Banner Duroxite
Banner Duroxite

Prvotřídní návary z karbidu chromu skvěle vzdorují opotřebení

Kdy jsou návarové produkty tou nejlepší volbou?

Existuje řada abrazivních podmínek, v nichž jsou návarové plechy z technického i nákladového hlediska nejvhodnějším materiálem. Níže uvádíme několik příkladů:

• Třecí a mírné rázové opotřebení tvrdými minerály menší zrnitosti, jako je štěrk, kal a písek s obsahem křemene.
• Kluzné opotřebení většími kusy horniny nebo nárazy křehké a snadno lámavé horniny (například pískovec, vápenec a uhlí).
• Kluzné opotřebení ve vlhkém prostředí, například manipulací s kalem či bagrováním
• Při zpracování materiálů tvořených jemnými částicemi způsobujícími erozi.

Přestože 95 % abrazivní horniny tvoří měkké minerály, zbývajících 5 % mohou být velmi tvrdé materiály s až 90% podílem na opotřebení. Návarové plechy se pak ukazují být tím nejlepším řešením.

Jaké jsou rozdíly mezi karbidy?

Návary karbidu chromu obsahují pouze karbidy s vysokým podílem chromu. Návary mohou být také z komplexního typu karbidu. U těchto produktů se do karbidu chromu přidávají další legující prvky jako jsou Nb, Mo, V a W.

Komplexní karbidy jsou obvykle upřednostňovanou volbou v podmínkách s opotřebení s vysokou teplotou, neboť si uchovají plnou odolnost vůči opotřebení i při teplotách až 600 °C. Vzhledem k tomu, že komplexní karbidy obvykle nabídnou v porovnání s chromovými karbidy 3–5krát delší životnost, jsou vhodné i v případech, kdy je tloušťka návarů omezena.

Vysoce výkonné návarové vrstvy vystavené působení intenzivnějších rázových sil mohou využívat slitiny obsahující jemnozrnné borokarbidy. Borokarbidy mohou mít až 500 nm, což je přibližně 200krát jemnější struktura než u tradičních karbidů chromu nebo komplexních karbidů.

V literatuře a u různých výrobců bývají produkty návarových vrstev nazývány také jako karbidové vrstvy, chromová návarová ocel, chromové překryvné vrstvy nebo tvrdonávarové plechy.

Mikroskopový snímek karbidů chromu
Chromové či komplexní karbidy jsou rozptýleny v ocelové matrici.
Mikroskopový snímek borokarbidů
Díky jemnozrnným borokarbidům je návarový materiál odolnější vůči teplu a nárazům.

Způsob výroby návarových produktů

Návarová vrstva je navařena na ocelovou základovou desku. Základovou deskou návarů Duroxite® bývá nízkouhlíková ocel nebo otěruvzdorný plech Hardox® (pro zvýšenou pevnost a odolnost). Duroxite® 101 a Duroxite® 201 využívají jako základovou desku materiál Hardox®.

Rovnoměrně rozložený vzor trhlin

Po vychladnutí svarů vznikne vzor jemných trhlinek kolmých vůči směru svařování. Trhliny jsou zamýšlené a nemají vliv na odolnost návaru vůči opotřebení. Umožňují formování plechů do zakřivených tvarů, s návarovou vrstvou obvykle z vnitřní strany, ačkoli může být zvenku. Návarové plechy nesmí být ohýbány rovnoběžně se svarovými housenkami.

Chromové či komplexní karbidy lze vytvářet svařovacími dráty se speciálním složením nebo obalenými elektrodami. Tyto metody se běžně používají při opravách a údržbě nebo při výrobě dílů podléhajících opotřebení, jako jsou recyklační kladiva a zuby rypadlových lžic.

Schematická ilustrace znázorňující průřez návarových housenek na plechu

Základová deska se pokryje návarovými housenkami tvrdého materiálu ukládaného v jedné, dvou či někdy dokonce ve třech vrstvách.

Snímek návarové vrstvy karbidu znázorňující svarové housenky

Návarové housenky s kolmým rozloženým vzorem trhlin.

Nabídka dílů podléhajících opotřebení z oceli s karbidovou návarovou vrstvou

Návarová vrstva na dílech podléhajících opotřebení vytvořená ručním navařováním na základovou ocel svařovacím drátem nebo obalenými elektrodami.

SSAB premium overlay products

Společnost SSAB v průběhu let prokázala své vedoucí postavení na trhu v oblasti řešení opotřebení. Jedná se o výsledek našeho širokého sortimentu výrobků z otěruvzdorných kalených ocelí, návarových plechů a rozsáhlého výzkumu v oblasti metalurgie a otěruvzdorných technologií.

Duroxite® je naším názvem pro celou řadu návarových produktů. Duroxite® zahrnuje návarové plechy s chromovými karbidy Duroxite® 100 a Duroxite® 101, návarové desky z komplexního karbidu Duroxite® 200 či Duroxite® 201 a materiál Duroxite® 300 a Duroxite® 500 s jemnozrnnými borokarbidy.

Součástí dodávky jsou také trubky a tyče Duroxite®, svařovací dráty a obalené elektrody Duroxite® pro výrobu a údržbu dílů podléhajících opotřebení v dílnách nebo v místě instalace.