Produktová řada povětrnostně odolné oceli Strenx®

Povětrnostně odolná ocel Strenx® poskytne vašim aplikacím z vysokopevnostní oceli dodatečnou ochranu proti korozi. Materiál s mezí kluzu 700 a 960 MPa je určen pro nosné konstrukce s minimálními či nulovými nároky na údržbu.

Objednejte si zkušební materiál Získejte technické poradenství

Vhodné způsoby využití

Řešení pro silniční i železniční přepravu

Typ produktu

Za tepla válcované pásy

Rozsah tlouštěk

3,0–6,1 mm

pdf 672 Kb
Strenx® weathering steels

Strenx® 700 CR W

Strenx® 700 CR W je za studena válcovaná povětrnostně odolná ocel s minimální pevností v kluzu 700 MPa pro nejlehčí nosné konstrukce.

Za studena válcované pásy: 0,7–2,1 mm
Norma: Specifikace SSAB
Forma: Plechy, svitky a řezané svitky

Strenx® 700 HR W

Pro konstrukce odolné vůči povětrnostním vlivům v přepravě, při zvedání a v dalších nosných aplikacích.

Rázová houževnatost: 40 J při –20 C
tloušťka: 3,0–6,1 mm
Norma: EN 10149-2 S700MC
Forma: Za tepla válcované pásy

Strenx® 960 HR W

Mezi obvyklé aplikace patří náročné nosné konstrukce s mimořádně vysokými požadavky na pevnost a lehkost.

Rázová houževnatost: 27 J při –40 C
tloušťka: 3,0–6,1 mm
Norma: EN 10149-2 S960MC
Forma: Za tepla válcované pásy
Rozsah tlouštěk
3,0–6,1 mm

Vysoká pevnost a ochrana s povětrnostně odolnou ocelí Strenx®

Povětrnostně odolné oceli Strenx® jsou vysokopevnostní konstrukční materiály s mezí kluzu od 700 do 960 MPa. Využívání oceli s vysokou úrovní meze kluzu vytvoří prostor pro výkonnější konstrukce se zvýšenou nosností. Umožní vyšší namáhání konstrukce a otevře možnosti navrhování menších tlouštěk dílů. V závislosti na výchozích kritériích mohou konstruktéři snížit hmotnost ocelových konstrukcí až o 30 procent

Díky speciálnímu složení slitiny povětrnostně odolné oceli Strenx® se tento materiál chová jinak než běžná uhlíková ocel. Střídavým působením vlhkého a suchého počasí se na povrchu oceli tvoří ochranná oxidová vrstva – patina. Ta zamezuje vzniku další koroze a ocel je tedy prakticky bezúdržbová.

Všestrannost povětrnostně odolné oceli Strenx®

Vyžadujete-li konstrukční výkonnost a ochranu zařízení proti korozi, může být preferovanou volbou povětrnostně odolná ocel Strenx®. To platí zejména pro dopravní aplikace pracující v náročném prostředí, kde může dojít k poškození lakovaného povrchu. Povětrnostně odolná ocel Strenx® se kromě silničních a železničních aplikací využívá u různých typů jeřábů, zemědělského vybavení a dalších nosných ocelových konstrukcí vystavených působení živlů.

Na cestách

 

  • Návěsový podvozek
  • Kontejnery
  • Klanicové návěsy


 

Na tratích

 

  • Lehké kolejové vozy
  • Železniční vagony
  • Tramvajové karoserie


 

Další zařízení

 

  • Silniční bezpečnostní zábrany
  • Příbřežní jeřáby
  • Zemědělské stroje


 

Povětrnostně odolná nátěrem ošetřená ocel Strenx® kombinuje udržitelnost a skvělý vzhled

Při nátěru povětrnostně odolné oceli Strenx® z estetických a ochranných důvodů materiál vynikne také z hlediska vysoké udržitelnosti. Povětrnostně odolná ocel Strenx® nabízí vlastnosti, díky nimž je velmi vhodná pro trvanlivé nátěry. Povrch oceli zlepšuje přilnavost barvy a výsledkem je odolnější vrstva nátěru. Potřeba přetírání se může během životnosti zařízení snížit až o 50 %.

A pokud dojde k poškození nátěru a poškrábání oceli, exponovaný povrch vytvoří vrstvu patiny, jež ocel účinně utěsní a minimalizuje pronikání koroze pod nátěr. Prodlouží se tím intervaly mezi jednotlivými nátěry, což následně sníží dopad výroby a používání barev na životní prostředí. Za zmínku stojí i finanční úspory díky absenci nutnosti přetírání!

Základní uhlíková ocel S420

Třída korozivity: C5
Čas: 6 let
U běžné uhlíkové oceli způsobí poškození nátěru šíření koroze
pod nátěrem.

Strenx® 700 HR W

Třída korozivity: C5
Čas: 6 let
Nátěr povětrnostně odolné oceli Strenx® má skvělou přilnavost a
minimalizuje šíření koroze.

Můžete se také rozhodnout aplikaci nenatírat – konečná barva patinové vrstvy oceli pak bude záviset na podnebí a znečištění ovzduší. Proces dosažení konečného vzhledu trvá obvykle 2–6 let.

Ochrana konstrukční integrity vašich zařízení

Při navrhování řešení z vysokopevnostní konstrukční oceli využijete vysokou mez kluzu materiálu a vyrobíte zařízení, jež budou pevná a zároveň lehká. Přípustné namáhání materiálu vypočtete na základě vlastností oceli a zatížení. Znalost skutečnosti, že povětrnostně odolná ocel Strenx® si zachová svou tloušťku, přinse konstrukčním aplikacím další úroveň jistoty a bezpečnostních rezerv.

Vypočítejte si dlouhodobé výhody

Zjistěte, jak málo povětrnostně odolné oceli Strenx® v průběhu času korodují. Při volbě tloušťky oceli zohledněte odhadované úrovně koroze z výpočtu.

Spočítejte si, kolik emisí CO2 ušetříte s povětrnostně odolnou ocelí Strenx® bez nátěru. Aplikujete-li nátěr, omezení emisí CO2 trvá, neboť ocel nemusíte přetírat tak často, jako běžnou uhlíkovou ocel.

Vyrobeno pro předvídatelný výkon dílenského zpracování

Osoba v dílně svařuje vysokopevnostní ocel Strenx®.

Svařování

Povětrnostně odolné oceli Strenx® lze svařovat libovolnou konvenční metodou. Svařování metodou MAG je v současnosti nejběžnější metodou, neboť se velmi snadno automatizuje a zvyšuje produktivitu.

Strenx-obrábění

Obrábění

Povětrnostně odolný materiál Strenx® lze obvykle obrábět bez speciálního vybavení. K vrtání, zahlubování, řezání závitů, soustružení a frézování se doporučuje stabilní stroj vybavený vysokorychlostními ocelovými a karbidovými nástroji.

Strenx-ohýbání

Ohýbání

Volné ohýbání a zakružování ocelových plechů a pásů Strenx® zajistí standardní ohýbací stroje. Jednotné vlastnosti, přesné tolerance tloušťky a vysoká kvalita povrchu znamenají předvídatelný proces ohýbání.

Strenx-tepelné-dělení

Tepelné dělení

Volné ohýbání a zakružování ocelových plechů a pásů Strenx® lze provádět pomocí standardních ohýbacích strojů. Jednotné vlastnosti, přesné tolerance tloušťky a vysoká kvalita povrchu znamenají předvídatelný proces ohýbání.

Strenx-mechanické-dělení

Mechanické dělení

K mechanickému dělení povětrnostně odolné oceli Strenx® nejlépe poslouží tabulové nůžky. Pečlivě vyhodnoťte nastavení obráběcích strojů. Nejdůležitějšími faktory jsou geometrie a tvrdost břitů. Před stříháním je třeba nechat plech zahřát na teplotu kolem +20 °C.

Strenx-záruky

Zaručené hodnoty oceli Strenx®

Záruka kvality Strenx® zahrnuje přesné tolerance tloušťky, rovinnosti a zaručenou ohýbatelnost. Minimální tolerance tloušťky umožňují přesnější odhad hmotnosti. Můžete tak snížit bezpečnostní rezervy. Přesná tloušťka v rámci jednoho plechu a u jednotlivých kusů zajišťuje bezpečný a předvídatelný výkon při dílenském zpracování.

Enter your details

A tech support expert will contact you to discuss your unique needs and find the perfect Strenx® performance steel grades for you. It's free, quick and easy to get our best recommendations!