SSAB Laser® – ocel optimalizovaná k dělení laserem

Ocel SSAB Laser® je moderní konstrukční za studena tvářená ocel pro efektivní dělení laserem – lepší výkon, rychlost a kvalita dělení laserem. Ocel SSAB Laser® nabízí zaručenou rovinnost – před i po dělení laserem.

Produktová nabídka a materiálové listy Kontaktujte nás

Využijte výhody oceli SSAB Laser® ve výrobě

Zaručená rovinnost oceli SSAB Laser po dělení

Zaručená rovinnost ≤ 3 mm/m – dokonce i po dělení

Ocel SSAB Laser® dodáváme se zaručenou maximální odchylkou od rovinností 3,0 mm/m, před i po dělení laserem. Výsledkem komplexní výrobní kontroly procesů ve společnosti SSAB jsou zcela rovné a neměnné ocelové plechy a pásy.

Mezi výhody patří:

 • Bezproblémová automatizovaná výroba
 • Přesné rozmístění řezů pro efektivnější využití materiálu
 • Omezení nutnosti opětovného vyrovnávání
 • Zvýšená rozměrová přesnost laserem dělených komponent
 • Zvýšený výnos (výrazně nižší objem odpadu)
 • Rychlejší řezy
SSAB Laser – vynikající vlastnosti při tváření za studena

Vynikající vlastnosti pro tváření za studena

Ocel SSAB Laser® nabízí mimořádně úzké poloměry ohybu v obou směrech. Oceli jakosti SSAB Laser® Plus jsou k dispozici s poloměrem ohybu s hodnotou až 0 × tloušťka. Konzistentní mechanické vlastnosti a přesné tolerance všech ocelí SSAB Laser® zaručují předvídatelný výkon s vysokou opakovatelností při tváření za studena.

Mezi výhody patří:

 • Efektivnější rozložení řezů bez ohledu na směr válcování
 • Větší volnost v geometrii komponent
 • Ohýbání bez vzniku trhlin a bezproblémové automatizované tváření
 • Zlepšení kvality výroby a pokles zmetkovitosti
 • Vytváření složitých tvarů bez svařování
Optimalizovaný povrch a vysoce kvalitní hrany řezů oceli SSAB Laser

Optimalizovaný povrch a vysoce kvalitní hrany řezů

Ocel SSAB ® má optimalizovanou kvalitu povrchu pro laserové dělení. Lze tak dosahovat stejných parametrů dělení i při přechodu od jedné šarže k další. Představte si: žádné kompromisy v kvalitě či přesnosti řezu – dokonce i u plechů tloušťky 30 mm.

Mezi výhody patří:

 • Bezproblémové laserové dělení
 • Minimalizace poruch při výrobě
 • Kratší výrobní časy
 • Pokles nutnosti následných úprav
 • Vyšší kvalita laserem řezaných dílů


Eliminujte odpad – zvyšte výnosy až o 30 %

Díky rovinnosti oceli SSAB Laser®, optimalizovanému povrchu a vysoce kvalitním hranám řezů lze dráhy řezů sdílet a s vysokou přesností vyřezávat otvory malých průměrů a úzké drážky. Lze docílit až o 30 % vyšších výnosů, což zvýší ziskovost úseku laserového dělení.

Bezfosilní ocel SSAB

Společnost SSAB je dlouhodobým průkopníkem v oblasti udržitelnosti. Vypracovali jsme ambiciózní plán na podporu udržitelné budoucnosti, jehož cílem je nabídnout trhu v roce 2026 bezfosilní ocel a přibližně v roce 2030 do značné míry eliminovat emise CO2 našich vlastních provozů.

Konzistentní chemické vlastnosti a rovinnost oceli SSAB Laser® umožňují maximální využití automatizovaného laserového dělení

Komplexní kontrola procesu ve válcovně zajistí vysoce optimalizované konzistentní chemické složení a mimořádně přesnou zaručenou rovinnost. Ocel SSAB Laser® splňuje nejnáročnější požadavky na rychlé a bezproblémové laserové dělení a tváření za studena, zkracuje dobu výroby, redukuje nutnost dodatečných úprav a zajišťuje vyšší přesnost součástí z konstrukční oceli.

 • Optimalizovaná ocel s konzistentním chemickým složením a vynikající čistotou oceli
 • Jednotně přesné tolerance a vysoká rozměrová přesnost
 • Vlastnosti vždy překračují normy EN
 • Zdokonalená rázová houževnatost při nízkých teplotách až do –60 °C
 • Optimalizovaná kvalita povrchu k dělení laserem
 • Předvídatelný a opakovatelný výkon během operací tváření za studena
 • Vynikající svařitelnost
 

SSAB Laser® Plus 

Zlepšená ohýbatelnost a odolnost vůči nárazům

Oceli SSAB Laser® Plus nabídnou lepší parametry ohýbatelnosti a rázové houževnatosti při velmi nízkých teplotách – s minimalizací rizika vzniku prasklin při zpracování i ve finálním produktu.

Přímý přístup k odborné technické podpoře

Konzultujte řešení konstrukčních a dílenských problémů, požádejte o doporučení jakosti oceli a vyřešte všechny problémy s dělením či tvářením oceli, které vám stojí v cestě k maximalizaci efektivity výroby. Nabízíme také technické semináře a zkušební materiály.

Technická podpora SSAB je připravena pomoci

Reference

Široký sortiment výrobků a rychlé dodávky pro vaše potřeby

Ocel SSAB Laser® je k dispozici ve formě plechů válcovaných za tepla či za studena v místních skladech nebo z výroby. V mnoha zemích naši certifikovaní partneři garantují dostupnost a rychlé dodávky materiálu SSAB Laser®.

 

Nabídka služeb

Společnost SSAB nabízí služby dělení laserem ve vlastních centrech po celém světě a využít lze také síť servisních partnerů.