Produktová stránka věnovaná výjimečně tvrdému otěruvzdornému plechu Hardox® 600.
Produktová stránka věnovaná výjimečně tvrdému otěruvzdornému plechu Hardox® 600.

Hardox® 600

Hardox® 600 se jmenovitou tvrdostí 600 HBW je mimořádně tvrdá otěruvzdorná ocel, kterou lze dělit a svařovat. Slouží k použití ve vysoce výkonných otěruvzdorných součástech v náročném prostředí vystavenému intenzívnímu opotřebení.

Získejte technické poradenství

Stáhnout datový list

Zvolte jazyk

Get datasheet by email
Zavřít

Get datasheet by email

Na této stránce

Hardox ® 600 pro vynikající odolnost proti opotřebení

S materiálem Hardox® 600 nemusíte obětovat odolnost proti opotřebení ve prospěch rázové pevnosti. Díky svým vlastnostem dokáže ocel odolávat nárazům, jež často vedou ke zlomení či zničení dílů, jež jsou vyrobeny z bílé litiny s obsahem chromu, manganových ocelí, bimetalů či keramiky. Hardox® 600 nabízí rázovou houževnatost, díky níž může být odolnější než uvedené materiály. Úspěšně také vzdoruje třecímu opotřebení. Chcete zjistit, zda je ocel Hardox® 600 pro vaši konkrétní aplikaci vhodná?

Kameny shazované hloubicí lžící do drtiče obloženého otěruvzdornou ocelí Hardox 600.
Detailní záběr na drticí nože z mimořádně tvrdého ocelového plechu Hardox 600, rozřezávající papírový odpad v recyklačním závodě.

Proč Hardox® 600?

 • Představuje dobrou alternativu k běžné otěruvzdorné oceli nebo oceli Hardox® nižších stupňů tvrdosti, manganovým ocelím či keramice
 • Součásti vyrobené z této vysoce pevné a tvrdé oceli jsou spolehlivé a odolné
 • Získejte tenčí a přitom výkonnější otěruvzdorné obložení koreb nákladních automobilů ke snížení celkové hmotnosti vozidla a zvýšení užitečného zatížení
 • Dlouhá a předvídatelná životnost snižuje náklady na údržbu a zlepšuje produktivitu
 • Dlouhodobá životnost a produktivita zařízení je přínosem pro životní prostředí – poklesne spotřeba oceli i energie
 • Široce dostupné plechy a kratší dodací lhůty ve srovnání s manganovou ocelí
 • Výhody při dílenském zpracování: Materiál se dodává zakalený v celé tloušťce. Je obrobitelný a svařitelný, není nutný předehřev a použít lze standardní dílenské metody
 • Náhradní díly vyrobíte snadno a rychle

Typické využití oceli Hardox® 600

 • V těžebním průmyslu, dobývání a při zemních pracích se Hardox® 600 využívá při výrobě otěruvzdorného obložení a obložení zadních stěn vystavených třecímu opotřebení v korbách nákladních automobilů, obloženích skluzů, lištách dopravníků, zubech břitů lopat, sítech, obloženích sil a podavačů.
 • Hardox® 600 slouží k výrobě průmyslových technologických zařízení, jako drticí nože, kladiva, kotouče, břity, lícní desky čelisťových drtičů, obložení, deflektory, skartovací nože, kuželové drtiče, obložení kulových mlýnů, formy na beton, kotouče a obložení vertikálních a horizontálních hřídelových impaktorů či nože kotoučových botek.
 • V Cementárnách, betonárnách, ocelárnách a energetických závodech slouží Hardox® 600 k výrobě skluzů, obložení svislých válcovacích stolic, obložení podavačů a sít, usměrňovacích plechů, dělených skrejprů a vodicích lopatek.
 • Lesnická zařízení využívají materiál Hardox® 600 například v podávacích válcích harvestorů, odvětvovacích nožích a drtičkách.
Důlní dílo s vozíkem vyklápějícím náklad abrazivních hornin.
Ruka pracovníka přidržující navařovaný obkládací plech z mimořádně tvrdého plechu Hardox 600.

Mimořádně tvrdá ocel prodlouží životnost vašich zařízení

Trocha tvrdosti navíc může být velmi užitečná. Ocel Hardox® 600, jež na stupnici tvrdosti naší nabídky Hardox® zaujímá nejvyšší stupeň, poskytne vašemu zařízení mimořádnou výhodu životnosti v náročných aplikacích. Hardox® 600 nabízí hodnotu meze kluzu přibližně 1 650 MPa, což je mnohem více než u standardních konstrukčních ocelí (S355) s mezí kluzu přibližně 355 MPa.

Pokud přejdete z nižší jakosti oceli Hardox®, jako je například Hardox® 500, můžete dosáhnout až o 50 % delší životnost zařízení. Při přechodu od otěruvzdorné oceli 400 HBW můžete získat až čtyřikrát delší životnost. Pokud se rozhodnete pro použití méně kvalitního materiálu, pamatujte, že v dlouhodobém horizontu můžete počítat s vyššími náklady na výrobu, výměny či prostoje.

Prizmatické nože z oceli Hardox 600 ve srovnání s nástrojovou ocelí pomáhají snižovat riziko odštípnutí. Slouží k recyklaci plastů, elektronického odpadu a hliníku.

Prizmatické nože

Prizmatické nože z materiálu Hardox® 600, používané při recyklaci plastů, elektronického odpadu a hliníku, prodlužují životnost zařízení. Houževnatost materiálu Hardox® 600 snižuje v porovnání s nástrojovou ocelí riziko odštípnutí a představuje tak spolehlivější řešení.

Obrovský okrouhlý plech z oceli Hardox 600 použitý v obložení dna planetového mísiče.

Obložení dna planetových mísičů

Vysoká tvrdost materiálu Hardox® 600 nabídne velmi vysokou odolnost vůči opotřebení v kombinaci s možnostmi vrtání, zahlubování nebo dokonce přivařování šroubů k oceli. Hardox® 600 se tak v porovnání s litým materiálem HCWI nebo řešeními z karbidů chromu stává vcelku jasným řešením.

Formy na betonovou nebo terakotovou dlažbu z mimořádně tvrdé oceli Hardox® 600, jež mnohonásobně prodlužuje jejich životnost.

Formy na betonové tvárnice

Formy na betonovou nebo terakotovou dlažbu z materiálu Hardox® 600 prodlouží ve srovnání s předchozí ocelí 500 HBW mnohonásobně životnost. Životnost vzroste ze 4–8 týdnů na celých 6–12 měsíců.

Přepravní skluzy

Přepravní skluz s obložením z oceli Hardox® 600 zajistí dlouhou životnost při přepravě železné rudy a dalších vysoce abrazivních materiálů. V porovnání s otěruvzdornou ocelí 500 dokáže Hardox® 600 zdvojnásobit životnost.

Přepravní skluz s obložením z oceli Hardox® 600 zajistí dlouhou životnost při přepravě železné rudy a dalších vysoce abrazivních materiálů.

Těžební zařízení z oceli Hardox® 600 eliminuje prostoje

Zjistěte, jak těžební a surovinová společnost LKAB využívá vynikající odolnost oceli Hardox® 600 vůči opotřebení.

Vypočtěte životnost v aplikaci WearCalc

V aplikaci Hardox® WearCalc od společnosti SSAB si můžete zjistit prodloužení životnosti zařízení při použití různých jakostí oceli Hardox® v porovnání s nízkouhlíkovou ocelí. Výpočty zahrnují řadu abrazivních materiálů, jako je žula, škvára, uhlí, železná ruda, vápenec, písek, sklo a domovní odpad obsahující kovy.

Tři mobilní telefony zobrazující aplikaci Hardox WearCalc určené k výpočtu opotřebení a životnosti zařízení při použití různých typů a jakostí oceli.

Interval rozměrů

Tlustý plech Hardox® 600 je k dispozici vtloušťce 6.0 - 65.0 mm, tenký plech vtloušťc 3.0 - 6.0 mm. Hardox® 600 je k dispozici v šířkách do 2000 mm a délkách do 14630 mm. Upřednostňované rozměry pro tlustý plech jsou 2000 x 4000 mm a pro tenký plech jsou upřednostňované rozměry 1250 x 3000 nebo 1500 x 3000 mm, jiné rozměry na vyžádání. Bližší informace o rozměrech najdete v programu Rozmery.

Interval rozměrů

Mechanické vlastnosti

Skrýt/zobrazit určité sloupce Upravit
Vybrat sloupce k zobrazení
  Produkt Tloušťka
  (mmin)
  Tvrdost 1)
  (HBW)
  Hardox® 600 tenký plech 3.0 - 6.00.118 - 0.236 570 - 640
  Hardox® 600 tlustý plech 6.0 - 51.00.236 - 2.008 570 - 640
  Hardox® 600 tlustý plech 51.1 - 65.02.012 - 2.559 550 - 640
  Porovnat parametry

  Zvolte jeden parametr k porovnání

  Porovnání

   1) Tvrdost podle Brinella, HBW, podle EN ISO 6506-1, na opracovaném povrchu 0.5 – 3 mm pod povrchem. Minimálně jeden zkušebnívzorek na tavbu a 40 tun.
   Jmenovitá tloušťka dodávaných plechů se nebude lišit o více než +/- 15 mm od tloušťky zkušebního vzorku použitého ke zkoušce tvrdosti. . U plechu je zkouška tvrdosti podle Brinella podle EN ISO 6506-1 na každém jednotlivci / cívce tepelného zpracování. Tvrdost se měří na fréze povrch 0.3 - 2 mm pod povrchem.

   Hardox® je ocel zakalená v celém průřezu. Minimální tvrdostve středu tloušťkyje 90% zaručené minimální tvrdosti povrchu.

   Chemické složení (analýza tavby)

   Skrýt/zobrazit určité sloupce Upravit
   Vybrat sloupce k zobrazení
    Typ produktu C *)
    (max %)
    Si *)
    (max %)
    Mn*)
    (max %)
    P
    (max %)
    S
    (max %)
    Cr*)
    (max %)
    Ni*)
    (max %)
    Mo*)
    (max %)
    B*)
    (max %)
    Tenký plech 0.40 0.50 1.0 0.015 0.010 1.20 1.50 0.60
    Tlustý plech 0.47 0.70 1.50 0.015 0.010 1.20 2.50 0.70 0.005
    Porovnat parametry

    Zvolte jeden parametr k porovnání

    Porovnání

     Jemnozrná ocel. *)Kromě toho lze pro záměrné legování prvků použít mikrolegující prvky (jako Nb, Ti, V nebo B).

     Uhlíkový ekvivalent CET(CEV)

     Skrýt/zobrazit určité sloupce Upravit
     Vybrat sloupce k zobrazení
      Typ produktu Tenký plech Tlustý plech Tlustý plech
      Tloušťka (mmin) 3.0 - 6.00.118 - 0.236 6.0 - 35.00.236 - 2.008 35.1 - 65.02.012 - 2.559
      Max CET(CEV) 0.52 (0.72) 0.57 (0.69) 0.61 (0.87)
      Obvyklá hodnota CET(CEV) 0.48 (0.64) 0.55 (0.66) 0.59 (0.85)
      Porovnat parametry

      Zvolte jeden parametr k porovnání

      Porovnání

       Tolerance

       Bližší informace najdete v brožuře společnosti SSAB Hardox®.

       Tloušťka

       Tolerance podle zaručených hodnot tlouštěk Hardox®. Zaručené hodnotytlustých plechů Hardox® splňují požadavky normy EN 10029 třída A, ale nabízejí mnohem užší tolerance. Tenké plechy Tolerance podle ½ EN 10051.

       Délka a šířka

       Podle programu Rozměry společnosti SSAB. Tolerance pro tlustých plech odpovídají normě EN 10029 nebo dle dohody standardu společnosti SSAB. Tolerance pro tenký plech odpovídají normě EN 10051 nebo dle dohody standardu společnosti SSAB.

       Tvar

       Tolerance se řídí normou EN 10029 v případě tlustých plechů a normou EN 10051 v případě tenkých plechů.

       Rovinnost

       Tolerance odpovídají zaručené rovinnosti plechu Hardox® třídy E v případě tlustých plechů, přičemž tyto hodnotyjsou přísnější než hodnotyv normě EN 10029. U tenkých plechů tolerance rovinnosti odpovídají zaručené rovinnosti plechů Hardox® třídy B, přičemž tolerance jsou užší než hodnotyv normě EN 10051.

       Vlastnosti povrchu

       Podle EN 10163-2 třída A, podtřída 1.

       Dodací podmínky

       Plech je dodáván jako kalený. Plechyjsou dodávány se stříhanými nebo tepelně řezanými hranami. Na přání jsou k dispozici neřezané obrobené hrany. Tenké plechy jsou dodáványve stavu po vyválcování, standardně s přírodními hranami.

       Požadavky na dodání najdete v brožuře společnosti Hardox® Guarantees nebo na www.ssab.com.

       Zpracování a ostatní doporučení

       Svařování, ohýbání a opracovávání

       Doporučení najdete v brožurách společnosti SSAB na stránkách www.hardox.com, nebo můžete kontaktovat technickou podporu.

       Hardox® 600 není určen k dalšímu tepelnému zpracování. Mechanické vlastnosti získává kalením a v případě potřebytaké následným popouštěním. Vlastnosti, které má tento materiál při dodání, nelze zajistit, pokud je materiál vystaven teplotám nad 250°C pro tlustý plech, a 150°C pro tenký plech.

       Při svařování, řezání, broušení a jiné práci na výrobku je nutné podniknoutvhodná opatření zaměřená na ochranu zdraví a bezpečnost při práci. Při broušení, a to především při broušení plechů natřených primerem, může vznikat prach s vysokou koncentrací částic.