Bezfosilní svoboda je za dveřmi!

Společnost SSAB přináší revoluci ve výrobě oceli představením dvou jedinečných ocelí s prakticky nulovými emisemi uhlíku z fosilních zdrojů, jež dláždí cestu k ekologičtější budoucnosti.

Ocel SSAB Zero

Nová generace recyklované oceli

Přebíráme odpovědnost i za ocel, kterou jsme původně nevyrobili. Kromě vývoje první bezfosilní oceli na světě nabízí společnost SSAB také ocel na bázi recyklovaných materiálů, vyrobenou bez emisí uhlíku z fosilních zdrojů. S ocelí SSAB Zero™ uskutečňujeme další krok k ekologičtější budoucnosti.

Bezfosilní ocel SSAB

Budoucnost je bezfosilní

Ocel SSAB Fossil-free™ se vyrábí technologií HYBRIT® s přímou redukcí železné rudy bezfosilním vodíkem, kdy se namísto CO2 uvolňuje voda.  

Časová osa bezfosilní výroby

Společnost SSAB již nyní patří mezi světově nejefektivnější firmy v oblasti emisí uhlíku. V současné době připravujeme převratné změny ve výrobě oceli na bázi železné rudy a jako první na světě chceme v roce 2026 na trh dodat bezfosilní ocel. Společnost SSAB chce zákazníkům nabídnout konkurenční výhodu zcela bezfosilního hodnotového řetězce. Přibližně do roku 2030 budou všechny naše výrobní závody připraveny dodávat bezfosilní ocel.

Časová osa cesty společnosti SSAB za bezfosilní ocelí

Více informací o oceli SSAB Fossil-free™

Ocel SSAB Fossil-free™ se vyrábí revoluční technologií HYBRIT® jež v procesu redukce železné rudy nahrazuje uhlí vodíkem. Výsledkem je absence emisí uhlíku z fosilních zdrojů. Zjistěte si více informací o vývoji této převratné technologie, její funkci, o výhodách oceli SSAB Fossil-free a proč se jedná o udržitelnou ocel.


Jak se vyrábí bezfosilní ocel?

Ocel se tisíce let vyráběla využitím uhlí, jímž se z železné rudy odstraňoval kyslík. Při tomto procesu se však uvolňuje obrovské množství CO2. Nyní se však společnost SSAB chystá do výroby vnést převratné změny pomocí technologie HYBRIT®, jež při redukci rudy nepoužívá uhlí, ale vodík, a namísto CO2 vypouští vodu.

Orientujte se ve světě zelené oceli

  • Proces nevyužívá fosilní paliva a neprodukuje emise CO2. Při tradiční výrobě oceli jsou hlavními zdroji emisí CO2 uhlí a koks využívané k odstranění kyslíku z železné rudy. Nahrazením tohoto procesu přímou redukcí použitím vodíku se uhlí z rovnice zcela odstraní.

  • Jediným vedlejším produktem je voda – a i to je diskutabilní. Nahradíme-li v roli redukčního činidla uhlí vodíkem, stane se jediným vedlejším produktem namísto oxidu uhličitého voda. Avšak ani v tomto případě se nejedná o vedlejší produkt v pravém slova smyslu, neboť voda poslouží k výrobě dalšího vodíku, čímž vzniká uzavřený cyklus.

  • Dláždíme cestu k úplné eliminaci CO2. Získáme-li tzv. zelený vodík k procesu redukce bez použití elektřiny vyrobené z fosilních zdrojů, eliminujeme z produkce prakticky veškeré emise CO2 a můžeme tak skutečně hovořit o bezfosilní oceli. Ocel SSAB Fossil-free™ je tedy skutečným ekologickým řešením.

Redukce uhlím
Redukce vodíkem

Stáhněte si průvodce a získejte více informací o zelené oceli

pdf 250 Kb
Emissions reductions in the steel industry - A guideline on green steel
Rozbalit vše

Jaký je hlavní cíl společnosti SSAB v oblasti vývoje oceli bez uhlíkových emisí?

Ocelářský průmysl je v současné době jedním z největších producentů emisí uhlíku – na jejich celosvětovém objemu se podílí 7 %. Přestože společnost SSAB již patří mezi světově nejefektivnější výrobce oceli, víme, že odvětví má před sebou ještě dlouhou cestu. Naším cílem je přivést ocelářský průmysl k dekarbonizované budoucnosti.

Zjistěte, co pro vás znamená budoucnost bez fosilních zdrojů (v angličtině)

Proč nakupovat ocel vyrobenou bez emisí uhlíku?

Investice do oceli získané bez emisí uhlíku zvýší hodnotu vašeho podnikání eliminací uhlíkové stopy v ocelářské fázi hodnotového řetězce. Kromě reakce na poptávku koncových zákazníků se zákazníci společnosti SSAB stávají určitým předvojem, jež může zaujmout vedoucí pozici ve svých průmyslových odvětvích a nabízet výrobky špičkové kvality s velmi nízkou uhlíkovou stopou.

Šest důvodů

Jaký je rozdíl mezi ocelemi SSAB Zero™, SSAB Fossil-free™ a standardní ocelí?

Ocel SSAB Zero™ i SSAB Fossil-free™ jsou oceli vyrobené bez emisí uhlíku. Základní surovinou materiálu SSAB Zero je ocelový šrot. Ocel SSAB Fossil-free se vyrábí ze železné rudy získané bez použití fosilních paliv – technologií HYBRIT®. Nezávisle na původní surovině bude mít společnost SSAB podle našich informací v nabídce ocel s nejnižšími emisemi. Oceli SSAB Zero™ i SSAB Fossil-free™ budou mít náležitou kvalitu a vlastnosti.

Co je zelená ocel?

Zelená ocel nemá oficiálně uznávanou definici. Pojem „zelená ocel“ je neoficiální označení používající se v případech, kdy výrobek nesplňuje předem schválená nebo definovaná kritéria. SSAB Zero™ a SSAB Fossil-free™ jsou bezemisní oceli se specifickými zárukami: využívá se pouze elektřina vyrobená bez fosilních zdrojů a bioplynu, bez kompenzací emisí uhlíku a bez rozdělení produktů podle hmotnostní bilance.

Zjistěte, jak se liší bezfosilní ocel od zelené oceli

Kde získat více informací o udržitelné oceli SSAB?

Nedaří-li se vám najít požadované informace na tomto místě, kontaktujte nás zde. Nebo se obraťte přímo na svého obchodního zástupce SSAB.

Časté dotazy: Ocel SSAB Fossil-free™

otázka
voda

Jak snížit emise skleníkových plynů – šest hlavních důvodů, proč by vaše firma měla přejít na bezfosilní ocel

Bezfosilní ocel má stejné vlastnosti jako tradiční ocel. Má stejnou pevnost, avšak při její výrobě nevznikají prakticky žádné emise CO2. Jako uživatelé žádný rozdíl nezaznamenáte, planeta však ano. Představujeme šest důvodů, proč nastoupit cestu k bezfosilní budoucnosti.

1. Váš podnik se stane průkopníkem v oblasti omezování emisí skleníkových plynů využíváním bezfosilní oceli

Má-li se globální oteplování zastavit, bude nezbytné eliminovat emise CO2. Zhotovováním výrobků z bezfosilní oceli přispějete k proměně celého odvětví, neboť ocelářský průmysl se na vzniku světových emisí CO2 aktuálně podílí sedmi procenty.

2. Bezfosilní ocel je vhodná pro všechny vaše současné aplikace vyžadující ocel

Výkon vašich budoucích výrobků z bezfosilní oceli je zaručen. Kvalita bezfosilní oceli je nezpochybnitelná. Bude mít stejně vysokou jakost jako současný sortiment výrobků SSAB – avšak bez negativních dopadů na životní prostředí.

3. Uspokojíte zvýšenou poptávku po ekologických řešeních.

V celém hodnotovém řetězci roste poptávka po investicích do technologií a řešení, díky nimž budou výrobky, služby a procesy maximálně šetrné vůči životnímu prostředí. Spotřebitelé z celého světa také stále více upřednostňují udržitelné výrobky. Nabídkou bezfosilních produktů koncovým zákazníkům můžete přispět k lepší budoucnosti.

4. Staňte se předvojem přechodu na zelenou ekonomiku

Legislativa a předpisy rostoucí měrou nutí průmyslová odvětví vyvíjet infrastrukturu a procesy, jež splňují specifické environmentální podmínky. Volbou bezfosilní oceli můžete se svou společností stanout v čele trendu a přispět k pozitivním změnám.

5. Bezfosilní hodnotový řetězec pro vaši společnost

Povědomí o udržitelných hodnotových řetězcích a poptávka po nich určují a posouvají vývoj průmyslu. Bezfosilní ocel bude klíčovou součástí splnění cílů nulových vstupních i následných emisí ve vašem podnikání. Společnost SSAB vytvořila platformu pro nulové emise, aby vás jako zákazníky podpořila při radikálním omezování emisí skleníkových plynů a podpořila vaše budování hodnotového řetězce zcela bez fosilních zdrojů – až ke koncovým zákazníkům.

6. Jste v dobré společnosti!

Společnost SSAB jako první na světě přichází s řešením bezfosilní oceli. Spojili jsme své síly s několika velkými společnostmi, jako jsou Volvo Group, Alfa-Laval, Mercedes-Benz a Cargotec, abychom vytvořili společné projekty využívající nové řešení založené na bezfosilní oceli. Můžete se k nám připojit. Spolu s partnery vytváříme jedinečnou komunitu, jež zajistí potřebné poznatky, podporu a umožní vám brzké zavedení bezfosilní oceli do vlastní výroby.

partnerství

Seznamte se s našimi partnery – objevte budoucí využití bezfosilní oceli

Přečtěte si o partnerstvích a budoucích aplikacích, jež naši společníci hodlají realizovat s využitím bezfosilní oceli. Společně snižujeme emise CO2 a razíme cestu udržitelné budoucnosti.

nákladní automobil Volvo

Budoucnost je zde – první vozidlo na světě vyrobené z bezfosilní oceli

Společnost Volvo Group poprvé na světě představila vozidlo vyrobené z bezfosilní oceli SSAB. Přepravní technika pro použití v těžbě a dobývání představuje první etapu cesty k dekarbonizované budoucnosti.

Kontaktujte nás a připojte se k bezfosilní budoucnosti

Zjistěte, jak může bezfosilní ocel SSAB vaše podnikání přivést ke zvýšení udržitelnosti. Vyplňte níže uvedený kontaktní formulář a budeme vás kontaktovat s dalšími informacemi.