Potřebujete bojovat proti otěru a opotřebení v náročných aplikacích? Spolehněte se na odbornost společnosti SSAB s téměř 50letými zkušenostmi v oblasti výroby otěruvzdorných ocelí. Vyberte si v jednom z nejbohatších sortimentů jakostí, tlouštěk a šířek na světě, zkraťte dobu dílenského zpracování, prodlužte výkon i životnost zařízení a zvyšte produktivitu.

Co je vlastně otěruvzdorná ocel?

Otěruvzdorná či AR ocel se používá zejména tam, kde otěr a opotřebení způsobují poruchy – nikoli v konstrukcích budov či mostů. Mezi typické příklady použití patří rypadlové lžíce a další přídavná zařízení pro těžkou techniku, sklápěcí a přívěsové nástavby, autodomíchávače, popelářské vozy, otěruvzdorné vložky a díly podléhající opotřebení, jako jsou například břity.

Plechy z AR oceli se vyrábějí z ocelových bram obsahujících různé legující prvky. Klíčovou roli přitom sehrává uhlík, jenž zajišťuje abrazivzdornost otěruvzdorného plechu zvýšením tvrdosti. Při zvyšování obsahu uhlíku roste tvrdost, avšak klesá houževnatost, což zvyšuje náchylnost materiálu k praskání. 

Z tohoto důvodu jsou velmi důležité kvalitní procesy výroby oceli. Je potřebná správná receptura, jež vyváží legování, tepelné zpracování a chemické složení k získání požadovaných vlastností. Společnost SSAB je přesvědčena, že svoji recepturu k získání maximální houževnatosti a pevnosti zdokonalila natolik, že k dosažení vynikajících výsledků při svařování a řezání materiály většinou nevyžadují předehřev.

Dva muži před těžebními stroji s přídavnými zařízeními z vysokopevnostní AR oceli Hardox®.

Prokalená ocel: Pevná a houževnatá až k samému jádru

Naši otěruvzdornou ocel vyrábíme postupem kalení a popouštění. Při tomto procesu se mění struktura zrn ke zvýšení houževnatosti, zlepšení tvařitelnosti a omezení křehkosti oceli. Výsledkem je prokalení oceli. 

Prémiové plechy z AR oceli Hardox® od společnosti SSAB jsou prokalené a poskytují lepší výkon než nízkouhlíkové oceli, které jsou kalené pouze povrchově. Prokalená ocel prochází tepelným zpracováním, při němž je materiál vystaven vysokoteplotnímu ohřevu a následnému řízenému ochlazení. Tím dojde ke zvýšení tvrdosti nejen ve vnější vrstvě, ale i v hloubce oceli. 

Ocel Hardox® odolná proti otěru nabízí jedinečnou kombinaci tvrdosti a houževnatosti a díky svým vlastnostem je využitelná jako konstrukční otěruvzdorný plech. Výrobcům umožní ohýbání, obrábění, vrtání či svařování a v mnoha případech nebude zapotřebí žádný předehřev. Konzistentní a garantované vlastnosti oceli zajistí větší předvídatelnost a produktivitu při zpracování.

Který bojovník proti otěru bude pro vás ten pravý?

Otěruvzdorná ocel vydrží až 4krát déle než nízkouhlíková ocel. Mezi oblíbené jakosti AR oceli Hardox® patří AR400, AR450, AR500, AR550, AR600 a Hardox® 500 Tuf, naše nejnovější jakost s tvrdostí 475–505 HBW, jež kombinuje nejlepší vlastnosti materiálů AR450 a AR500, čímž dosahuje vysoké tvrdosti, pevnosti a otěruvzdornosti, zejména ve vysoce náročných aplikacích. 

Která jakost a typ oceli jsou pro vás a váš projekt nejlepší? Potřebujete ocelové plechy, trubky nebo tyče? Naši odborníci vám pomohou najít optimální řešení pro vaši aplikaci se správnou rovnováhou mezi tvrdostí, pevností a tvařitelností, aby váš finální výrobek i vaše podnikání získaly dlouhodobý užitek.

Průmyslová odvětví a využití otěruvzdorné oceli SSAB

  • Stroje a přídavná zařízení pro zemní práce
  • Stavebnictví, demolice a recyklace
  • Manipulace s materiály, drcení a přeprava
  • Těžba, dobývání a zpracování
  • Cementárny a další průmyslové podniky
  • Zemědělská a lesnická technika
  • Nákladní automobily, přívěsy a další vozidla

Další otěruvzdorné oceli SSAB

Kromě pevných a houževnatých otěruvzdorných plechů Hardox® nabízíme další AR oceli ke zvládání otěru. Návarové produkty Duroxite® prodlouží bezproblémové fungování vašeho vybavení o týdny, měsíce či dokonce roky. Dodávají se ve formě plechů, trubek, čepů nebo drátů. Výrobky stačí přivařit nebo přišroubovat – nepotřebujete žádné zvláštní vybavení ani dodatečné dílenské zpracování. 
Ocel SSAB Boron nabídne zlepšenou prokalitelnost. Omezíte či eliminujete popouštění, využijete vlastní stávající proces kalení se spolehlivými a trvale vysoce předvídatelnými výsledky. Kalit můžete do oleje, polymerních roztoků nebo obyčejné vody. Trubkykruhové tyče vám pomohou začít využívat všestrannou AR ocel se stejnými zaručenými vlastnostmi, jako mají naše otěruvzdorné plechy.
 

Návarové produkty Duroxite®