbidy jsou zcela zality v tvárné matrici, což brání předčasné delaminaci, nukleaci prasklin a můstkování. Výsledkem je výrobek s výrazně vylepšenou životností, jenž zachovává vysokou houževnatost v aplikacích vystavených intenzivnímu kluznému opotřebení. Duroxite® 300 je vynikající alternativou k návarům z karbidu wolframu.

Hlavní výhody

 • Mimořádná odolnost proti opotřebení a vysoká houževnatost v suchém i mokrém abrazivním prostředí.
 • Cenově výhodná alternativa ke karbidu wolframu s ekvivalentní životností a lepší odolností vůči nárazům.
 • Tloušťka návaru nemusí být v porovnání s tradičními návarovými vrstvami tak silná, což se odrazí v nižší hmotnosti produktu a současném prodloužení životnosti.
 • Pohltí o 25 % více nárazové energie než tradiční návarové vrstvy na bázi chromu (ověřeno průběžnou laboratorní zkouškou s vysokou intenzitou nárazů.
 • Vykazuje jednotnou tvrdost 67 až 70 HRC v celé tloušťce u jednovrstvých a vícevrstvých návarů. Zachovává vysokou tvrdost přibližně 60 HRC i po vystavení vysokým teplotám do 600 °C.
 • Zachovává konzistentní odolnost vůči opotřebení od povrchu až do 75 % hloubky návarové vrstvy.

Typické aplikace

Návary Duroxite® 300 se uplatní v těžebním průmyslu, cementárenství, ve zpracování ropných písků, při výrobě oceli, v energetice, zemědělství, ropném průmyslu, plynárenství a stavebnictví. Některé typické aplikace uvádíme níže:

Skrýt/zobrazit určité sloupce Upravit
Vybrat sloupce k zobrazení
  Těžba Drticí válce, obložení skipů, kalová potrubí, kalová čerpadla, dopravníkové řetězy, obložení rypadlových lžic
  Cementárenství Lopatky ventilátorů, vychylovací lopatky, drtičky
  Ropné písky Kotelní zásobníky, podávací žlaby, kalová potrubí, kalová čerpadla
  Ocel Rudní sýpy
  Energetika Šnekové vrtáky, otěruvzdorné obkládací plechy, obložení zařízení na manipulaci s popelem
  Zemědělství Drticí kladiva na obilí, cukrovarské nože, sklízeče řádkových plodin
  Ropa a plyn Čerpadla frakovacích směsí
  Stavebnictví Patky sněhových pluhů, demoliční stroje
  Porovnat parametry

  Zvolte jeden parametr k porovnání

  Porovnání

   Těžba
   Drticí válce, obložení skipů, kalová potrubí, kalová čerpadla, dopravníkové řetězy, obložení rypadlových lžic
   Cementárenství
   Lopatky ventilátorů, vychylovací lopatky, drtičky
   Ropné písky
   Kotelní zásobníky, podávací žlaby, kalová potrubí, kalová čerpadla
   Ocel
   Rudní sýpy
   Energetika
   Šnekové vrtáky, otěruvzdorné obkládací plechy, obložení zařízení na manipulaci s popelem
   Zemědělství
   Drticí kladiva na obilí, cukrovarské nože, sklízeče řádkových plodin
   Ropa a plyn
   Čerpadla frakovacích směsí
   Stavebnictví
   Patky sněhových pluhů, demoliční stroje

   Další informace o aplikacích naleznete v brožuře k výrobku Duroxite®.

   Standardní rozměry

   Skrýt/zobrazit určité sloupce Upravit
   Vybrat sloupce k zobrazení
    Standardní tloušťky návaru
    Jednovrstvý
    Dvojvrstvý
    Metrická jednotka Metrická jednotka
    3 mm on 6 mm 6 mm on 6 mm
    6 mm on 8 mm
    6 mm on 10 mm
    6 mm on 12 mm
    Porovnat parametry

    Zvolte jeden parametr k porovnání

    Porovnání

     Standardní tloušťky návaru

     Jednovrstvý

     Metrická jednotka
     3 mm on 6 mm
     Standardní tloušťky návaru

     Dvojvrstvý

     Metrická jednotka
     6 mm on 6 mm
     Standardní tloušťky návaru

     Jednovrstvý

     Metrická jednotka
     Standardní tloušťky návaru

     Dvojvrstvý

     Metrická jednotka
     6 mm on 8 mm
     Standardní tloušťky návaru

     Jednovrstvý

     Metrická jednotka
     Standardní tloušťky návaru

     Dvojvrstvý

     Metrická jednotka
     6 mm on 10 mm
     Standardní tloušťky návaru

     Jednovrstvý

     Metrická jednotka
     Standardní tloušťky návaru

     Dvojvrstvý

     Metrická jednotka
     6 mm on 12 mm

     Na požádání lze vyrobit i jiné velikosti a tloušťky plechů.

     Standardní velikosti desek

     Skrýt/zobrazit určité sloupce Upravit
     Vybrat sloupce k zobrazení
      Metrická jednotka Imperiální jednotky
      1.2 m x 2.4 m 4' x 8'
      1.5 m x 3.0 m 5' x 10'
      1.8 m x 3.0 m 6' x 10'
      Porovnat parametry

      Zvolte jeden parametr k porovnání

      Porovnání

       Metrická jednotka
       1.2 m x 2.4 m
       Imperiální jednotky
       4' x 8'
       Metrická jednotka
       1.5 m x 3.0 m
       Imperiální jednotky
       5' x 10'
       Metrická jednotka
       1.8 m x 3.0 m
       Imperiální jednotky
       6' x 10'

       Na požádání lze vyrobit i jiné velikosti a tloušťky plechů.

       Mechanické vlastnosti

       Skrýt/zobrazit určité sloupce Upravit
       Vybrat sloupce k zobrazení
        Vlastnosti opotřebení
        ASTM G65 – postup A vyhodnocení úbytku hmotnosti 2)
        Počet vrstev návaru Typická tvrdost povrchu1)

        (HRC)
        Typická tvrdost povrchu1)

        (HV)
        Povrch
        (g max)
        75 % hloubky návaru 3)
        (g max)
        Jednovrstvý 67 - 70 925 - 1075 0.10 0.10
        Dvojvrstvý 67 - 70 925 - 1075 0.10 0.10
        Porovnat parametry

        Zvolte jeden parametr k porovnání

        Porovnání

         1) Tvrdost povrchu se měří na obrobené rovné ploše těsně pod povrchem návaru.

         2) ASTM G65 – postup A vyhodnocení úbytku hmotnosti otěrem je standardní test měření abrazivzdornosti v zařízení se suchým pískem a pryžovým kotoučem. ASTM G65 – postup A je nejnáročnější zkušební metodou.

         3) ASTM G65 – postup A vyhodnocení úbytku hmotnosti,zkouška opotřebení se provádí v hloubce 75 % návarových materiálů k zajištění konzistentní kvality odolnosti vůči opotřebení od svrchní plochy do 75 % hloubky návaru.

         Mikrostruktura

         Návarový materiál Duroxite® 300 obsahuje jemnozrnnou fázi komplexních borokarbidů s velikostí zrn až 500 nm v houževnaté matrici. Typický objemový podíl borokarbidů je zachován v rozmezí 60 až 70 %, čímž vzniká jednotná tvrdá matrice. Analýza SEM (Scanning Electron Microscopy) / EDS (Energy Dispersive Spectrometry) provedená u návarové vrstvy Duroxite® 300 potvrzuje, že zušlechtěné borokarbidy jsou borokarbidy bohaté na wolfram, niob a molybden, rozptýlené v matrici železa. Jemnozrnné borokarbidy jsou přibližně 200krát menší než tradiční karbidy chromu.

         Tolerance

         Tloušťka

         Tolerance celkové tloušťky a tloušťky návarové vrstvy lze zaručit do ±10 % stanovené tloušťky.

         Rovinnost

         Tolerance rovinnosti plechu může být zaručena v rozmezí ±3 mm od délky materiálu 1,5 m pro rozměry plechu menší či rovny 1,5 m × 3,0 m. U plechů překračujících šířku 1,5 m a délku 3,0 m lze zaručit toleranci rovinnosti v rozsahu ±25 mm.

         Skrýt/zobrazit určité sloupce Upravit
         Vybrat sloupce k zobrazení
          Standardní tloušťky návaru
          Tolerance rovinnosti u plechů délky nad 1.5 m,
          Metrická jednotka
          Metrická jednotka 1.5 m x 3.0 m
          5 mm on 8 mm 12 mm
          6 mm on 6 mm 12 mm
          10 mm on 10 mm 6 mm
          Porovnat parametry

          Zvolte jeden parametr k porovnání

          Porovnání

           Standardní tloušťky návaru

           Metrická jednotka
           5 mm on 8 mm
           Tolerance rovinnosti u plechů délky nad 1.5 m,
           Metrická jednotka

           1.5 m x 3.0 m
           12 mm
           Standardní tloušťky návaru

           Metrická jednotka
           6 mm on 6 mm
           Tolerance rovinnosti u plechů délky nad 1.5 m,
           Metrická jednotka

           1.5 m x 3.0 m
           12 mm
           Standardní tloušťky návaru

           Metrická jednotka
           10 mm on 10 mm
           Tolerance rovinnosti u plechů délky nad 1.5 m,
           Metrická jednotka

           1.5 m x 3.0 m
           6 mm

           S žádostí o informace k nestandardním velikostem a zárukám rovinnosti se obraťte na místního obchodního zástupce nebo na centrum Hardox Wearparts.

           Dodací podmínky

           Materiál Duroxite® 300 se dodává ve stavu po navaření.

           Zpracování a ostatní doporučení

           Svařování, dělení, tváření a obrábění

           Doporučení naleznete v brožuře k výrobku Duroxite® nebo se obraťte na místního zástupce technické podpory.

           Bezpečnostní opatření

           Při svařování či řezání produktů Duroxite® vznikají zplodiny obsahující škodlivé výpary a plyny s velmi komplexním chemickým složením a obtížnou klasifikovatelností. Hlavní toxickou složkou vznikajících zplodin a plynů je šestimocný chrom. Obsluze proto doporučujeme používat vhodné odsávací a ventilační zařízení, hořáky s odsáváním zplodin, vhodný ochranný oděv a ochranu dýchacích cest.